Purpose driven organisatie: trek nieuw talent aan met betekenisvol werk Cover

Purpose driven organisatie: trek nieuw talent aan met betekenisvol werk

Purpose driven organisaties zijn meer in trek bij nieuw talent dan organisaties die hieraan voorbij gaan. De periode waarin financieel rendement behalen voorop stond, is voorbij. Een van de grootste ontwikkelingen in duurzaam werkgeverschap is de vraag naar en groei in purpose driven werk. Het includeren van purpose verbetert je employer branding. Dit zorgt ervoor dat werkgevers gemakkelijker werknemers werven. Lees hier wat nog meer voordelen van purpose zijn en hoe jij zorgt voor een purpose driven organisatie.

Op deze pagina: 

Wat is een purpose driven organisatie?

Purpose driven werk staat voor betekenisvol werk. Een purpose driven organisatie streeft dan ook een hoger doel na dan alleen winst behalen. Waarom biedt het bedrijf deze diensten of producten aan? Een organisatie kan bijvoorbeeld purpose driven zijn door met werkzaamheden te willen bij te dragen aan een betere wereld.

Een goed voorbeeld van een bedrijf met een duidelijke purpose is Tony’s Chocolonely. Deze organisatie heeft in de bedrijfsfilosofie 100% slaafvrije chocolade voorop gezet. De winst die ze met de verkoop van hun chocolade behalen, wordt gebruikt om deze purpose waar te maken.

Voor steeds meer organisaties is het vanzelfsprekend om bewust bezig te zijn met hun bijdrage aan de maatschappij. Hierom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet meer weg te denken. Het gevaar dat je als bedrijf meer bezig bent met greenwashing dan daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen, ligt hierbij op de loer. Bij greenwashing doet een organisatie zich ‘groener’ of maatschappelijk verantwoordelijker voor dan het bedrijf daadwerkelijk is. Bijvoorbeeld: een bedrijf keert een deel van de winst uit aan een milieuorganisatie, maar de kernactiviteit blijft zeer vervuilend voor de natuur. De purpose van een bedrijf gaat echter nog een stap verder en duikt in het hogere organisatiedoel.

3 voordelen van een purpose driven organisatie

Het hebben van een purpose binnen een organisatie betekent het hebben van een hoger doel. En dit heeft talloze voordelen met betrekking tot de traditionele wervings- en structuurcijfers. Organisaties met een duidelijke en betekenisvolle purpose zijn succesvoller dan organisaties die enkel winstgedreven zijn, zowel in prestatie als groei.

  1. Purpose maakt je organisatie aantrekkelijk voor nieuw talent
  2. Purpose bindt en behoudt werknemers
  3. Purpose heeft een positief effect op productiviteit

1. Purpose maakt je organisatie aantrekkelijk voor nieuw talent

Purpose zorgt voor authenticiteit van een werkgever en versterkt het employer brand. Dat negen uit tien werknemers graag loon inlevert als dit betekent dat ze betekenisvol werk verrichten, laat de urgentie van purpose zien. 

Vooral starters op de arbeidsmarkt tonen meer interesse in carrières bij purpose driven organisaties. Dit is te verklaren doordat starters vaak bestaan uit generatie Z. Onder deze generatie heerst  sterk de overtuiging dat het bedrijfsleven bijdraagt aan de ontwikkeling van maatschappij en milieu. Toon je als organisatie een goede purpose, dan levert dit je aanzienlijk voordeel op ten opzichte van concurrenten op de krappe arbeidsmarkt.

2. Purpose bindt en behoudt werknemers

Door als organisatie een duidelijk purpose te formuleren, weet een werknemer beter waar deze voor werkt. Dit resulteert in een hogere motivatie, geeft identiteit aan werknemers en zorgt voor vertrouwen in de organisatie. Werknemers kunnen zich met het doel en de waarden identificeren. Hieruit ontstaan trotse merkambassadeurs die weten waar ze voor werken. Werknemers zijn gelukkiger en loyaler richting de organisatie, waardoor je kostbaar personeel bindt en behoudt.

3. Purpose heeft een positief effect op productiviteit

Naast voordelen binnen de krappe arbeidsmarkt, heeft een purpose driven werkgever ook voordelen ten opzichte van productiviteit van werknemers. Wanneer medewerkers een hoger doel voor ogen hebben en de waarde van hun werk inzien, is de gedrevenheid om harder te werken groter. Werknemers hebben namelijk beter voor ogen dat ze het verschil kunnen maken met hun individuele inspanningen en talenten. 

Hoe implementeer je purpose binnen jouw organisatie?

Zo eenvoudig is het nog niet, een gefundeerde organisatie purpose geven. Dit vraagt om terug te gaan naar de basis van de organisatie. Toch is het de investering meer dan waard. Niet alleen voor het binden en behouden van personeel, maar ook omdat de maatschappelijke waarde van je organisatie met een sterke purpose groeit richting klanten. We leggen uit welke stappen je neemt bij het creëren van purpose.

  1. Purpose formuleren
  2. Purpose opnemen in bedrijfscultuur
  3. Purpose omzetten naar kernactiviteiten
  4. Purpose verwerken in recruiting en onboarding

1. Purpose formuleren

Waarom doet een organisatie wat ze doet? Een heldere en duidelijke purpose formuleren voor de organisatie is de eerste en belangrijkste stap. Onderzoek en identificeer kansen voor je bedrijf om betekenisvol te zijn. Betrek hierbij je huidige medewerkers, hiermee versterk je het gevoel van vertrouwen en de mogelijkheid om sturing te geven aan het positioneren van de identiteit van werknemers.

Let bij het creëren van een purpose op deze onderdelen:

  • Relevantie: de purpose dient relevant te zijn voor huidige maatschappelijke en milieu-gerelateerde ontwikkelingen;
  • Waarde: de waarde van de purpose driven organisatie dient relevant te zijn voor brede(re) maatschappelijke groepen. Niet alleen voor individuele klanten en huidige werknemers;
  • Eerlijkheid: er wordt kritisch gekeken naar bedrijven die zich groener of duurzamer voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dit wordt vaak aangeduid met de term 'greenwashing'. Zorg daarom voor open en transparante communicatie over de purpose van je organisatie, en onderbouw je purpose met gedegen feiten.

2. Purpose opnemen in bedrijfscultuur

Om een heldere en aansprekende purpose door te voeren in je organisatie, moet deze niet alleen geformuleerd worden, maar ook volledig in de bedrijfscultuur worden opgenomen. De purpose moet een essentieel onderdeel van het DNA van je organisatie worden. Hierbij is het noodzakelijk om het ‘waarom’ goed over te dragen aan je werknemers. Waarom is het tijd voor de purpose? Waarom is het daarom nodig om de heersende cultuur aan te passen? 

Voor werkgevers en anderen binnen een sturende functie is het vaak makkelijker om verbonden te zijn met de purpose van de organisatie dan voor andere werknemers. De purpose wordt enkel goed gedragen wanneer iedereen binnen de organisatie zich evenveel verbonden voelt met het nieuwe doel. Door goed te communiceren met je team, voorkom je een purpose gap. 

3. Purpose omzetten naar kernactiviteiten

Net zo belangrijk als de purpose implementeren in de organisatiecultuur, is de stap zetten naar de praktijk. Hier worden de spelregels van je organisatie doorvertaald naar kernactiviteiten. Voer de purpose door in strategie, diensten, producten en systemen. Uiteindelijk moet de purpose leidend zijn bij alle besluiten die gemaakt worden binnen de organisatie, tot aan het dagelijks handelen.

4. Purpose verwerken in recruiting en onboarding

Verandering brengen in een vastgeroeste organisatie kan ingewikkeld zijn. Nieuwe werknemers zijn nog niet beïnvloed door een voorheen heersende cultuur en komen zonder kleuring binnen. Betrek de purpose daarom direct in het onboarding programma, zodat het hogere doel van de organisatie sneller in het DNA van nieuw talent terechtkomt.

Veelgestelde vragen over purpose driven

Wat is purpose driven?

Purpose driven betekent dat organisaties een hoger maatschappelijk doel nastreven dan alleen een product of dienst aanbieden. Een purpose driven organisatie streeft zo naar meer dan alleen winst behalen. 

Waar moet purpose aan voldoen?

Purpose maakt je organisatie aantrekkelijk voor nieuw talent en zorgt ervoor dat je professionals bindt en behoudt. Dit is een groot voordeel tegenover