Verzuimbeleid: zo verminder je verzuim op de werkvloer Cover

Verzuimbeleid: zo verminder je verzuim op de werkvloer

Een goed verzuimbeleid is cruciaal voor de duurzame inzetbaarheid van professionals. Het beperkt en vermindert verzuim op de werkvloer, maar zorgt er ook voor dat zieke professionals beter en sneller herstellen. Lees hier wat de voordelen zijn van een goed verzuimbeleid en hoe je een effectief verzuimbeleid creëert voor jouw organisatie.

Op deze pagina: 

Wat is een verzuimbeleid?

Een verzuimbeleid is het beleid dat een organisatie opstelt over de omgang met ziekte en verzuim. Hierin staat bijvoorbeeld het preventiebeleid, verzuimprotocol, re-integratiebeleid en de doelstelling van het beleid. Het doel van een verzuimbeleid is om zien werknemers snel weer duurzaam aan het werk te krijgen.

Een goed verzuimbeleid opstellen is maatwerk. Het is daarom cruciaal dat je verzuimbeleid aansluit bij de bedrijfscultuur, bedrijfsbeleid, omvang en werkomgeving van je organisatie. Daarnaast focust een goed ziekteverzuimbeleid zich op niet alleen op hoe om te gaan met ziekte, maar ook op verzuimpreventie. Daarmee focus je als organisatie op duurzame inzetbaarheid van je professionals.

Goed verzuimbeleid is cruciaal voor duurzame inzetbaarheid

Met een goed verzuimbeleid vergroot je de duurzame inzetbaarheid van professionals. Daarnaast biedt een goed, preventief verzuimbeleid de volgende voordelen voor je organisatie:

 1. Het voorkomt verzuim
 2. Het zorgt voor betere en snellere re-integratie
 3. Duidelijke afspraken verbeteren vertrouwen en werksfeer
 4. Verzuimpreventie vermindert organisatiekosten

1. Het voorkomt verzuim

Met preventieve maatregelen die vitaliteit en amplitie stimuleren verminder je de kans op verzuim van professionals. Denk hierbij aan het creëren van een goede werk-privébalans, inzetten op persoonlijke door Leven Lang Ontwikkelen of je kantoor inrichten met goede, ergonomisch verantwoorde bureaustoelen.

2. Het zorgt voor betere en snellere re-integratie

Een goed verzuimbeleid biedt ondersteuning en begeleiding bij ziekte. Door een re-integratieplan aan te bieden dat aansluit op de behoeften van de professional, herstelt je werknemer vaak beter en sneller. Dit is niet alleen fijn voor de professional zelf, maar ook voor de gehele teamspirit in je organisatie.

3. Duidelijke afspraken verbeteren vertrouwen en werksfeer

Een goed verzuimbeleid laat zien dat een organisatie geeft om de gezondheid van haar professionals. Door heldere afspraken te maken weet een professional precies waar die terecht kan tijdens ziekte en op welke hulp die kan rekenen. Zo weet zowel de professional als een organisatie zelf precies waar ze aan toe zijn. Dit vergroot het wederzijds vertrouwen tussen de professional en jou als werkgever. Bovendien wordt het gevoel van eenheid en de werksfeer vergroot doordat elke professional een gelijke procedure krijgt.

4. Verzuimpreventie vermindert organisatiekosten

Een zieke werknemer kost je organisatie een hoop. Voor vervanging van de zieke medewerker in combinatie met doorbetaling van het loon van de zieke werknemer. Verminder of voorkom je verzuim, dan bespaar je dus een hoop organisatiekosten.

In 4 stappen een goed verzuimbeleid opstellen

Een goed en duidelijk verzuimbeleid geeft zowel professionals als de organisatie handvatten tijdens ziekte. Met deze 4 stappen zet je een goed verzuimbeleid op waarmee je aanstuurt op duurzame inzetbaarheid van professionals:

 1. Analyseer de huidige situatie
 2. Zet een preventief verzuimbeleid op
 3. Stel een verzuimprotocol op
 4. Verzuimregistratie en -analyse

1. Analyseer de huidige situatie

Breng je huidige verzuimbeleid in kaart en kijk naar je bedrijfscultuur. Kijk kritisch naar de mogelijke oorzaken van het verzuimpercentage. Geeft je organisatie bonussen afhankelijk van prestaties, maar is tegelijkertijd de werkdruk te hoog? Voor een goed verzuimbeleid is het essentieel dat het doel van je verzuimbeleid past bij de doelen van je organisatie. 

Werk vervolgens de doelen van het verzuimbeleid verder uit. Wat wil je als organisatie bereiken met een nieuw verzuimbeleid? Welk verzuimpercentage is wenselijk en haalbaar binnen je organisatie? Zorg dat het doel en uitvoering van het beleid aansluiten bij je bedrijfscultuur.

2. Zet een preventief verzuimbeleid op

Elke professional is weleens voor een korte periode ziek. Denk bijvoorbeeld aan een griepje. Hier is preventief niet veel aan te doen en dat is ook niet noodzakelijk. Maar aan frequent of langdurig verzuim is soms wel iets te doen. Zet daarom een preventief verzuimbeleid op. Inventariseer welke factoren risico’s vormen voor verzuim binnen je organisatie. En neem daarbij de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op in je verzuimpreventie. 

Een sterk beleid voor alle professionals? Zet in op vitaliteit en amplitie. Vitale, amplitieve professionals hebben namelijk minder risico op uitval waardoor je de duurzame inzetbaarheid van professionals vergroot.

3. Stel een verzuimprotocol op

De laatste stap is natuurlijk het opstellen van een helder verzuimprotocol of verzuimreglement. Duidelijke regels, van ziekmelding tot re-integratie, zorgen voor een soepel verloop van het verzuim en terugkeren naar de werkplek. Weet met welke onderdelen je een verzuimprotocol opstelt:

 • Ziekmelden en contact
  Professionals moeten weten bij wie en hoe ze zich ziek kunnen melden. Hiernaast moet het duidelijk zijn op welk moment ze zich moeten ziekmelden. Bijvoorbeeld telefonisch ziekmelden voor negen uur ‘s ochtends bij de manager.

  Zijn professionals langdurig ziek? Dan wordt er contact met ze opgenomen door de arbodienst of bedrijfsarts. Maak in je verzuimprotocol duidelijk op welke manier en op welke momenten de professional wordt benaderd door de arbodienst of bedrijfsarts. Zo kan de werknemer voorbereidt en gerust het gesprek aangaan.

 • Verzuimcontrole
  Als organisatie mag je uiteraard niet vragen naar de reden van ziekmelding vanwege privacyredenen. Wanneer je toch het idee hebt dat een werknemer zich onterecht ziekmeldt, kun je hier een controle op uitvoeren. Neem dit proces ook mee in je verzuimprotocol.

 • Verzuimbegeleiding
  Je wil professionals het liefst zo snel en duurzaam mogelijk weer terug op de werkvloer zien. Zorg daarom voor de juiste begeleiding tijdens verzuim. Begeleiding kan worden gegeven door de werkgever, maar ook door een bedrijfsarts of een externe begeleider zoals een arbeidsdeskundige.

 • Re-integratiebegeleiding
  Ook tijdens het re-integratieproces is de juiste begeleiding cruciaal. Zorg dat je in je verzuimbeleid helder hebt wie verantwoordelijk is voor deze begeleiding. Een casemanager helpt bijvoorbeeld bij het opstellen van een re-integratieplan, het aanpassen van werktijden of werkomstandigheden of activiteiten zodat de professional zo goed mogelijk re-integreert.

4. Verzuimregistratie en -analyse

Registreer je verzuim. Door je verzuimpercentage te meten en te analyseren, weet je wanneer en hoeveel verzuim plaatsvindt. En of dit frequent verzuim of juist langdurig verzuim is. Aan de hand hiervan kun je je beleid optimaliseren, hoog verzuim verminderen en gaan voor duurzame inzetbaarheid van professionals.

Blijf scherp op de laatste ontwikkelingen in de markt

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een update met de laatste arbeidsmarktcijfers en context bij nieuwe HR-trends.

Stuur mij de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen over bedrijfsculturen:

Wat is een verzuimbeleid?

Een verzuimbeleid is het beleid dat een organisatie opstelt over de omgang met ziekte en verzuim. Hierin staat bijvoorbeeld het preventiebeleid, verzuimprotocol, re-integratiebeleid en de doelstelling van het beleid. Het doel van een verzuimbeleid is om zien werknemers snel weer duurzaam aan het werk te krijgen. Lees hier hoe je een goed verzuimbeleid opstelt.

Waarom een goed verzuimbeleid belangrijk is

Een verzuimbeleid is cruciaal voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van professionals. Een goed beleid voorkomt verzuim, zorgt voor snellere en betere re-integratie, verbetert de werksfeer en vertrouwen in je organisatie en vermindert organisatiekosten. Lees hier welke voordelen een goed verzuimbeleid nog meer heeft.