Hybride functie: de functie van de toekomst Cover

Hybride functie: de functie van de toekomst

Onze huidige maatschappij, waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, vraagt om wendbare organisaties. Een cruciaal onderdeel daarvan is de hybride functie: een functie die bestaat uit een combinatie van meerdere traditionele beroepen. Hybride professionals slaan zo een brug tussen verschillende vakgebieden. Lees hier alles over de functie van de toekomst.

Op deze pagina: 

Wat is een hybride functie?

Een hybride functie is een combinatie van meerdere traditionele beroepen. Professionals met een hybride functie opereren op het snijvlak tussen twee vakgebieden. Denk aan een professional die de brug slaat tussen Marketing en IT, door de laatste ontwikkelingen van zoekmachines voor collega’s behapbaar te maken.

Hierom is een hybride functie de functie van de toekomst

Deze maatschappelijke ontwikkelingen maken hybride functies onontkoombaar:

Technologische vooruitgang 

Door technologische vooruitgang wordt werk steeds complexer. Denk hierbij aan een verpleegkundige die met behulp van complexe technologie zorg verleent aan een patiënt. Of aan juristen die, om regels en wetgeving te maken over technologie, technologische kennis nodig hebben. Voorheen was het gebruik van technologie een functie op zich, waardoor professionals bij het gebruik hiervan met IT’ers moesten schakelen. Maar tegenwoordig moet elke professional de taal van technologie spreken om hun werk zo efficiënt mogelijk te doen.

Toenemende efficiëntie

Hybride functies maken organisaties niet alleen efficiënter waar het gaat om technologie. Wanneer een professional of team van begin tot eind verantwoordelijk is voor de oplevering van diens werk, hoeft er minder geschakeld te worden tussen verschillende professionals en afdelingen. Dat maakt je organisatie meer agile: een onmisbare eigenschap in een maatschappij waar versnelling en efficiëntie de norm is. 

Onvoorspelbare markt 

In de huidige, onvoorspelbare markt, zijn organisaties aan continue verandering onderhevig. Om de toekomst van je organisatie te waarborgen, is wendbaarheid essentieel. Een organisatie die professionals met hybride functies aanneemt, is wendbaarder wanneer de vraag naar bepaalde professionals verandert. Hybride professionals zijn namelijk in verschillende vakgebieden inzetbaar.

Hybride functie vullen: investeer in hybride professionals

Door bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen, ontstaan hybride functies vaak vanzelf en hoef je deze als werkgever niet te creëren. Focus daarom op het vinden en opleiden van professionals die deze functies vervullen. Dat doe je op de volgende manieren:

  1. Werf hybride professionals
  2. Investeer in up- en reskilling
  3. Focus op de interesse van je professionals

1. Werf hybride professionals

Werf professionals die in hybride functies passen, doordat ze verschillende expertises in huis hebben. Focus daarbij niet alleen op diploma’s maar kijk vooral naar hun skills. De jongste generatie op de arbeidsmarkt is opgegroeid met technologie. Door bijvoorbeeld gamification hebben deze professionals naast een expertise zoals Legal of MarCom vaak verstand van technologie.

2. Investeer in up- en reskilling

Investeer in up- en reskilling om je professionals een ronder profiel aan te meten. Op die manier hoeven zij minder te schakelen met andere professionals en zijn zij zelf van begin tot eind verantwoordelijk voor hetgeen dat zij opleveren. Denk hierbij aan een Full Stack Developer: een IT’er die niet alleen software schrijft, maar er tot de productoplevering bij is.

3. Focus op de interesse van je professionals

Selecteer voor het benoemen van professionals tot hybride professionals niet zomaar iemand in het juiste vakgebied, maar houd rekening met de interesse van je professionals. Op die manier zijn professionals gemotiveerder en leren zij skills sneller aan. Bovendien realiseer je duurzaam werkgeverschap door in te spelen op de interesses van je professionals. 

Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in de MarCom. Door de opkomst van AI worden deze tools steeds bepalender voor het werk van (content)marketeers. Om een vertaalslag te maken tussen marketeers en de AI die hun werk beïnvloeden, stel je als werkgever een AI translater aan. In veel organisaties werken professionals die hier bovengemiddeld in geïnteresseerd zijn en deze taak van nature al op zich nemen. Zij sturen bijvoorbeeld artikelen met de laatste ontwikkelingen door. Stel deze persoon aan tot AI translater en geef diegene bijvoorbeeld een vaste rubriek in de weekmail of een standaard moment voor updates in de vergadering.

Alles over een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Blijf scherp op de laatste ontwikkelingen in de markt

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een update met de laatste arbeidsmarktcijfers en context bij nieuwe HR-trends.

Stuur mij de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen over hybride functies

Wat zijn hybride functies?

Hybride functies zijn een combinatie van meerdere traditionele beroepen. Professionals met een hybride functie opereren op het snijvlak tussen twee vakgebieden. Lees hier hoe je hybride functies faciliteert als werkgever

 

Waarom zijn hybride functies belangrijk?

Door technologische vooruitgang wordt werk steeds complexer. Om werkprocessen zo efficiënt mogelijk te houden, moeten alle professionals behendig zijn met technologie. Bovendien maken hybride functies een organisatie wendbaarder, omdat hybride professionals bij verschillende vakgebieden inzetbaar zijn. Lees hier hoe je hybride functies faciliteert als werkgever