Vergroot de wendbaarheid van je organisatie en word futureproof Cover

Vergroot de wendbaarheid van je organisatie en word futureproof

De flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt meer en meer gereguleerd door de overheid: te veel professionals zijn onzeker over hun inkomen en dragen risico’s, bijvoorbeeld omdat ze als zzp’er niet verzekerd zijn voor ziekte. Lees hier hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt gereguleerd wordt.

Op deze pagina: 

Wat is een wendbare organisatie?

Een wendbare organisatie is in staat om met veranderingen op de markt mee te bewegen. Dit omvat zowel het inspelen op de veranderende klantvraag als interne veranderingen, zoals crises, fusies, overnames, technologische ontwikkelingen of veranderingen in wet- en regelgeving. 

Het belang van wendbaarheid: waarborg de toekomst van je organisatie

Door de elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen en toenemende onvoorspelbaarheid van de markt, is wendbaarheid tegenwoordig onmisbaar. Wendbare organisaties zijn namelijk beter bestand tegen veranderingen, zoals crises, fusies of overnames. Bovendien verbetert wendbaarheid de marktpositie van je organisatie, omdat je als wendbare organisatie sneller in kan spelen op een veranderende klantvraag. Op die manier waarborgt wendbaarheid de toekomst van je organisatie.

3 adviezen voor een wendbare organisatie

Realiseer een wendbare organisatie met de volgende drie adviezen:

 1. Investeer in continue ontwikkeling van professionals
 2. Start met agile werken
 3. Focus op on- en offboarding

1. Investeer in continue ontwikkeling van professionals

Door technologische vooruitgang zijn benodigde skillsets continue aan verandering onderhevig. Om een mismatch tussen vraag en aanbod en skills te voorkomen, is het cruciaal om te zorgen dat professionals zich óók continu ontwikkelingen. Zo realiseer je dat professionals ondanks het verdwijnen of het veranderen van hun functie bij je blijven werken. Dit wordt ook wel wendbaar vakmanschap of hybride functies genoemd. Onderneem de volgende stappen om duurzaam werkgeverschap te realiseren in een veranderende arbeidsmarkt:

Investeer in een Leven Lang Ontwikkelen 
Investeer in een Leven Lang Ontwikkelen voor professionals door opleidings- en trainingsmogelijkheden aan te bieden. Denk daarbij niet alleen aan vakgerelateerde opleidingen, maar ook aan trainingen die passen bij de persoonlijke interesses van professionals. Op die manier blijf je je professionals uitdagen, vergroot je hun bevlogenheid en geef je je medewerkers de mogelijkheid om nieuwe energie op te doen.

Creëer een duidelijk groeipad voor professionals 
Als werkgever heb je inzicht in de skills van de toekomst. Je voorziet welke functies veranderen of verdwijnen. Creëer een duidelijk groeipad voor professionals binnen je organisatie. Bied hen perspectief en laat zien wat de volgende stap in hun carrière is. Bijvoorbeeld leidinggeven of up- of reskillen. Geef ook aan welke salariskansen daarbij horen. Ga vervolgens met je professionals in gesprek over futureproof skills en vraag welke kant ze op willen. 

Geef professionals ruim van tevoren, wanneer zij nog baanzekerheid hebben, de tijd om deze skills te leren. Wanneer professionals stress of onzekerheid ervaren vanwege de veranderende arbeidsmarkt, zijn ze minder goed in staat om nieuwe skills aan te leren.

Focus op softskills
Om professionals wendbaar te maken, focus je bij up- en reskilling niet (alleen) op het leren van een nieuw vak, maar ook op softskills die het switchen van functie in de toekomst makkelijker maken. Denk hierbij aan: 

 • Leervaardigheden
  Leren leren is misschien wel het belangrijkste aspect van wendbaar worden als professional. Wie goed leert, leert namelijk gemakkelijk een nieuwe functie uitoefenen.
 • Samenwerken
  Om nieuwe skills te leren, is samenwerking cruciaal. In soepel lopende samenwerkingen dragen specialisten hun kennis gemakkelijk over op collega’s.
 • Zelfreflectie
  Wat gaat er al goed? En wat kan er nog beter? Om hier inzicht in te krijgen, is zelfreflectie essentieel.
 • Flexibiliteit
  Leer professionals om zich flexibel op te stellen en zich steeds aan te passen wanneer de benodigde skills veranderen.
 • Creativiteit
  Om te blijven innoveren is creativiteit nodig, want creativiteit maakt nieuwe ideeën over rollen binnen de organisatie mogelijk. 

2. Start met agile werken

Agile werken is dé methode om je organisatie wendbaar te maken. Kenmerken van agile werken zijn:

 • Zelfsturende teams
  Verschillende organisatieniveaus en afdelingen vertragen innovaties en het doorvoeren van veranderingen. Daardoor zijn organisaties met multidisciplinaire, zelfsturende teams, waarin professionals veel autonomie en verantwoordelijkheid hebben, wendbaarder.
 • Blik naar buiten gericht
  Om de wendbaarheid van je organisatie te vergroten, zijn voelsprieten voor een veranderende omgeving cruciaal. Analyseer de stappen die concurrenten nemen en de veranderende behoefte van klanten. Alleen op die manier blijf je in de top van de markt concurreren en voldoen aan de vraag
 • Kort cyclisch werken
  Traditionele organisaties blikken jaren vooruit. Maar door de huidige, onvoorspelbare markt is het strategischer om kort cyclisch te werken: stel doelen op voor de korte termijn en evalueer geregeld of die doelen nog reëel en gewenst zijn. Werk bijvoorbeeld in wekelijkse of tweewekelijkse sprints waarin de voortgang van het werk wordt verdeeld en besproken.
 • Open organisatiecultuur
  Om wendbaar te zijn is transparantie richting professionals cruciaal. Creëer een open organisatiecultuur en benadruk dat doelen regelmatig worden bijgesteld. Zo bieden professionals minder weerstand bij veranderingen en vergroot je de wendbaarheid. 
 • Goede technologie
  IT-systemen moeten ondersteunend zijn, niet leidend. Zorg er daarom voor dat de gebruikte systemen binnen je organisatie makkelijk hanteerbaar zijn. Zo versnel je bijvoorbeeld de onboarding van nieuwe professionals. Investeer bovendien in technologie die simpel werk uit handen neemt, zodat er tijd overblijft voor processen die meer aandacht vereisen, zoals de ontwikkeling van professionals. 

3. Focus op on- en offboarding

Volgens het CBS wisselen professionals steeds vaker van werk. Om wendbaar te blijven wanneer professionals vertrekken, focus je op een soepele on- en offboarding. Daardoor gaan nieuwe professionals zo snel mogelijk aan het werk en hebben professionals die stoppen een positieve afronding van hun looptijd bij de organisatie. Dat vergroot de kans dat ze ooit terugkomen én versterkt je employer brand

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper

Veelgestelde vragen over wendbaarheid

Wat is wendbaarheid?

Wendbaarheid is de mate waarin organisaties in staat zijn om met veranderingen op de markt mee te bewegen. Dit behelst zowel het inspelen op de veranderende klantvraag als interne veranderingen, zoals reorganisaties. Lees hier hoe je de wendbaarheid van je organisatie vergroot.

 

Hoe wordt je organisatie wendbaarder?

Wendbaarheid is de mate waarin organisaties in staat zijn om met veranderingen op de markt mee te bewegen. Dit behelst zowel het inspelen op de veranderende klantvraag als interne veranderingen, zoals reorganisaties. Lees hier hoe je de wendbaarheid van je organisatie vergroot.