Inclusief leiderschap: creëer een betrokken en open bedrijfscultuur Cover

Inclusief leiderschap: creëer een betrokken en open bedrijfscultuur

Inclusief leiderschap is de laatste jaren sterk in opkomst. Steeds meer professionals beseffen zich terecht dat juist in elkaars verschillen een kracht ligt die leidt tot succes. Met inclusief leiderschap zorg jij ervoor dat iedereen betrokken is bij de organisatie en diversiteit wordt geaccepteerd. In jullie veilige en open bedrijfscultuur, durft iedereen zijn of haar inzichten en ideeën te delen. Zo versterken jullie elkaar!

Op deze pagina

Om alle verschillende gezichtspunten tot hun recht te laten komen, is het belangrijk dat er een veilig klimaat heerst Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar LGBT workplace inclusion aan de Universiteit Leiden

Waarom is inclusief leiderschap belangrijk? 

In een inclusieve cultuur worden verschillen als waardevol gezien. Als inclusief leider zorg jij ervoor dat mensen zichzelf durven te zijn en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf halen. 

Het gevaar van een werkcultuur waarin diversiteit niet wordt gewaardeerd, is dat mensen zichzelf niet durven te zijn. Collega’s voelen zich minder verbonden bij een organisatie. Of erger, ze onderdrukken persoonlijke eigenschappen om zich meer geaccepteerd te voelen. Dit verstoort hun persoonlijke groei en heeft het mogelijke vertrek van talent tot gevolg. Courtney Bryant legt in haar TEDx Talk precies uit wat voor gevolgen het heeft als mensen niet authentiek op hun werk durven te zijn. 

Wat bereik je met inclusief leiderschap? 

In een inclusieve werkomgeving voelen mensen zich onderling verbonden, ondanks elkaars verschillen. Met jouw leiderschapskwaliteiten creëer jij een cultuur waarin ideeën en expertise vrijuit worden gedeeld zonder veroordeling. 

Teams die diversiteit omarmen slagen erin om problemen vanuit verschillende oogpunten te tackelen. De oplossingen zijn daardoor creatiever, vernieuwender en teams weten beter in te spelen op veranderingen. Teams met meer diversiteit zijn dan ook vaak innovatiever dan homogene teams, blijkt uit onderzoek. Zo creëer jullie samen meer waarde voor de organisatie. 

Mensen vinden het vaak lastig om met collega’s te werken die anders zijn dan zij. Maar juist dit ‘stroeve’ proces, leidt uiteindelijk tot een betere uitkomst Naomi Ellemers, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht 

Ontwikkel talent met inclusief leiderschap 

Zet als inclusieve leider de talenten van mensen en hun persoonlijke ontwikkeling centraal. Gebruik competentiemanagement om de skills in kaart te brengen die essentieel zijn om jullie doelen te bereiken. 

Vanuit een coachende rol stimuleer jij jouw collega’s om vanuit hun eigen kracht het beste uit zichzelf te halen. Laat talent niet ongebruikt en maak je sterk voor een open cultuur waarin iedereen zijn persoonlijke talent en skills durft in te zetten. 

Zo vergroot jij inclusief leiderschap 

Stimuleer je collega’s om juist hun eigen identiteit in te brengen. Zo creëer jij een veilige werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt:  

  1. Ken je eigen achtergrond
  2. Toon belangstelling
  3. Stimuleer verbinding
  4. Moedig discussie aan
  5. Zorg voor gelijkwaardigheid

1. Ken je eigen achtergrond

Wees je bewust van het feit dat jouw achtergrond en ervaringen jouw manier van denken beïnvloeden. Ken het verschil tussen je eigen voorkeuren en de objectieve zakelijke kant. Praat open met je team over je eigen gedrag, afwegingen en resultaten en vraag om feedback. Een zelfreflectieve en kritische houding horen bij een inclusieve leider. Jouw voorbeeldrol is cruciaal.

2. Toon belangstelling

Laat merken dat je belangstelling hebt in je collega’s. Doe je best om iemand echt te leren kennen. Zoek op meerdere momenten contact en vraag hoe het gaat. Hierdoor creëer jij meer betrokkenheid met je team en verbeter je de communicatie onderling. 

3. Stimuleer verbinding

Moedig iedereen aan om een bijdrage te leveren aan het team en met elkaar samen te werken. Laat merken dat elke collega gewaardeerd wordt en bij het team hoort. Hiermee laat je jouw leiderschap blijken. Wees de teamplayer waaraan jouw team zich kan spiegelen.

4. Moedig discussie aan

Tegengeluid en kritische waarom-vragen zorgen ervoor dat zaken vanuit verschillende kanten worden belicht. Maak duidelijk wat de meerwaarde is van diversiteit in jullie team en stimuleer iedere team member om zijn of haar eigen standpunten, ideeën en oplossingen te delen. Zorg voor constructieve discussies met impact. Vraag lekker door als iemand iets stelt, waar jij je niet direct in kan vinden en leer van de nieuwe inzichten die je daardoor opdoet. Zo zet je steeds weer nieuwe stappen in je carrière.

5. Zorg voor gelijkwaardigheid

Behandel iedereen in het team gelijkwaardig en stimuleer elke collega om zichzelf te zijn. Voorkom dat mensen met negatieve stereotyperingen over elkaar spreken. Toon assertiviteit en spreek mensen aan op hun gedrag als dat nodig is. 

Je persoonlijk leiderschap versterken? Banner

Je persoonlijk leiderschap versterken?

Met sterk persoonlijk leiderschap haal jij het beste uit jezelf, overtuig jij anderen succesvol van jouw visie en krijg je zaken écht in beweging. Leer hoe jij jezelf efficiënt aanstuurt, draagvlak creëert en conventies doorbreekt.

Download de paper

Veelgestelde vragen over inclusief leiderschap

Wat is inclusief leiderschap?

Een inclusieve leider biedt de ruimte om verschillende perspectieven, achtergronden en ideeën uit te wisselen binnen een team. Essentieel voor inclusief leiderschap is dat mensen zich gelijkwaardig voelen en zichzelf durven te zijn.

Wat is de meerwaarde van diversiteit?

Diversiteit gaat over verschillen die er zijn tussen mensen. Organisaties waarvan de community bestaat uit een mix van achtergronden, kijken vaak op meer verschillende manieren naar problemen. De oplossingen die worden aangedragen zijn creatiever en vernieuwender, waardoor deze organisaties beter weten in te spelen op veranderingen. Diversiteit komt alleen tot zijn recht als er een bedrijfscultuur heerst waarin verschillen geaccepteerd worden.