Delegeren: laat jouw projecten & teams excelleren Cover

Delegeren: laat jouw projecten & teams excelleren

Delegeren is essentieel voor succesvol leiderschap. Zodra je werk goed weet te verdelen binnen je team is er ruimte voor groei en zet je jouw team members in hun kracht. Delegeren is efficiënt verantwoordelijkheden overdragen en vertrouwen geven aan je team.

Op deze pagina

Delegeren is verantwoordelijkheid overdragen aan iemand die daarvoor openstaat. Het is niet iets over de schutting gooienEster Koele, HR-Manager bij Yacht

Wat levert delegeren mij op?

Hoe hoger jouw functie, hoe belangrijker delegeren wordt. Als je dit goed doet geef je hiermee jouw eigen carrière én die van anderen een boost. Je bespaart dan namelijk tijd die je nodig hebt om te focussen op leidinggevende taken. Daarnaast benut je de kwaliteiten van je collega’s wanneer je hen meer eigenaarschap geeft. Dat werkt motiverend, waardoor zij zich beter ontwikkelen.

4 tips voor succesvol delegeren

Delegeren is een belangrijke skill en vereist oefening. Zeker wanneer je hier net mee begint. Met deze tips draag jij op een verantwoordelijke manier je werk over:

 1. Delegeer eerst alleen kleine taken:
  Delegeren betekent wennen aan een nieuwe situatie. Jij geeft werk uit handen en jouw collega krijgt er juist verantwoordelijkheden bij. Start daarom met het delegeren van kleine taken. Het afronden hiervan zorgt steeds voor een succeservaring. Hierdoor raakt iedereen snel vertrouwd met zijn nieuwe rol. 
 2. Geef collega’s de benodigde tools:
  Om taken goed van jou over te nemen, hebben collega’s de juiste tools nodig. Niets is zo vervelend als een taak krijgen die je niet kunt uitvoeren. Licht jouw collega’s daarom goed in. Waar is alle benodigde informatie te vinden? En wie zijn de belangrijkste stakeholders van het project? Zorg er ook voor dat degene aan wie jij de taak overdraagt beslissingsbevoegd is.
 3. Laat collega’s fouten maken:
  Wanneer je begint met delegeren doen zich ongetwijfeld uitdagingen voor. Jij hebt bewezen dat je goed bent in bepaalde taken en daarom draag jij daarvoor verantwoordelijkheid. Collega’s die deze taken overnemen zitten waarschijnlijk niet direct op hetzelfde niveau. Ook maken zij wellicht fouten. Laat hen die fouten zelf herstellen en ga niet zelf op zoek naar de oplossing. 
 4. Spreek vaste evaluatiemomenten af

Delegeren is ook controleren. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, omdat delegeren vooral loslaten is. Toch hoort controleren er ook bij, om de voortgang van de taak in het oog te houden. Spreek hiervoor vast evaluatiemomenten af. Deze momenten gebruik je om eventueel gemaakte fouten te bespreken en bij te sturen. Hou het bij dit vaste moment en weersta de verleiding om achter iemands rug om het werk te controleren

Wat voor werk delegeer je wel en niet?

Als leidinggevende moet je een hoop taken delegeren. Je kan tenslotte niet alles zelf doen. Slim delegeren is strategisch nadenken over aan wie je vraagt welke taken te doen. 

Ga dus na bij welk team member de taak goed past, wie de skills in huis heeft, wie met de taak aan de slag wil gaan vanwege ambities of leerdoelen en wie tijd heeft. Je moet dus goed scherp hebben wat de skills en ambities van je collega’s zijn. Als je een fit hebt gevonden voor de taak ga je in overleg voor het overdragen van de taak. Zo creëer je draagvlak.

Maar er zijn ook taken die je als leidinggevende niet kunt delegeren. Denk hierbij aan de beoordeling van medewerkers, functioneringsgesprekken voeren en de lead nemen bij het ontwikkelen van visie en beleid.

Aan wie delegeer je taken?

Als je de vaardigheden en ambities van je team members kent, weet je aan wie je welke taken kunt delegeren. “Ga het goede gesprek aan en luister naar je collega’s. Kom erachter waar ze zich in willen ontwikkelen en waar ze zich prettig bij voelen”, legt Ester Koele, Senior HR-Business partner en -manager bij Yacht uit. 

Trend: minder delegeren, meer samenspraak

De manier waarop we werken verandert continu, ook hoe en aan wie we delegeren is met de jaren veranderd. Teams pakken taken steeds vaker samen op. In plaats van dat een leidinggevende taken delegeert naar medewerkers, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van zelfsturende teams. Hierin besluit het team samen wie wat doet. 

Ester ziet dat deze ontwikkeling razendsnel gaat. Ze zoekt de oorzaak hiervan in een verandering van werkverdeling: “Functies met een vast takenpakket zie je steeds minder. Deze worden vervangen door rollen waarbij een team de taken samen oppakt en het werk onderling verdeelt.” 

Valkuilen bij het delegeren van taken

 1. De taak terugnemen
 2. Onduidelijk verwachtingsmanagement
 3. De rest van het team niet op de hoogte brengen
 4. Onmisbaar willen zijn

1. De taak terugnemen

Als leidinggevende ben je eindverantwoordelijk; je team member is verantwoordelijk voor de taak. Als je merkt dat iemand er niet uitkomt neem je het werk niet terug, maar moet je iemand meer coachen. Als het écht nodig is, kun je altijd later nog bijsturen.

2. Onduidelijk verwachtingsmanagement

Zorg ervoor dat je collega eigenaarschap kan nemen over de taak. Dit doe je door het doel uit te leggen en samen afspraken te maken over hoe dit doel bereikt wordt. Bespreek welk resultaat je verwacht, stel samen deadlines en plan evaluatiemomenten in. Als je consensus hebt over wat iemand moet doen, kan je diegene daar op aanspreken.

3. De rest van het team niet op de hoogte brengen

Als iemand meer bevoegdheden en een groter takenpakket krijgt, moet de rest van het team dit weten. Zo is meteen duidelijk wie het nieuwe aanspreekpunt is voor dit project. 

4. Onmisbaar willen zijn

Onmisbare leiders delegeren zoveel mogelijk werk. Maak jezelf dus onmisbaar door misbaar te zijn. Door alle uitvoerende taken over te dragen binnen het team, kan jij je full-focus richten op jouw taken als eindverantwoordelijke.  

Welke skills helpen mij om beter te leren delegeren?

Het belangrijkste van delegeren is je team vertrouwen geven. Als jij er op vertrouwt dat je team-members hun taken goed kunnen voltooien, voelen zij zich gesteund. Als jij een veilige, open omgeving weet te creëren en het goede gesprek opzoekt, lopen projecten en taken soepel en efficiënt.

Skills die jou helpen om slim te delegeren zijn assertiviteit tonen, draagvlak creëren en agile werken.

Je persoonlijk leiderschap versterken? Banner

Je persoonlijk leiderschap versterken?

Met sterk persoonlijk leiderschap haal jij het beste uit jezelf, overtuig jij anderen succesvol van jouw visie en krijg je zaken écht in beweging. Leer hoe jij jezelf efficiënt aanstuurt, draagvlak creëert en conventies doorbreekt.

Download de paper

Veelgestelde vragen over delegeren

Wat is delegeren?

Delegeren wil zeggen dat je (delen van) taken bij anderen neerlegt. Hierbij blijft de leidinggevende eindverantwoordelijk. Het is dus zaak om de team members te coachen om de taak goed te volbrengen. Door werk goed te delegeren houd je tijd over voor andere werkzaamheden.

Wat is het verschil tussen delegeren en ‘over de schutting gooien’?

Iets over de schutting gooien is werk bij iemand neerleggen zonder dit goed over te dragen en/of iemand de juiste bevoegdheden te geven. Delegeren is een taak of verantwoordelijkheid overdragen aan iemand die dat goed kan (of wil leren) en daar tijd voor heeft. 

Wat zijn de voordelen van delegeren?

Als manager heb je, naast leiding geven, vaak ook uitvoerende taken. Door te delegeren kan je meer aandacht geven aan leiderschapsontwikkeling en de groei van team members. Zo versterk je je team en boek je succes in de output.

Hoe helpt Yacht mij met de skills die nodig zijn om goed te delegeren?

Yacht biedt trainingen, maar ook opdrachten die jou helpen uitblinken. Je consultant weet hier meer over, dus ga in gesprek en help je carrière naar een hoger niveau.