Disclaimer Cover

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Randstad niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Randstad in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Randstad of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Randstad te Diemen (Nederland).