Leven Lang Leren: wendbare organisaties & professionals met futureproof skills Cover

Leven Lang Leren: wendbare organisaties & professionals met futureproof skills

Automatisering en technologische ontwikkelen zorgen dat ons werk - en daarmee de gevraagde skills - veranderen. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het cruciaal om deze veranderende skills te leren én te blijven leren. Dat doe je met je Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Op deze pagina lees je wat een leven lang leren inhoudt, wat het oplevert en bij wie de verantwoordelijkheid ligt om deze ontwikkeling te stimuleren.

Op deze pagina: 

Wat is Leven Lang Ontwikkelen? 

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft betrekking op alle leeractiviteiten tijdens je leven die je inzet om je skills vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Leven Lang Ontwikkelen werd eerder Leven Lang Leren genoemd.

Hoe ziet een Leven Lang Ontwikkelen eruit? 

Professionals die een Leven Lang Ontwikkelen zijn altijd in beweging. Ze kijken vooruit, zien veranderingen in hun werk en ontwikkelen zichzelf om die veranderingen het hoofd te bieden. Je Leven Lang Leren en Ontwikkelen uit zich op verschillende manieren:

  • het volgen van georganiseerde cursussen of trainingen 
  • learning-by-doing (informeel leren), bijvoorbeeld door nieuwe taken op te pakken 
  • leren van interne collega’s, zoals door kennisoverdracht; 
  • leren van externe collega’s extern, bijvoorbeeld op conferenties;
  • leren van activiteiten buiten werk, zoals gamification.

Waarom een Leven Lang Ontwikkelen cruciaal is voor elke futureproof professionals

Digitalisering, automatisering en robotisering stellen steeds nieuwe en hogere eisen aan de vaardigheden van professionals. Functies verdwijnen, nieuwe functies ontstaan. Om duurzaam inzetbaar te blijven, moeten professionals bijblijven met de ontwikkelingen in de markt en in het werk. 

Een Leven Lang Ontwikkelen gaat veroudering van skills tegen en stimuleert het aanleren van nieuwe skills, ook wel upskillen of reskillen. De focus ligt op de lange termijn. Door werknemers te motiveren zowel op persoonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen, blijven ze relevant in de arbeidsmarkt. En voor jouw organisatie futureproof.

Investeer in leven lang ontwikkelen: dit levert het op

Als werkgever of team lead wil je duurzaam werkgeverschap tonen, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Door in te zetten op een Leven Lang Ontwikkelen werk je niet alleen aan een toekomstbestendig personeelsbestand, ook vergroot je duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Dit maakt de organisatie wendbaarder en beter bestand tegen uitdagingen in de toekomst. 

Daarnaast zorgt het investeren in je medewerkers met leer- en ontwikkelingsmogelijkheden vaak voor wederkerigheid, loyaliteit en commitment. Zo heeft een Leven Lang Ontwikkelen niet alleen een positief effect op de duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie maar ook je employer brand, het behouden en binden van medewerkers.

Wie is verantwoordelijk voor een Leven Lang Ontwikkelen? De professional, de overheid of de werkgever?

Ondanks dat een Leven Lang Ontwikkelen gefocust is op de ontwikkeling van het individu, ligt de verantwoordelijkheid bij alle partijen. We moeten het vanzelfsprekend vinden dat organisaties en mensen altijd in ontwikkeling zijn. En dat maatwerk nodig is om de optimale route voor de toekomst uit te stippelen. 

De professional moet zich daarom bewust zijn dat het essentieel is om relevant te blijven tijdens zijn carrière en zich daarvoor in te zetten. De werkgever heeft de rol om een leercultuur te creëren binnen de organisatie. En de overheid om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Ook moeten instanties zoals gemeenten en UWV voor begeleiding zorgen van werklozen en mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Het succes van een Leven Lang ontwikkelen is dan ook afhankelijk van alle stakeholders: de overheid, werkgevers, professionals en onderwijs. 

Eigen regie in leren en ontwikkelen stimuleren bij professionals: 3 adviezen 

Professionals zijn uiteindelijk degene die het leren moeten uitvoeren. De omgeving van de professional kan die ontwikkeling wel stimuleren. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft verschillende adviezen over hoe je dat doet.

Advies 1. Help de richting bepalen

Organisaties en teams die scherp hebben hoe ze in de toekomst veranderen, kunnen hun professionals beter adviseren. Breng de veranderingen daarom in kaart en bekijk welke skills nodig zijn om dit werk succesvol uit te voeren. Maak in een gesprek duidelijk welke veranderingen er zijn en hoe het in het persoonlijk belang van de professional noodzakelijk is om in een bepaalde richting te leren en ontwikkelen.

Advies 2. Bied de ruimte voor ontwikkeling

Professionals moeten de ruimte voelen om te experimenteren. Bijvoorbeeld om een opleiding te volgen. Maar ook om informeel te leren door op werk de ruimte te krijgen om een nieuwe methoden uit te testen. Of met een collega mee te lopen en zo van hen te leren. Zorg dat tijd, middelen en geld beschikbaar is om die autonomie te stimuleren.

Advies 3. Zorg voor persoonlijke ondersteuning

Steun en stimuleer professionals in hun ontwikkeling door een persoonlijk aanspreekpunt te bieden met waarmee ze kunnen sparen over de stappen in hun groei. Dit kan een team lead zijn, maar ook een (HR-)collega, als de team lead niet uitblinkt in deze rol. Door regelmatig het gesprek over ontwikkeling aan te gaan, moedig je professionals aan om stappen in hun leerproces te zetten. Zeker als zij het nut van jezelf ontwikkelen nog niet scherp hebben.

Leven Lang Leren subsidies voor professionals en organisaties

Vanuit de overheid zijn er meerdere subsidies die professionals stimuleren aan hun ontwikkeling te werken en werkgevers die hier de ruimte voor bieden. Enkele voorbeelden zijn:

STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

De overheid stelt een opleidingsbudget beschikbaar voor scholing die gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Iedereen vanaf 18 jaar of ouder, die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan zich aanmelden voor dit budget.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is door de overheid geïntroduceerd om de financiële drempel weg te nemen voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. Iedereen tussen de 18 en 56 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering kan een bedrag ter hoogte van het wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. In verband met de stijging van de AOW-leeftijd wordt de leeftijdsgrens vanaf 2024-2025 verhoogd tot 57 jaar.

SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen)

De overheid stelt met de SLIM-subsidie budget voor mkb-bedrijven beschikbaar om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Ondernemers kunnen voor verschillende activiteiten de SLIM-subsidie aanvragen, denk aan het stimuleren van carrière- en ontwikkeladviezen, aanmoedigen van ontwikkeling of het realiseren van een praktijkleerplaats.

Blijf scherp op de laatste ontwikkelingen in de markt

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een update met de laatste arbeidsmarktcijfers en context bij nieuwe HR-trends.

Stuur mij de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen over Leven Lang Ontwikkelen

Wat is Leven Lang Ontwikkelen?

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is het geheel aan leeractiviteiten die je tijdens je leven uitvoert om je skills vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te versterken. Leven Lang Ontwikkelen werd eerder Leven Lang Leren genoemd. Lees op deze pagina meer over je Leven Lang Ontwikkelen.

 

Waarom is het cruciaal dat werkgevers Lang Leven Ontwikkelen stimuleren?

Door je medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, werk je niet alleen aan een toekomstbestendig personeelsbestand maar vergroot je ook de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Zo blijf je als werkgever wendbaar, flexibel en futureproof. Lees hier hoe je leren en ontwikkelen stimuleert bij professionals.