Upskillen en reskillen: investeer futureproof in je werknemers Cover

Upskillen en reskillen: investeer futureproof in je werknemers

Toenemende robotisering en automatisering van werk zorgen dat de benodigde skills van professionals veranderen. Voorkom een skills-gap en blijf innovatief. Investeer in upskilling en reskilling en leidt jouw personeel op tot futureproof professionals. Lees hier wat up- en reskillen precies is, waarom het zo belangrijk is én hoe het werkt.

Op deze pagina: 

Wat is upskillen en reskillen?

Up- en reskillen gaan beide over het ontwikkelen van skills en het realiseren van vooruitgang. Toch zijn ze niet helemaal gelijk aan elkaar. 

Upskillen 

Upskilling is het aanleren van nieuwe skills, waarmee  de huidige skillset wordt uitgebreid. Denk aan het leren beheersen van een nieuwe technologie om financiële processen te analyseren. Upskilling wordt ook wel bijscholing genoemd. 

Reskillen 

Reskilling is het aanleren van nieuwe skills die buiten de huidige skillset liggen. Bijvoorbeeld als je skills niet meer aansluiten bij de rol die je wilt doen. Een goed voorbeeld is de Recruitment Academy, waarbij professionals buiten het HR-vakgebied in een paar maanden tot recruiter worden opgeleid. Een ander woord voor reskillen is omscholing

Hierom wil je professionals up- en reskillen: 4 voordelen

Uit The Future of Jobs 2020 - het tweejaarlijkse rapport van het World Economic Forum - blijkt dat in 2050 bijna de helft van alle taken op de werkvloer door machines wordt gedaan. Door deze robotisering en automatisering van werk veranderen de skills die organisaties aan werknemers vragen om het werk succesvol uit te voeren. 

Wanneer de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan professionals nieuwe skills aanleren, ontstaat er een skills-gap. Dit betekent dat een organisatie niet meer de expertise in huis heeft die ze nodig heeft om innovatief te zijn en het werk op de juiste manier uit te voeren. 

 1. Minder afhankelijk van de arbeidsmarkt
 2. Wendbaardere organisatie
 3. Duurzaam werkgeverschap
 4. Een sterk employer brand

1. Minder afhankelijk van de arbeidsmarkt

Om de skills-gap het hoofd te bieden, zijn werkgevers massaal op zoek naar professionals met toekomstbestendige skills. Maar deze professionals zijn schaars. De instroom op de arbeidsmarkt is laag en de opleidingen van jonge professionals sluiten vaak niet naadloos  aan op de vraag van organisaties. Investeer daarom in het  het up- en reskillen van je huidige personeel of start met skill-based werven, in plaats van je blind te staren op opleidingen, cv’s en ervaring van kandidaten. Je werft dan personeel dat je kunt up- en reskillen tot de professionals die je zoekt. Op die manier ben je minder afhankelijk van de instroom op de arbeidsmarkt.  

2. Wendbaardere organisatie

Professionals die constant bezig zijn met upskilling en reskilling zijn wendbaarder. Je organisatie is hierdoor beter bestand tegen veranderingen, zoals crises, fusies of overnames. Bovendien verbetert wendbaar personeel de marktpositie van je organisatie, omdat zij sneller inspelen op de veranderende vraag op de markt. 

3. Duurzaam werkgeverschap 

Door te investeren in een Leven Lang Ontwikkelen, motiveer je je medewerkers om bij je te blijven. Ze zien dat jij in hun ontwikkeling investeert en dat maakt je een fijne werkgever. Up- en reskillen draagt dus bij aan het bieden van duurzaam werkgeverschap. Uit onderzoek blijkt dat upskilling met name voor millennials een krachtige drijfveer is om bij een werkgever te blijven. 

4. Een sterk employer brand 

Tevreden, gemotiveerde medewerkers stralen dit uit naar de buitenwereld. Zij verkondigen in hun kring dat je een goede werkgever bent. Dit versterkt je employer brand. Een sterk employer brand verbetert je wervingspositie en draagt daardoor weer bij aan het dichten van je skills-gap.

Up- en reskillingadviezen: zó worden organisaties futureproof in 5 stappen

Om een effectief up- en reskillplan te lanceren, doorloop je de volgende stappen.

1. Definieer de skills-gap

Kijk wat er de afgelopen jaren veranderd is in jouw werkveld, wat er in de toekomst gaat veranderen en welke skills er nodig zijn om die veranderingen het hoofd te bieden. Maak daarbij gebruik van de lijst van meest toekomstbestendige skills inzicht en kijk welke skills jouw concurrentie in huis heeft gehaald. Breng vervolgens in kaart welke van deze skills je werknemers al hebben en welke er nog ontbreken. Stem hier het up- en reskillingprogramma op af en houd daarbij rekening met de prioriteit die elke skill heeft.

2. Bouw een futureproof strategie op

 • Ontwikkel trainingsprogramma’s:
  Bedenk welke opleidingen en trainingen je professionals nodig hebben om de benodigde skills aan te leren. Stel op basis daarvan een trainingsprogramma op voor elke medewerker. Houd daarbij rekening met persoonlijke behoeftes, zodat medewerkers gemotiveerd zijn deze skills aan te leren; 
 • Richt mentorprogramma’s op:
  Creëer de gelegenheid om kennis binnen je organisatie over te dragen door een professional met de futureproof skills te koppelen aan een professional die deze skills nog niet heeft; 
 • Pas jobrotatie toe:
  Door je professionals regelmatig andere functies te laten vervullen, verwerven zij on the job bredere skills. Dit vergroot de inzetbaarheid van je personeel; 
 • Breid bestaande functies uit met nieuwe taken:
  Om de inzetbaarheid van je personeel te vergroten zonder hen van functie te verwisselen, breid je het takenpakket binnen een functie uit, zodat de professional in deze functie nieuwe skills verwerft; 
 • Huur specialisten met futureproof skills in: 
  Huur (tijdelijk) specialisten in met een expertise die ontbreekt binnen jouw organisatie. Denk hierbij aan experts op het gebied van diversiteit en inclusie, die een diversiteitsbeleid maken terwijl je HR-professionals meekijken. Zo geef je medewerkers de mogelijkheid om van hen te leren; 
 • Creëer tijd voor up- en reskilling:
  Plan tijd voor up- en reskilling in in de agenda van je medewerkers. Bijvoorbeeld door standaard een middag per week uit te trekken voor trainingen; 
 • Bied drijfveren voor up- en reskilling: 
  Beloon je professionals wanneer zij aan de slag gaan met up- en reskillen, bijvoorbeeld door hen te complimenteren of door een financiële bonus aan te bieden. 

3. Leg de culturele fundering voor up- en reskilling

Up- en reskilling is meer dan het volgen van trainingen: je leert je professionals om wendbaar te zijn. Neem je professionals daarom mee in de up- en reskillingstrategie. Creëer enthousiasme om nieuwe skills aan te leren door transparant te zijn en een duidelijke toekomstvisie te delen. Vraag je medewerkers expliciet welke van de benodigde skills ze willen aanleren. Door rekening te houden met de skills die je medewerkers willen aanleren, maak je gebruik van hun intrinsieke motivatie.

4. Implementeer de up- en reskillingstrategie 

Implementeer de up- en reskillingstrategie die je hebt opgesteld. Geef daarbij prioriteit aan skills op het gebied van diversiteit en inclusie. Gebruik deze skills om een organisatiecultuur te creëren waarin diverse mensen zich welkom voelen, zodat je daar de vruchten van kunt plukken bij het dichten van andere skills-gaps. Diversiteit en inclusie vergroten namelijk je wervingsgebied en maken je aantrekkelijk voor een grotere groep professionals met diverse skills. 

5. Evalueer de uitkomsten van je up- en reskillingstrategie

Nadat je de up- en reskillingstrategie hebt geïmplementeerd, evalueer je de uitkomsten. Welke van de benodigde skills verwerf je nu? En welke nog niet? Herzie de up- en reskillingstrategie waar nodig. Houd hierbij in gedachten dat up- en reskilling tijd kost en het resultaat niet direct zichtbaar is. 

Dit zijn de 6 meest toekomstbestendige skills

De benodigde skills voor het dichten van een skills-gap verschillen per organisatie, branche en vakgebied, maar uit The Future of Jobs 2020 blijkt dat deze 6 skills over het algemeen essentieel zijn voor een futureproof organisatie.

 1. Digitale vaardigheden
 2. Sociale vaardigheden
 3. Leervaardigheden
 4. Redeneren
 5. Creativiteit
 6. Flexibiliteit

1. Digitale vaardigheden

Het vermogen om diverse nieuwe technologieën te gebruiken, is een must. Gebruikerservaring, systeemanalyses en programmeren staan hierbij op de voorgrond. Het belangrijkste daarbij is weten hoe je deze technologieën toepast in je werk en hoe ze het werk veranderen en ondersteunen. Omgang met technologie is zonder voorkennis namelijk niet voor iedereen haalbaar. Focus daarom op upskilling van professionals met voorkennis over technologie. 

2. Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn cruciaal om in dit digitale tijdperk de juiste verbinding te maken. Het vele gebruik van online communicatie levert vaak ruis op en zorgt mogelijk voor miscommunicaties. Daarom zijn servicegerichtheid, emotionele intelligentie en communicatieve skills belangrijker dan ooit. 

3. Leervaardigheden

Om nieuwe technologieën te beheersen en veranderingen te omarmen zijn leervaardigheden essentieel. Focus daarom niet alleen op het aanleren van nieuwe skills, maar ook op de manier waarop deze skills worden aangeleerd. Professionals dienen proactief aan de slag te gaan met nieuwe technologie. Actief en strategisch leren zijn daarom sleutelwoorden van deze tijd. 

4. Redeneren

Kritisch en analytisch denken, probleemoplossing en ideevorming zijn onmisbaar in ons digitale tijdperk, waarin steeds nieuwe technologieën worden geïmplementeerd. Daarom is het essentieel dat je werknemers investeren in deze skill: redeneren. 

5. Creativiteit

Om te blijven innoveren is creativiteit nodig, want creativiteit maakt nieuwe ideeën en productinnovaties mogelijk. Focus daarom op het vergroten van de creativiteit, originaliteit en het initiatief bij je medewerkers. 

6. Flexibiliteit 

Leer je professionals niet alleen skills, maar ook om zich steeds aan te passen wanneer de benodigde skills veranderen. In de arbeidsmarkt van de toekomst is meegaan met verandering essentieel voor professionals die futureproof willen blijven. 

Veelgestelde vragen over upskilling en reskilling

Wat is upskilling en reskilling?

Up- en reskilling gaan over het bij- en omscholen van je personeel. Door te investeren in de ontwikkeling van je professionals, waarborg je de duurzaamheid van je organisatie. Organisaties die beschikken over futureproof skills zijn namelijk beter bestand tegen veranderingen en hebben zo een concurrentievoordeel. Lees hier alle voordelen van up- en reskilling. 

Wat is het verschil tussen upskilling en reskilling?

Up- en reskillen gaan beide over het ontwikkelen van skills. Toch zijn ze niet gelijk aan elkaar. Upskilling is het aanleren van nieuwe skills, waarmee je de huidige skillset uitbreidt. Reskilling - ook wel omscholing genoemd - is het aanleren van nieuwe skills die buiten de huidige skillset liggen. Lees hier hoe jij je personeel up- en reskillt. 

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper