Diversiteit op de werkvloer: sleutel tot succes Cover

Diversiteit op de werkvloer: sleutel tot succes

Diversiteit op de werkvloer is hét sleutelwoord van deze tijd. En dat is niet voor niets: door diversiteit op de werkvloer te stimuleren, creëer je werkomgeving waarin talent zich welkom voelt. Je bent hierdoor aantrekkelijk in de markt en trekt zo een groter arbeidspotentieel aan. Bovendien zorgt diversiteit op de werkvloer voor meer productieve, creatieve én innovatieve teams. Lees hier hoe je diversiteit op de werkvloer vergroot.

Op deze pagina: 

Wat is diversiteit op de werkvloer?

We spreken van diversiteit op de werkvloer wanneer talent binnen de organisatie van elkaar verschilt op allerlei kenmerken. Denk hierbij aan culturele achtergrond, gender, arbeidsbeperking, leeftijd en seksuele oriëntatie. 

Zo vergroot diversiteit de prestaties van organisaties: 5 voordelen

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat organisaties met professionals met diverse genderidentiteiten en etnische achtergronden, beter presteren en meer kans hebben om een winst te behalen boven de landelijke mediaan. Dat komt door de volgende vijf voordelen van diversiteit. 

 1. Het aantrekken van toptalent
 2. Creativiteit en innovatie
 3. Wendbare organisatie
 4. Goede marktpositie
 5. Tevreden werknemers

1. Het aantrekken van toptalent 

Een organisatie die een divers palet aan talent verwelkomt, krijgt automatisch een groter wervingsgebied. Bovendien creëer je zo een organisatie waar mensen zich welkom voelen. Hierdoor trek je onbenut arbeidspotentieel aan dat eerder achterbleef op de markt. Zo vergroot jij de kans dat je de beste skills in huis haalt. 

2. Creativiteit en innovatie 

Diverse teamleden brengen diverse ideeën, talenten en perspectieven mee. Door deze te bundelen, ontstaat een hogere mate van creativiteit en innovatie binnen organisaties. Dat zorgt voor een vruchtbare werkomgeving waarin betere prestaties worden gerealiseerd. 

3. Wendbare organisatie

 Vanwege de hoge mate van creativiteit en innovatie binnen diverse teams, hebben zij ook een hogere mate van aanpassingsvermogen. Dat maakt je organisatie wendbaar bij veranderingen, zoals fusies, overnames of crises. Op die manier draagt diversiteit op de werkvloer bij aan de duurzaamheid van je organisatie.

4. Goede marktpositie  

Diverse teams doen het beter op de markt, omdat zij zich vaak meer kunnen inleven in de verschillende behoeften van hun klantgroepen. Ze hebben sneller scherp wat speelt op de markt en blinken daardoor uit ten opzichte van de concurrentie. Diversiteit op de werkvloer vergroot zo je kansen om marktleider te worden. 

5. Tevreden werknemers

Diverse organisaties hebben meer tevreden en loyale werknemers. Ze kunnen zichzelf zijn op werk, wat het werken een stuk prettiger maakt. Hierdoor blijven ze langer bij je werken en bouw je een duurzame relatie op. Zo draagt diversiteit bij aan duurzaam werkgeverschap. Tevreden, loyale medewerkers dragen daarnaast die tevredenheid uit naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie. Op die manier versterk je je employer brand en verbetert je wervingspositie. 

7 adviezen om diversiteit bij jou op de werkvloer te vergroten

Diversiteit op de werkvloer is essentieel om je organisaties te laten excelleren, personeel aan te trekken én te behouden. Met deze 7 adviezen creëer je meer diversiteit op de werkvloer.

 1. Kies een voor jou nog onbekend wervingsgebied
 2. Werf skill-based
 3. Minimaliseer de invloed van vooroordelen
 4. Bied opleidings- en ontwikkelingstrajecten aan
 5. Maak flexibel en deeltijdwerken mogelijk
 6. Benadruk de mogelijkheid tot maatwerk
 7. Verwerk diversiteit in je communicatie

1. Kies een voor jou nog onbekend wervingsgebied 

Zet bij de werving van personeel bewust in op verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld door de vacature uit te zetten onder het netwerk van medewerkers met een cultureel divers netwerk. Gebruik ook het netwerk van experts op het gebied van diversiteit of gespecialiseerde wervings- en selectiebureaus. Denk ook aan het organiseren van inhousedagen en het aanbieden van stages, zodat je de jongste generatie op de arbeidsmarkt bereikt. 

2. Werf skill-based 

Focus bij de selectie van kandidaten op de skills die iemand meebrengt en niet op de opleiding of eerdere werkervaring. Door skill-based te werven, ben je direct inclusief. Achtergrond is niet relevant, enkel de skills die iemand meebrengt. 

Ter illustratie: professionals met een migratieachtergrond bewandelen vaak een minder conventioneel pad. Bijvoorbeeld doordat zij (een deel van) hun onderwijs niet in Nederland hebben gevolgd. Toch kan deze groep heel goed de skills bezitten die jij nodig hebt om vooruitgang in jouw team te realiseren. 

3. Minimaliseer de invloed van vooroordelen

Een ander advies dat aansluit op skill-based hiring is het omarmen van sollicitatieprocedures die geen ruimte bieden voor vooroordelen. Door sollicitaties bijvoorbeeld anoniem af te nemen, voorkom je discriminatie op allerlei kenmerken. Zorg dat je vooraf scherp hebt naar welke skills je op zoek bent, zodat je de keuze voor een kandidaat kunt maken op basis van relevante skills en niet op onderbuikgevoel. 

Stel een selectiecommissie samen van professionals met verschillende persoonskenmerken, waarin zoveel mogelijk sociale groepen worden gerepresenteerd. Door een diverse commissie op te stellen, maak je het makkelijker om een diverse groep professionals te kiezen. 

4. Bied opleidings- en ontwikkelingstrajecten aan 

Investeer als organisatie in een Leven Lang Ontwikkelen. Of dat nu is door werknemers de mogelijkheid te bieden tot het volgen van officiële opleidingen, cursussen en trainingen of het informeel leren tijdens werk. Professionals die nog niet alle skills voor de rol bezitten train je zo om uiteindelijk optimaal te presteren binnen de organisatie. 

Dat is niet alleen relevant voor mensen uit gemarginaliseerde groepen die vaak minder kansen in het onderwijs hebben gekregen, maar ook voor ouderen die bijvoorbeeld minder sterk in digitale skills zijn. Met een goed opleidings-en ontwikkeltraject overbrug je deze verschillen. Ook trek je zo zij-instromers aan. 

5. Maak flexibel en deeltijdwerken mogelijk

Op deze manier geef je professionals met allerlei taken naast hun werk, zoals mantelzorg of de zorg voor kinderen, de mogelijkheid om naast verplichtingen in hun privéleven bij je te komen werken. Zo trek je met name vrouwen met zorg voor kinderen en professionals die vanwege cultuur de zorg voor familieleden op zich nemen.

6. Benadruk de mogelijkheid tot maatwerk 

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat jonge werknemers vaak meer waarde hechten aan voldoende scholings-en ontwikkelingsmogelijkheden en vaste arbeidscontracten. Oudere werknemers vinden vooral goede arbeidsomstandigheden belangrijk die het mogelijk maken om langer door te werken. Een goede werk-privébalans is voor deze groep bijvoorbeeld cruciaal, benadruk bijvoorbeeld mogelijkheden als thuiswerken of het werken van halve dagen. Zorg dan dat je deze voorwaarden extra benadrukt in de vacaturetekst. 

7. Verwerk diversiteit in je communicatie 

Om een divers team aan te trekken, moet je duidelijk maken dat diversiteit bij jou hoog op de agenda staat. Het uitdagen van diversiteit is daarom essentieel. Spreek je steun uit aan leden van verschillende communities door op Coming Out Day een regenboogvlag te hijsen, je medewerkers vrij te geven tijdens Keti Koti en in het jaarverslag of in andere (interne) publicaties aandacht te besteden aan jouw diversiteitsbeleid. 

Een andere tip: deel de verhalen van de verschillende professionals die bij je werken op sociale media. Als professionals zichzelf herkennen in het diverse beeld dat jij uitdraagt, willen ze eerder bij je werken of klant worden. 

Laat inclusie voor je werken 

Om de vruchten van diversiteit en internationalisering op de werkvloer te plukken, is inclusie essentieel. Want wanneer er niet alleen verschillen tussen medewerkers zijn (diversiteit), maar deze verschillen ook gewaardeerd worden (inclusie), is diversiteit pas echt effectief. Door inclusief te zijn en dit uit te dragen, blijven medewerkers met diverse achtergronden bij je organisatie en trek je opnieuw een diverse groep professionals aan. Op die manier houdt inclusie de diversiteit binnen je organisatie in stand. 

Realiseer vooruitgang met de juiste expertise op de juiste plek Banner

Realiseer vooruitgang met de juiste expertise op de juiste plek

Zo vind je met recruitment de beste professional voor jouw vacature voor tijdelijke opdrachten of vaste banen. Ook helpen we je bij een zorgeloze inhuurproces van gedetacheerden en zzp’ers. Nieuwsgierig?

Check onze HR-dienstverlening

Veelgestelde vragen over diversiteit op de werkvloer

Wat is diversiteit op werkvloer?

We spreken van diversiteit op de werkvloer wanneer teamleden binnen een organisatie van elkaar verschillen op allerlei kenmerken. Denk hierbij aan culturele achtergrond, gender, fysieke conditie, leeftijd en seksuele oriëntatie. Lees hier hoe diversiteit op de werkvloer voor betere prestaties zorgt

Hoe bereik je diversiteit op de werkvloer?

Meer diversiteit op de werkvloer begint met het aanscherpen van je wervings- en sollicitatieprocedure. Je wilt voorkomen dat je mensen afwijst die minder op jezelf lijken. Dit doe je bijvoorbeeld door anonieme sollicitaties af te nemen. Zorg bovendien dat de communicatie van je organisatie diversiteit uitstraalt. Lees hier de 7 adviezen waarmee jij de diversiteit op de werkvloer vergroot.