Professionals werven, binden en behouden? Werk aan je bedrijfscultuur Cover

Professionals werven, binden en behouden? Werk aan je bedrijfscultuur

Met een goede bedrijfscultuur blink je uit als organisatie op de krappe arbeidsmarkt. Professionals voelen zich meer aangetrokken tot een organisatie waarvan de cultuur aansluit op hun eigen visie. Ook is het makkelijker om werknemers te behouden. Weet hoe je een goede bedrijfscultuur creëert binnen jouw organisatie, zodat je een voorsprong krijgt ten opzichte van concurrenten op werving en retentie.

Op deze pagina: 

Wat is een bedrijfscultuur?

Een bedrijfscultuur is een combinatie van de normen, waarden, symbolen en gedragsregels binnen een organisatie. Dit is zichtbaar in de dagelijkse gang van zaken op het werk. Je ziet in de bedrijfscultuur o.a. terug hoe de omgang tussen werknemers is en de manier waarop doelstellingen worden behaald.

Een bedrijfscultuur is in te delen in vier verschillende lagen, ook wel elementen genoemd. Waar symbolen en helden zich ook wel richten op externe stakeholders buiten de organisatie, zijn rituelen, waarden en grondbeginselen voornamelijk intern zichtbaar. Dit fungeert dan ook als de kern van een organisatiecultuur. Factoren die grote invloed hebben op de vormgeving van een bedrijfscultuur zijn de organisatiestructuur en de stijl van leidinggevenden binnen je organisatie.

Waarom een goede bedrijfscultuur belangrijk is

Wanneer je als organisatie een goede bedrijfscultuur hebt, pluk je er de vruchten van. Een goede bedrijfscultuur heeft een positief effect op de professionals die er werken: ze zijn meer tevreden, waardoor ze productiever werken en beter gemotiveerd zijn. Het zijn de professionals binnen een organisatie die zorgen voor het succes van een bedrijf. Een goede bedrijfscultuur kent 3 grote voordelen voor werving en behoud van talent. 

 1. Het versterkt je employer brand
 2. Het zorgt voor een voorsprong op de arbeidsmarkt
 3. Het bindt en behoudt talentvolle professionals

1. Het versterkt je employer brand

Een bedrijfscultuur focust zich vooral op de interne kant van je organisatie. Sterke bedrijfsculturen focussen vooral op vooruitgang van hun werknemers binnen de organisatie. Ook open en intensieve communicatie binnen een organisatie zorgt ervoor dat een bedrijfscultuur sterk is.

Voelen professionals binnen je organisatie zich op hun plek, gewaardeerd en gemotiveerd? Hieruit volgen enthousiaste medewerkers die dit ook naar buiten toe dragen. Het externe aspect, je employer brand, wordt hiermee versterkt.

2. Het zorgt voor een voorsprong op de arbeidsmarkt

Een goede bedrijfscultuur zorgt ervoor dat werknemers enthousiast zijn over de organisatie en hier ook met hun omgeving over praten. Ze worden de ambassadeurs van jouw organisatie en enthousiasmeren zo ook anderen om bij jouw organisatie te solliciteren.

Daarnaast kunnen sollicitanten door een duidelijke bedrijfscultuur beter inschatten of de organisatie bij hen past. Hierdoor zal minder snel een mismatch ontstaan en blijven professionals langer bij je organisatie werken.

3. Het bindt en behoudt talentvolle professionals

De culturele fit tussen het bedrijf en de werknemers is vaak beter bij organisaties met een sterke bedrijfscultuur. Wanneer een bedrijfscultuur aansluit bij iemands persoonlijkheid en manier van werken, zorgt dit voor meer productiviteit, creativiteit en werkgeluk bij de werknemer. De betrokkenheid bij een organisatie is groter wanneer professionals zich herkennen in de bedrijfscultuur, waardoor je professionals bindt en behoudt.

In 3 stappen je bedrijfscultuur veranderen of verbeteren

Bij bedrijfsculturen is er geen goed of fout. Wel is het essentieel om niet vasthouden aan oude gewoonten en rigide plannen, maar om te komen met nieuwe inzichten en alternatieve mogelijkheden om een bedrijfscultuur vorm te geven. Dat vergt flexibiliteit, creativiteit en transparantie. Bij het veranderen van een bedrijfscultuur waarmee je kostbaar talent werft, bindt en behoudt komen de volgende stappen kijken.

 1. Breng je bedrijfscultuur in kaart
 2. Ga voor een bedrijfscultuur die bij je organisatie past
 3. Leg uit waarom verandering nodig is

1. Breng je bedrijfscultuur in kaart

De beste manier om professionals binnen je organisatie beter te begrijpen, is door het gesprek aan te gaan. Voor een geslaagde bedrijfscultuur is het cruciaal dat professionals zich betrokken voelen bij de cultuur en de organisatie. Door oprecht te luisteren naar werknemers, krijg je een beter beeld van de huidige normen en waarden die binnen je organisatie heersen. Hiermee breng je de bedrijfscultuur in kaart en zie je duidelijk welke verbeterpunten er nodig zijn.

2. Ga voor een bedrijfscultuur die bij je organisatie past

Verandering aanbrengen in je organisatiecultuur start met weten welke bedrijfsculturen er zijn. Elke bedrijfscultuur kent een andere focus. Of deze nu meer gericht is op het individu of prestaties: ga voor een cultuur die bij jouw organisatie en werknemers aansluit. Hierdoor ontstaat er geen misvatting in de manier waarop je organisatie zich extern presenteert ten opzichte van de interne presentatie.

Deze bedrijfscultuur soorten zijn er:

 • Persoonscultuur: professionals staan centraal binnen deze cultuur. Omdat het team aanvoelt als een familie, noem je dit ook wel een familiecultuur. Teamwork en de vooruitgang van het individu staan in deze bedrijfscultuur centraal.

 • Rollencultuur: hiërarchie speelt een grote rol. Procedures, rechten, regels en afspraken kenmerken deze bedrijfscultuur. Dit alles om werkzaamheden functiegericht en efficiënt te laten verlopen. Een keerzijde is dat status en bureaucratie organisaties dikwijls inflexibel maken. Deze bedrijfscultuur zie je vaak terug bij grote, onoverzichtelijke organisaties.

 • Machtscultuur: hier is een centrale leider die als een spin in het web de organisatie bestuurt. Deze leider geeft het voorbeeld en symboliseert de waarden waaraan werknemers zich houden. Doordat slechts enkele werknemers bevoegd zijn om grotere beslissingen te maken, verlopen werkzaamheden snel en slagvaardig.

 • Taakcultuur: binnen deze cultuur gaan werknemers doelgericht te werk. De focus ligt op resultaat. Probleemoplossend vermogen en prestatiegerichtheid staan hierbij centraal. Vakgerichte competentie weegt vaak zwaarder mee dan competentie binnen hiërarchie, waardoor hiërarchie vaak afwezig is.

 • Adhocratiecultuur: onderlinge afstemming en informele structuur staan voorop. Ambitieuze professionals werken vrijwel zelfstandig of in multidisciplinaire teams. Zonder de aanwezigheid van hiërarchie.

3. Leg uit waarom verandering nodig is

Een bedrijfscultuur veranderen is lastig. Maar soms is het essentieel. Bijvoorbeeld wanneer veel professionals je organisatie binnen korte tijd weer verlaten. Of wanneer bepaalde structuren of patronen in een organisatie niet meer efficiënt werken, maar juist ten koste gaan van de energie en creativiteit van professionals. 

Zodra je een bedrijfscultuur wil veranderen, is het cruciaal dat de professionals in je organisatie hier achter staan. Staan werknemers hier niet direct voor open? Spreek dan over een verbetering van je bedrijfscultuur. Verandering zit niet in de aard van de mens. Hierdoor is de kans groot dat er in eerste instantie weerstand ontstaat tegen verandering van de organisatiecultuur. Leg uit waarom deze verandering cruciaal is voor hun werkgeluk en het wervingsbeleid. Doe dit niet door je werknemers een cultuur op te dragen, maar ze hierin mee te nemen en overtuigen. Dit laat een gezonde manier van leidinggeven zien. Transparantie speelt een belangrijke rol in het succes van verandering.

Stuur daarnaast ook je cultuurdragers bij. Dit zijn werknemers met een sterke, toonaangevende mening binnen de organisatie. Individueel of samen kunnen zij verbetering en vooruitgang in de bedrijfscultuur versnellen of juist blokkeren. Daarnaast is het belangrijk om in te zien dat verandering een lang proces is. Begin daarom met kleine haalbare stappen waarmee direct vooruitgang gerealiseerd kan worden. Stel, het doel is om meer prioriteit te geven aan innovatie. Begin dan klein: start elke meeting met een vraag, zodat er dialoog ontstaat en ruimte voor ideeën en creativiteit. 

Blijf scherp op de laatste ontwikkelingen in de markt

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een update met de laatste arbeidsmarktcijfers en context bij nieuwe HR-trends.

Stuur mij de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen over bedrijfsculturen

Wat is bedrijfscultuur?

Een bedrijfscultuur is een combinatie van de normen, waarden, symbolen en gedragsregels binnen een organisatie. Dit is zichtbaar in de dagelijkse gang van zaken op het werk. Je ziet in de bedrijfscultuur o.a. terug in de omgang tussen werknemers en in de manier waarop doelstellingen worden nagestreefd.

Waarom je bedrijfscultuur in kaart brengen belangrijk is

Breng je de bedrijfscultuur goed in kaart, dan pluk je er de vruchten van tijdens de ‘war for talent’. Een goede bedrijfscultuur die aansluit bij je werknemers zorgt voor een versterkt employer brand, een voorsprong in werving van nieuw personeel op de arbeidsmarkt en het bindt en behoudt kostbaar talent.