Het belang van een inspirerende visie ontwikkelen en formuleren Cover

Het belang van een inspirerende visie ontwikkelen en formuleren

Een vooruitstrevende bedrijfsvisie geeft richting, focus en brengt bedrijven een stap verder. Een inspirerende visie ontwikkelen is echter op veel meer zaken van toepassing dan alleen de koers van een organisatie. Een heldere visie formuleren is ook essentieel om je carrière én vakgebied naar een hoger niveau te tillen. Hier vind jij alles wat ambitieuze professionals moeten weten over deze skill.

Op deze pagina:

Zo hielp het ontwikkelen van een visie professional Bram vooruit

Het ontwikkelen van een visie is cruciaal voor professionals die het maximale uit hun carrière willen halen. Professional Bram Groenveld deelt zijn ervaring in deze 1 Minute Masterclass om jou vooruit te helpen. 

Wat is een visie?

Een visie is hét succesvolle toekomstbeeld van de organisatie, geformuleerd in een aantal bondige zinnen. Het maakt duidelijk wat de ambities zijn van het bedrijf en waarin het ten opzichte van andere bedrijven wil uitblinken. Lees de visie van een bedrijf en je weet waar de organisatie de komende jaren naar toe streeft. 

Daarnaast is een visie marktgericht. De focus ligt bij het formuleren van een bedrijfsvisie dus niet op de organisatie zelf, maar op de wereld eromheen. Wat wil de organisatie de komende 5 of 10 jaar betekenen en bereiken in de maatschappij? Wat maakt het uniek? Die exclusiviteit is een essentieel streven, want dit is vaak een goede graadmeter voor succes. En daar gaan we voor, toch? 

Wat is het verschil tussen een missie en visie?

Missie Visie
Hier en nu Toekomstgericht
Tijdloos Voor een bepaalde tijd
Organisatiegericht Marktgericht
Waar staan we voor? Waar gaan we voor?
Wie zijn we / wat doen we? Wat willen we betekenen/bereiken?

Missie en visie zijn als je linker- en rechterhand. Je hebt ze allebei nodig in het leven. Zonder missie geen visie, en andersom. Hoewel missie en visie vaak in één zin worden genoemd, is het zeer belangrijk het verschil te weten. Missie en visie zijn namelijk twee relevante en vooral verschillende begrippen. 

Van organisatiegericht naar marktgericht

De missie maakt duidelijk welke identiteit een organisatie heeft. Bij het formuleren van een missie ligt de aandacht daarom op de organisatie zelf, terwijl een visie marktgericht is. Om een visie te formuleren, is het verstandig eerst de missie te bepalen. De visie ligt namelijk altijd in lijn van de missie. Van het hier en nu naar de toekomst. Zo ga je vastberaden op je succes af. 

Waarom is visie ontwikkelen zo’n belangrijke skill?

 1. Visie geeft richting:
  Krachtige leiders formuleren scherpe visies. En dat is ontzettend belangrijk, zo geef je een duidelijke richting aan de toekomst en krijg je mensen in een team mee. Zodra iedereen weet wat de ambitie van het bedrijf is voor de komende 5 jaar, werkt iedereen met dezelfde vastberadenheid en motivatie naar de vastgestelde doelen toe. Teamwork + visie = succes! 
 2. Visie geeft focus:
  Een goede visie brengt daarnaast een duidelijke focus in het bedrijf. Een concreet geformuleerde visie geeft bijvoorbeeld snel inzicht in welke diensten juist wel of niet nuttig zijn om als bedrijf aan te bieden, welke samenwerkingen relevant zijn om aan te gaan of welke contacten slim zijn om te leggen. 
 3. Visie prikkelt organisaties:
  Een goede visie is inspirerend. Het daagt uit en prikkelt iedereen het beste van zichzelf te laten zien. Zo komt het succesverhaal van Microsoft voort uit de revolutionaire visie van oprichter Bill Gates zo’n 40 jaar geleden: “Een computer op elk bureau en in elk huis.” In die tijd werd Gates voor gek verklaard, nu weten we beter. Ga voor je eigen succes! Wees uniek en blijf geloven in jouw visie. Een goede visie zorgt dat je niet afwijkt van je pad en blijft werken aan je toekomst. 

Modellen om visies te formuleren

Om persoonlijke-, werkveld gerelateerde- of bedrijfsvisies te formuleren, zijn er 2 modellen die je snel op weg helpen: de BHAG en de SWOT.

BHAG: ideaal model voor het opstellen van een visie

Wil jij grondig aan de slag met het formuleren van een visie? Dan is de Big Hairy Audacious Goal (het BHAG-model) een uitstekend uitgangspunt. Deze methode laat je groots en gewaagd denken. Een dikke stip op de horizon dus, waar jij of je organisatie over 15 jaar moet staan. Dit model brengt jouw passie, kunde en rendement bij elkaar met als doel om een ‘brutale doelstelling’ te bepalen.

BHAG-model
BHAG-model: ideaal model voor het opstellen van een visie

Hoe maak je een BHAG?

Een BHAG maak je door 3 vragen te beantwoorden:

 1. Waar ben je enorm gepassioneerd over?
 2. Waar kan jij de allerbeste van de wereld in zijn?
 3. Waar haal jij je omzet uit?

Hieruit volgt een groot ideaal: jouw visie voor jezelf, je werkveld of je organisatie. 

Voorbeelden van een succesvolle BHAG

Voorbeelden van een BHAG bij Nederlandse bedrijven:

 • Ocean CleanUp Project: een plasticvrije oceaan
 • Tony Chocolonely: 100% slaafvrije chocolade
 • Dopper: geen PET-flessen meer

Een persoonlijke BHAG formuleren is een ideaal vertrekpunt bij het opstellen van een visie. Zie deze vier voorbeelden ter inspiratie:

 • Over 10 jaar wil ik Nederlands meest gevraagde spreker zijn
 • Voor mijn pensioen zorg ik ervoor dat Nederland voor 50% op groene stroom draait
 • Over 15 jaar verkoop ik mijn eigen bedrijf voor 25 miljoen euro
 • Over 20 jaar draait mijn app-idee op elke smartphone

SWOT-analyse

The good-old SWOT-analyse is een ook slimme methode voor het ontwikkelen van een visie. SWOT staat voor Strengths, Weakness, Opportunities en Threats. Oftewel: definieer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor je organisatie. Vanuit deze lijst worden je toekomstmogelijkheden van je bedrijf vanzelf duidelijker.

In SWOT-analyse maak je onderscheid tussen interne en externe factoren voor je bedrijfs- of organisatievisie. Schrijf bij elke categorie maximaal 3 aspecten op. Kijk bij sterktes naar aspecten die bij jouw bedrijf beter zijn dan bij een concurrent. Analyseer vervolgens welke omgevingsfactoren kansen (of juist bedreigingen kunnen zijn). Goed om in je achterhoofd te houden: externe factoren zoals politieke en juridische zijn ook mogelijke bedreigingen. 

Let bij al deze aspecten op hoe jouw bedrijf het onderscheid maakt of kan maken in de markt. Wees uniek! Zodra je scherp hebt waar jouw sterktes en kansen zitten, is het gemakkelijker om je visie te formuleren.

SWOT-analyse: een aantal voorbeeldvragen:

Sterktes

1. Welke middelen, kennis of vaardigheden heeft je bedrijf beter dan gemiddeld?
2. Wat maakt jouw product of dienst zo uniek?
3. Heeft je bedrijf een groot marktaandeel?
4. Heeft je bedrijf veel klanten?
5. Heeft je bedrijf een goed imago of grote naamsbekendheid?

Zwaktes

1. Welke middelen, kennis of vaardigheden heeft je bedrijf minder dan gemiddeld?
2. Wat maakt jouw product of dienst vergelijkbaar met anderen? 
3. Heeft je bedrijf een klein marktaandeel?
4. Heeft je bedrijf weinig klanten?
5. Heeft je bedrijf een slecht imago of kleine naamsbekendheid?

Kansen

1. Zie je veel potentiële klanten voor je organisatie?
2. Sluit je organisatie goed aan bij de behoefte(n) van klanten?
3. Heeft je concurrentie interne bedrijfsproblemen?
4. Kan je de productie van je product te verplaatsen naar een lagelonenland?
5. Breidt jouw potentiële markt uit door nieuwe internationale verdragen of landen die toetreden tot de EU?

Bedreigingen

1. Zie je weinig potentiële klanten voor je organisatie?
2. Sluit je organisatie minder goed aan bij de behoefte(n) van klanten?
3. Komen er nieuwe concurrenten bij? Of nieuwe producten van concurrenten?
4. Is het succes van jouw dienst of product sterk afhankelijk van ontwikkelingen?
5. Wordt er een economische recessie voorspeld?
6. Verandert de wet- en regelgeving binnenkort op een nadelige manier voor jouw product of dienst?

Hoe ontwikkel jij een bedrijfsvisie?

Na een SWOT-analyse heb je goed inzicht waarin jouw bedrijf kan excelleren. De volgende stap is het concreet maken van doelen voor een periode van 5 of 10 jaar om daadwerkelijk successen te boeken. Waar ga jij voor?

Stel jezelf voor het formuleren van een visie de volgende vragen:

 • Wat wil ik bereiken over 5 of 10 jaar?
 • Wat is mijn droom?
 • Wat maakt mijn bedrijf uniek?
 • Wat is mijn grootste ambitie?

Definieer je visie vervolgens in 3 of 4 zinnen. Kort en bondig. Een goede oefening is om je visie eerst een aantal keer aan collega’s of vrienden te vertellen, zo train je jezelf om snel tot de kern te komen.

Hoe ontwikkel jij een persoonlijke visie?

Een persoonlijke visie ontwikkel je door een stukje zelfreflectie: ‘wat vind ik belangrijk?’ en ‘wat wil ik over 5 jaar bereiken?’. Door dit tijdens je carrière regelmatig te doen, wordt jouw persoonlijke visie steeds preciezer. 

Je levens- en werkervaring maakt dat jouw kijk op dingen die je belangrijk vindt of die je wilt bereiken steeds iets worden bijgesteld. Door jezelf regelmatig onderstaande vragen te stellen, zie je snel wat jij wilt bereiken en hoe: 

 • Wie bewonder je? Dit kan een collega zijn, je zus, je baas, maar ook Simon Sinek of iemand als Michelle Obama
 • Waarom bewonder je hem/haar? Ga goed bij jezelf na wat het dan is waarom je hem/haar bewondert. Is het een bepaalde keuze die iemand heeft gemaakt, is het het succes dat iemand heeft geboekt of is het waar iemand voor staat? Probeer dat uit te zoeken door 5x de waaromvraag te stellen
 • Waar word jij écht gelukkig van? In welke fase van je leven was je echt gelukkig? Van welk resultaat werd je echt blij?
 • Waar voel jij je echt betrokken bij? Bij welke organisatie, community of vriendengroep ben jij op je best?

Tips bij het ontwikkelen van een persoonlijke visie

Let op de volgende 2 zaken als jij aan de slag gaat met het ontwikkelen van een persoonlijke visie:

 1. Stel jezelf de vraag: is jouw huidige positie en organisatie de plek om je persoonlijke visie waar te maken?
 2. Ga in gesprek met anderen over je persoonlijke visie. Wat vinden zij dat bij jou past en challenge elkaar met uitdagende vragen. 

Hoe formuleer jij een visie op je vakgebied?

Iemand met ambities kijkt verder dan zijn persoonlijke belang. Daarom is het cruciaal om een visie op je vakgebied te ontwikkelen. 

Een goede eerste stap hiervoor is het kijken naar je eigen team. Ga met elkaar het gesprek aan over je vakgebied en formuleer een gezamenlijke visie op jullie rol. Plan een brainstormsessie met je team en stel de volgende vragen:

 • Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied? 
 • Welke rol speelt onze afdeling nu binnen de organisatie? wat moet er de komende jaren gebeuren om relevant te blijven als afdeling?
 • Hebben we nieuwe kennis nodig binnen het team?
 • Zijn er innovatieve of technologische ontwikkelen binnen jullie werkveld?
 • Hebben we als team nieuwe competenties nodig?

Wanneer je deze uitkomsten naast jouw eigen kijk op het vakgebied legt, zie je snel wat jij belangrijk vindt in jouw positie. Betrek hier je persoonlijke visie bij en je krijgt al snel een duidelijk beeld over hoe jij de ideale toekomst van jouw vakgebied ziet.

Wil jij ook jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling naar een hoger niveau tillen?Check onze opleidingen & trainingen

 

Voorbeelden van missies en visies bij succesvolle bedrijven

Philips

 • Missie: ‘Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties.’
 • Visie: ‘Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze klanten en aandeelhouders ongekende meerwaarde.’

Ikea

 • Missie: ‘Een breed scala aan goed ontworpen, functionele woninginrichtingsproducten aanbieden, tegen prijzen die zo laag zijn dat zoveel mogelijk mensen ze kunnen betalen.’ 
 • Visie: ‘Onze visie is om een ​​beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen - voor klanten, maar ook voor onze medewerkers en de mensen die bij onze leveranciers werken. Deze visie gaat verder dan woninginrichting. We willen dat ons bedrijf een positieve impact heeft op de wereld - van de communities waar we onze materialen kopen, tot de manier waarop onze producten, onze klanten helpen om thuis een ​​duurzamer leven te leiden.’

Dove

 • Missie: ‘Het is onze missie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.’
 • Visie: ‘Het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen – het internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk- waarbij het gebruiksgemak voor de eindgebruiker centraal staat.’

Rode Kruis

 • Missie: ‘Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.’
 • Visie: ‘Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.’

McDonald’s

 • Missie: ‘McDonald’s staat midden in de samenleving. Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we daarom bijzonder belangrijk en we nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Think global, act local is al sinds de oprichting in de jaren 50 onze missie.’
 • Visie: ‘Good Food Fast is het credo van McDonald’s. Kwaliteit op alle fronten staat daarbij centraal. Het houdt in dat we iedere gast de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze willen bieden. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename restaurantomgeving, een lekkere keuze kunnen maken bij McDonald’s. We realiseren dit onder meer door ons assortiment voortdurend uit te breiden met innovatieve producten van hoge kwaliteit. En door onze restaurants te voorzien van een eigentijdse uitstraling. Good Food Fast vormt de komende jaren de leidraad bij alles wat we doen.
Je persoonlijk leiderschap versterken? Banner

Je persoonlijk leiderschap versterken?

Met sterk persoonlijk leiderschap haal jij het beste uit jezelf, overtuig jij anderen succesvol van jouw visie en krijg je zaken écht in beweging. Leer hoe jij jezelf efficiënt aanstuurt, draagvlak creëert en conventies doorbreekt.

Download de paper

Veelgestelde vragen over missie en visie

Wat is een bedrijfsvisie?

Lees de visie van een bedrijf en weet waar een organisatie de komende jaren naar toe streeft. Een visie is gericht op de toekomst en omvat een bepaalde periode. De visie geeft antwoord op de volgende vraag: Wat wil een organisatie de komende 5 of 10 jaar betekenen en bereiken in de maatschappij? 

Wat is een goed voorbeeld van een missie en visie?

Elk succesvol bedrijf heeft een duidelijke missie en visie. Om je een indruk te geven, dit zijn de missie en visie van Philips. Missie: ‘Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties.’ Visie: ‘Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze klanten en aandeelhouders ongekende meerwaarde.’

Wanneer ontwikkel jij een visie?

Een duidelijke visie is essentieel voor het succes van een bedrijf. Om een visie te definiëren, zijn er verschillende opties: 

 • Als directeur van een organisatie ontwikkel en definieer je zelf de visie. Dit gebeurt vaak als jij een eigen bedrijf start, aangezien jij zelf duidelijk weet hoe en wat je wilt;
 • Als lid van het managementteam ontwikkelen jullie de visie samen, bijvoorbeeld tijdens een scrum- of ouderwetse heisessie;
 • Vanuit alle lagen van een organisatie worden medewerkers betrokken om, bijvoorbeeld in een werkgroep, samen de visie van de organisatie of afdeling te formuleren.