Competentiemanagement: koppel skills en talent aan bedrijfsdoelen Cover

Competentiemanagement: koppel skills en talent aan bedrijfsdoelen

Weet jij waar de kracht ligt van jouw team? Welke skills er nodig zijn om bedrijfsdoelstellingen te behalen? En hoe jij het beste haalt uit een ander? Goed competentiemanagement laat teams en projecten succesvol zijn en ontwikkelt jou als leider. Lees hier hoe jij competenties van anderen helpt ontwikkelen voor het gericht boeken van resultaat.

Op deze pagina:

Wat is competentiemanagement? 

Competentiemanagement is als leidinggevende weten:

 • Welke competenties er nodig zijn binnen je team om doelstellingen te realiseren
 • Welke skills je team members nu beheersen
 • Waar collega’s zich op moeten richten om hun next step te zetten. 

Door competenties niet per individu, maar als teameffort te benaderen, zie je waar jullie als team in uitblinken en welke skills er nog nodig zijn om de volgende stap te zetten. 

Competentiemanagement in organisaties 

Competentiemanagement is op verschillende niveaus in een organisatie inzetbaar: 

 • Strategisch niveau:
  Welke skills zijn nodig voor het toekomstige succes van de organisatie en moeten ontwikkeld of aangetrokken worden? Denk bijvoorbeeld aan meer eigenaarschap stimuleren, netwerken of een visie ontwikkelen
 • Tactisch niveau:
  Hoe plan en verdeel je capaciteit en skills binnen de organisatie? Stel dit op in bijvoorbeeld een meerjarenpersoneelsplanning. 
 • Operationeel niveau:
  Welke skills zijn belangrijk in het selectieproces, de beoordelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen? Meet op deze momenten de prestaties en ontwikkeling van teams op basis van hun resultaten.

Wat is het voordeel van competentiemanagement? 

 1. Goed competentiemanagement zorgt voor een win-winsituatie. Je team members werken aan nieuwe skills, waarmee ze doorgroeien in hun professionele rol en jij als leidinggevende presteert beter met je team
 2. Met slim competentiemanagement verbind jij individuele kwaliteiten aan bedrijfsdoelen en dus optimaal resultaat. Zo geef je jouw team de ruimte om impact te maken binnen de organisatie.  

Hoe ontwikkel jij skills van anderen?  

Hard skills ontwikkel je door extra kennis op te doen via trainingen, masterclasses en e-learnings. Maar als het gaat om het aanleren of verbeteren van soft skills en vaardigheden, vraagt dit om extra begeleiding, goed leiderschap en effectieve communicatie

Anderen helpen bij ontwikkeling van hun competenties vraagt om duidelijke kaders. Inspireer de ander door duidelijk te maken wat een skill iemand opbrengt en creëer tijd en ruimte om de competenties te ontwikkelen. Een coachende leiderschapsstijl past bij deze aanpak.

Competentiemanagement model

Elke rol in een organisatie vraagt om unieke competenties, die het werk tot een succes maken. Het herkennen en versterken van talent in het team, brengt jullie samen vooruit. Met dit model zet jij competentiemanagement in de praktijk in: 

 1. Bepaal de kerncompetenties voor het team
 2. Ontwikkel specifieke competentieprofielen
 3. Maak skills meetbaar
 4. Creëer draagvlak
 5. Skills integreren in HR-cyclus

Competentiemanagement model
Competentiemanagement model

Stap 1. Bepaal de kerncompetenties voor het team

Met welke skills en expertises onderscheidt jullie organisatie of team zich? Door te kijken naar de missie en visie van jullie organisatie en die naast de concurrentie te leggen, zie je snel op welk gebied jullie je écht onderscheiden en welke kwaliteiten daar bijhoren. 

Simpel voorbeeld: Tesla en Ferrari zijn dezelfde type bedrijven en hebben dus altijd veel dezelfde type professionals nodig, zoals ontwerpers en ontwikkelaars. tegelijkertijd hebben ze bij Tesla specialisten nodig met verstand van batterijtechnologie, terwijl ze bij Ferrari eerder zoeken naar de allerbeste mecaniciens die er zijn.

Stap 2. Ontwikkel specifieke competentieprofielen

Elke rol in een team heeft een specifiek competentieprofiel. In zo’n competentieprofiel staat omschreven welke expertises en vaardigheden iemand voor die rol nodig heeft.  

Bij zo’n profiel (die ook goed als functieomschrijving is te gebruiken bij een vacature) bepaal je ook de kerncompetenties. Welke vaardigheden zijn nodig om als professional te excelleren in zijn of haar positie? En welke zijn doorslaggevend voor het succes van de organisatie of het team? Een competentieprofiel bevat maximaal 9 skills. 

Stap 3. Maak skills meetbaar 

Leg vast of skills al aanwezig zijn binnen een team of hoe deze zich ontwikkelen bij je team members. Een effectieve manier hiervoor is de SMART-methode. Zo maak je doelen:

 • Specifiek (wat moet ontwikkeld worden, gebruik hiervoor de 5 w’s)
 • Meetbaar (hoe beoordelen we dit?)
 • Acceptabel (is iedereen het eens over het nut van dit leerdoel?)
 • Realistisch (stellen we geen te hoge of te lage eisen aan het doel?)
 • Tijdsgebonden (wat is het begin- en eindpunt van het ontwikkeltraject?). 

Op deze manier toets je tijdens tussentijdse gesprekken efficiënt hoe het met de ontwikkeling van iemand (en zijn/haar competenties) gaat. 

Stap 4. Creëer draagvlak 

Zorg eerst dat jij draagvlak creëert, voordat je competentiemanagement doorvoert. Benoem vervolgens de voordelen voor het team of de professionals. Zo inspireer je diegene om de afgesproken doelen écht te realiseren. 

Stap 5. Skills integreren in HR-cyclus

Laat de skills en competentieprofielen terugkomen tijdens de HR-cyclus: bij het aannemen van nieuwe professionals en functionerings-, beoordelings- of ontwikkelingsgesprekken. 

Door dit structureel te doen, tellen de competenties zich bij elkaar op en halen jullie sneller de gestelde doelen.

Je persoonlijk leiderschap versterken? Banner

Je persoonlijk leiderschap versterken?

Met sterk persoonlijk leiderschap haal jij het beste uit jezelf, overtuig jij anderen succesvol van jouw visie en krijg je zaken écht in beweging. Leer hoe jij jezelf efficiënt aanstuurt, draagvlak creëert en conventies doorbreekt.

Download de paper

Veelgestelde vragen over competentiemanagement

Wat is een competentie?

Een competentie, of skill, is een verzameling van kennis, vaardigheden, en persoonsgebonden eigenschappen en kenmerken die samen de kwaliteiten vormen die nodig zijn om te excelleren. 

Hoe gebruik je competentiemanagement in de praktijk?

Bepaal welke skills kenmerkend zijn voor de organisatie of het team. Check of deze bij iedereen in het team aanwezig zijn. Zo niet, stuur hierop aan. Kijk ook welke skills nodig zijn om bepaalde rollen te vervullen en ga na of deze aanwezig zijn bij team members in deze posities.