Amplitie: de sleutel tot duurzame inzetbaarheid Cover

Amplitie: de sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Zet je werknemers volledig in hun kracht door te focussen op amplitie. Een sterk amplitiebeleid is cruciaal voor de duurzame inzetbaarheid van professionals. In deze krappe arbeidsmarkt is amplitie daarom onmisbaar. Lees hier hoe je amplitie binnen jouw organisatie creëert en verbetert.

Op deze pagina: 

Wat is amplitie?

Amplitie draait om het vergroten van alle positieve aspecten binnen je organisatie. De focus ligt op alles wat goed gaat. De aspecten die minder goed gaan, krijgen dit keer niet de aandacht. Dus in plaats van te focussen op de 6% zieke werknemers, wordt er juist gekeken naar de 94% gezonde werknemers. Waar krijgen zij energie van? En wat kan er nóg beter? Zo worden werknemers volledig in hun kracht gezet.

Hoe verschilt amplitie van curatie en preventie?

Een amplitieve aanpak verschilt van een curatieve of preventieve aanpak. Curatie draait om het behandelen van werknemers die kampen met ziekte of (psychische) problemen. Preventie focust zich op het voorkomen van verzuim. Hierbij houd je de risicogroep nauw in het oog. Beide vormen richten zich op het individu of een kleine risicogroep. 

Amplitie werkt fundamenteel anders: deze aanpak is gericht op alle werknemers. De focus ligt dus niet alleen op werknemers die verzuimen of een hoger risico daarop lopen. In een ideale uitkomst richt jouw organisatie zich op alle 3 de vormen.

Illustratie amplitie

4 voordelen van amplitie voor je organisatie

In een amplitieve, mensgerichte bedrijfscultuur streef je naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op de lange termijn is investeren in menselijk kapitaal essentieel voor de positionering van je organisatie. Amplitie brengt 4 grote voordelen voor je organisatie:

 1. Amplitie zorgt voor gezonde werknemers
 2. Amplitie zorgt voor een verhoogde motivatie
 3. Amplitie verbetert prestaties binnen je organisatie
 4. Amplitie bindt en behoudt talent

1. Amplitie zorgt voor gezonde werknemers

Een goed amplitiebeleid richt zich op het versterken van de vitaliteit van je werknemers. Het gevolg hiervan is dat je werknemers gezonder zijn, zowel fysiek als psychisch. Een positieve werksfeer is dan ook essentieel om goed te functioneren en goede prestaties te leveren. Daarnaast zorgen gezonde werknemers voor een vermindering van ziekteverzuim. Dit is fijn voor je werknemers, maar ook voor jou als werkgever, want hierdoor gaan verzuimkosten omlaag.

2. Amplitie zorgt voor verhoogde motivatie

Een amplitiebeleid focust zich ook op de bevlogenheid van je werknemers. Deze bevlogenheid gaat over de flow, veerkracht en drive die je werknemer ervaart in het werk. Door een amplitieve, positieve werkbeleving te creëren ervaren werknemers meer werkplezier. Dit resulteert in betere innovatie en verhoogde motivatie.

3. Amplitie verbetert prestaties binnen je organisatie

Naast positieve effecten op talent binnen je organisatie, heeft amplitie positieve invloed op de productiviteit. Bevlogen medewerkers zorgen voor betere werkprestaties, omdat ze productiever zijn.

4. Amplitie bindt en behoudt kostbaar talent

Zijn je werknemers gelukkig op hun werkplek? Werkgeluk zorgt voor een grotere binding met de organisatie en een verhoogde loyaliteit richting de werkgever. Ook voelen werknemers zich meer betrokken met de werkzaamheden en de organisatie. Op deze manier bind en behoud je professionals, waardoor het verloop afneemt: essentieel in deze krappe arbeidsmarkt.

Amplitie binnen je organisatie verbeteren: hoe doe je dat?

Met amplitief omdenken benader je werknemers vanuit een positief perspectief. Amplitief omdenken zit onder andere in taalgebruik, door van probleembenoemende taal naar positieve terminologie te gaan. Bijvoorbeeld door een eindejaarsgesprek een ontwikkelgesprek te noemen. Hierbij leg je de focus niet op je huidige prestaties en skills tijdens de voorafgaande periode. Maar juist op ontwikkeling en groei in de komende periode. 

De focus op ontwikkeling van talent begint bij een goede onboarding. Neem talent vanaf het begin mee in coaching en ontwikkelingsmogelijkheden en sta bewust stil bij aspecten die goed gaan. Zorg daarnaast voor een veilige sfeer en omgeving, waarin talent zich gemotiveerd voelt om te groeien en innoveren.

 1. Amplitief omdenken en focus op talent
 2. Creëer nieuwe, gezonde gewoontes
 3. Vergroot bevlogenheid van medewerkers
 4. Zorg voor een optimale werkinrichting

1. Amplitief omdenken en focus op talent

Met amplitief omdenken benader je werknemers vanuit een positief perspectief. Amplitief omdenken zit onder andere in taalgebruik, door van probleembenoemende taal naar positieve terminologie te gaan. Bijvoorbeeld door een eindejaarsgesprek een ontwikkelgesprek te noemen. Hierbij leg je de focus niet op je huidige prestaties en skills tijdens de voorafgaande periode. Maar juist op ontwikkeling en groei in de komende periode. 

De focus op ontwikkeling van talent begint bij een goede onboarding. Neem talent vanaf het begin mee in coaching en ontwikkelingsmogelijkheden en sta bewust stil bij aspecten die goed gaan. Zorg daarnaast voor een veilige sfeer en omgeving, waarin talent zich gemotiveerd voelt om te groeien en innoveren.

2. Creëer nieuwe, gezonde gewoontes

Amplitie gaat hand in hand met vitaliteit. Vitaliteit vermindert psychische klachten, zoals stress of burn-out en verbetert de mentale gezondheid van je werknemers. Dat zorgt voor minder verzuim. Vitaliteit stimuleer je met beweging, ontspanning en voeding. Creëer nieuwe gewoontes binnen je organisatie waarmee je vitaliteit stimuleert, zoals het organiseren van sportlessen, het aanbieden van gezonde voeding of aanmoedigen van een rondje lopen tijdens werktijd.

3. Vergroot bevlogenheid van medewerkers

Bevlogenheid van medewerkers stimuleer je op 3 manieren: gedragsmatig, cognitief en motivationeel. Onderzoek binnen de organisatiepsychologie toont aan dat het vergroten van bevlogenheid effectiever is wanneer dit plaatsvindt op individueel niveau.

 • Gedragsmatig: met positief gedrag verbeter je het sociaal en interpersoonlijk klimaat. Daarnaast verbetert dit collegialiteit en positieve energie. Stimuleer werknemers om feedback te delen, collega’s te helpen en positieve resultaten te delen. Positief gedrag werkt aanstekelijk en je behoudt een positief gevoel beter wanneer je dit deelt.
 • Cognitief: creëer een positiever beeld van de werkomgeving en heb zo invloed op perceptie. Stimuleer optimisme door het behalen van doelen te vieren. Stel haalbare doelen en motiveer werknemers om ook persoonlijke, haalbare doelen te stellen. Doordat doelen sneller worden behaald, zijn er meer vieringen. Wat het geluksgevoel vergroot.
 • Motivationeel: waar wil jouw werknemer naartoe? Hoe kan de werknemer de horizon verbreden of groei realiseren? Als werkgever of HR-specialist kun je helpen deze route in kaart te brengen en zo een steuntje in de rug te leveren. Speel in op intrinsieke motivatie en motiveer je werknemers om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

4. Zorg voor een optimale werkinrichting

Het werk, de werkomgeving en de organisatie zelf moeten aansluiten bij je werknemers. Daarom is het belangrijk dat een werknemer aansluiting heeft met de missie, visie, bedrijfscultuur en zelfs de purpose van de organisatie. Zorg dat je tijdens werving van nieuw talent kritisch bent op deze aspecten. Wanneer werknemers aansluiten bij de bedrijfscultuur, is het werkgeluk hoger en de kans kleiner dat werknemers uitstromen. Zorg daarnaast voor een fysiek goede werkinrichting die het mogelijk maakt om optimaal te functioneren.

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper

Veelgestelde vragen over flexibilisering van de arbeidsmarkt

Wat is amplitie?

Amplitie draait om het vergroten van alle positieve aspecten binnen je organisatie. Zo worden werknemers volledig in hun kracht gezet. De focus ligt op alles wat goed gaat. De aspecten die minder goed gaan, krijgen dit keer niet de aandacht. Dus in plaats van te focussen op de 6% zieke werknemers, wordt er juist gekeken naar de 94% gezonde werknemers. Lees hier hoe je amplitie verbetert binnen jouw organisatie.

Waarom is amplitie belangrijk?

Amplitie is belangrijk omdat dit duurzame inzetbaarheid van werknemers verbetert. Op de lange termijn is investeren in menselijk kapitaal essentieel voor het optimaal functioneren van werknemers en je organisatie. Amplitie zorgt voor gezonde en bevlogen werknemers, verbetert prestaties en bindt en behoudt kostbaar talent. Lees hier hoe je amplitie verbetert binnen jouw organisatie.