Vergroot de duurzame inzetbaarheid van professionals Cover

Vergroot de duurzame inzetbaarheid van professionals

Geef voor een toekomstbestendige organisatie prioriteit aan duurzame inzetbaarheid. Zo zorg je niet alleen dat je huidige personeel futureproof blijft, maar voorkom je ook uitval. Duurzame inzetbaarheid bij jouw medewerkers vergroot je door te focussen op gezondheid en vitaliteit, leren en ontwikkelen en leiderschap.

Op deze pagina: 

Duurzame inzetbaarheid is onmisbaar in een dynamische arbeidsmarkt

De fysieke en mentale gezondheid verandert tijdens een carrière. Net als de rol van werk in het leven. Zeker nu we steeds langer doorwerken voor we met pensioen gaan. Om tijdens deze veranderingen in het leven van je werknemer duurzaam werkgeverschap te bieden, zijn vitaliteit en inzetbaarheid essentieel. 

Zeker omdat ons werk in korte tijd sterk is veranderd. Door digitalisering en automatisering, maar ook door grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering. Bij sommige organisaties ontstaat hierdoor een mismatch: het verschil tussen de aanwezige skills en de skills die nodig zijn in de organisatie. 

Het is cruciaal om hierop in te spelen door je werknemers de mogelijkheid tot upskilling en reskilling te bieden. Zo leren zij zich aan te passen aan veranderingen binnen hun functie of vakgebied, en vergroot je de (interne) wendbaarheid van je personeel. Met minder gedwongen ontslagen of openstaande vacatures tot gevolg. 

Naast al deze veranderingen, komt daar in een krappe arbeidsmarkt vaak een hoge werkdruk bij kijken: de juiste professional die het extra werk opvangt, is er niet of is lastig te vinden. De kans op verzuim bij het huidige personeel neemt daardoor toe en de aandacht voor vitaliteit wordt nog belangrijker. 

Voordelen voor werkgevers die investeren in duurzame inzetbaarheid

Gezonde, gemotiveerde en productieve werknemers zijn dus essentieel in een veranderende arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid kan ook ingezet worden om het employer brand te versterken en jezelf aantrekkelijk neer te zetten in de markt.  

Andere voordelen van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers zijn: 

  • hogere arbeidsproductiviteit; 

  • meer kennisdeling en daardoor een hoger kennisniveau;

  • betere werksfeer; 

  • gemotiveerde en betrokken werknemers; 

  • minder verloop van personeel;

  • grote wendbaarheid als organisatie;

  • lager ziekteverzuim en minder kosten. 

Duurzame inzetbaarheid stimuleren op 3 onderdelen (+ voorbeelden) 

Als werkgever werk je op verschillende manieren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van jouw personeel. Duurzame inzetbaarheid bestaat uit: 

  1. Gezondheid en vitaliteit
  2. Leren en ontwikkelen
  3. Cultuur en leiderschap

1. Gezondheid en vitaliteit

Zet vitaliteitsmanagement in om professionals fit en vitaal aan het werk houden. 

Zorg voor gezonde arbeidsomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: gratis fruit in de kantine, ergonomisch werken, het aanbieden van (gezamenlijke) sportactiviteiten, stimuleren om op tijd met werk te stoppen, lunchwandelingen, flexibele werktijden en hybride werken. Ook het aanbieden van training om werkstress te verminderen of beter samen te werken als team, zijn voorbeelden om duurzame inzetbaarheid op vitaliteitsvlak te vergroten.  

2. Leren en ontwikkelen 

Duurzaam inzetbare professionals zijn werknemers die naast gezond en vitaal aan het werk zijn, ook inzetbaar blijven als hun werk verandert of om andere skills en kennis vraagt. Om de (interne) wendbaarheid van werknemers te vergroten, is ruimte en tijd nodig om skills te upgraden of nieuwe skills te leren. Bied ze een Leven Lang Ontwikkelen aan door bijvoorbeeld up- en reskilling, begeleiding en (interne) coaching aan te bieden. Stimuleer zo medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. 

3. Cultuur en leiderschap 

De cultuur in de organisatie en het leiderschap hebben veel impact op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De cultuur binnen een organisatie verandert door de jaren heen. Om te voorkomen dat iemand na 15 jaar opeens niet meer bij de bedrijfscultuur past, is een flexibele cultuur nodig waarin ontwikkeling en innovatie centraal staan. Leidinggevenden vervullen daarin de essentiële rol om ruimte, richting en steun te bieden voor deze ontwikkeling. Train ze hierin. Leer ze bijvoorbeeld hoe ze hun teamleden vrijheid en verantwoordelijkheid geven om werkzaamheden autonoom uit te voeren. Zo vergroot het werkplezier in het team.  

Ook goede communicatie tussen de werkvloer en de leiding is cruciaal. Stimuleer team leads om werkoverleggen en functioneringsgesprekken in te plannen of amplitie in te zetten.

Podcast ‘Werkgevers van de toekomst’: duik dieper in dit onderwerp

Hoe focus je nu op een gelukkige werknemer? In de unieke podcastserie van Yacht - Werkgevers van de toekomst - nemen experts Vinesh Khoenkhoen en Dimitri Boekelman als recruitment consultant en loopbaancoach bij Yacht je mee in hun laatste inzichten. Zo bereik je de beste ambassadeurs van je organisatie: tevreden en enthousiaste werknemers.

Beluister de podcast

Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is gericht op het gezond, productief en gemotiveerd houden van je werknemers tot aan hun pensioen. Dit doe je door in je werkgeverschap prioriteit te geven aan het bieden van goede arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen. Lees op deze pagina wat de voordelen voor werkgevers zijn die in duurzame inzetbaarheid investeren of check hier de video.

Wat zijn voorbeelden van duurzame inzetbaarheid?

Een goed voorbeeld van een manier om duurzame inzetbaarheid te realiseren, is het bieden van goede arbeidsomstandigheden. Denk aan het ontmoedigen van overwerken, hybride werken aanbieden, gezonde lunches, ergonomisch werken of lunchwandelingen. Een andere manier om duurzame inzetbaarheid te realiseren is het creëren van een cultuur waarin een Leven Lang Leren centraal staat. Lees op deze pagina hoe je duurzame inzetbaarheid stimuleert op 3 onderdelen of bekijk hier de video!

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper