Een goede werk-privébalans: de 4 voordelen voor werkgevers Cover

Een goede werk-privébalans: de 4 voordelen voor werkgevers

Professionals hechten steeds meer waarde aan hun werk-privébalans. Vooral de jongste generatie op de arbeidsmarkt vindt overwerken om een vast contract of promotie te krijgen, niet meer van deze tijd. Niet zo gek, gezien de banen voor het oprapen liggen. Bovendien heeft die generatie een andere mindset: niet leven om te werken, maar werken om te leven. Speel hierop in en versterk je employer brand door een goede werk-privébalans te bieden.

Op deze pagina: 

Wat is een goede werk-privébalans?

Met een goed werk-privébalans wordt een evenwichtige relatie tussen iemands leven op èn naast het werk bedoeld. Als de verhouding tussen werk en privé in balans is, dan lukt het de professional bijvoorbeeld om zowel op privé als op werk eigen doelen te bereiken. Ook is die persoon zowel betrokken bij collega’s als bij eigen familie en vrienden. Een andere belangrijke factor is dat de professional een grotere levenstevredenheid ervaart, minder (emotioneel) vermoeid is en minder piekert. Lees hier hoe je als organisatie een goed werk-privébalans creëert. 

Hoe herken je een verstoorde werk-privébalans? De professional werkt minder efficiënt en productief: afspraken worden bijvoorbeeld vergeten of verzaakt. Ook ervaart de persoon vaak een constant gevoel van stress en heeft het thuis sneller irritaties of ruzie. Bovendien verliest de professional bij een verstoorde werk-privébalans vaak interesse en plezier in het werken.

De mindset van jong talent: werk-privébalans is prioriteit

Professionals hebben hun vrije tijd steeds hoger in het vaandel staan. De jongste generatie op de arbeidsmarkt hoor je ook wel zeggen: werken kun je je hele leven nog. Om de talenten uit deze generatie toch aan te trekken en te behouden, prioriteer je hun werk-privébalans. Zo realiseer je alsnog duurzaam werkgeverschap.

4 voordelen van een goede werk-privébalans voor werkgevers

 1. Het versterkt je employer brand
 2. Het benut meer arbeidspotentieel
 3. Het maakt je personeel duurzaam inzetbaar
 4. Het maximaliseert de prestaties

1. Het versterkt je employer brand

Bij de keuze voor een werkgever, weegt de werk-privébalans steeds zwaarder. Sollicitanten vragen vaak in het eerste gesprek al naar de sfeer en werk-privébalans in de organisatie. Door een goede werk-privébalans te bieden, verbeter je jouw wervingspositie. Bovendien zijn professionals met een goede werk-privébalans meer tevreden. Dit dragen zij uit naar de buitenwereld en versterkt je employer brand. 

2. Het benut meer arbeidspotentieel

Door rekening te houden met de behoefte van professionals en hen maatwerk te bieden, maak je gebruik van arbeidspotentieel dat anders achterblijft op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan professionals die met pensioen gaan, maar nog een paar dagen willen werken of studenten die naast hun studie willen werken. Stel je dus flexibel op als werkgever en maak gebruik van ieders arbeidspotentieel.

3. Het maakt je personeel duurzaam inzetbaar

Een goede werk-privébalans draagt bij aan de mentale en fysieke vitaliteit van professionals. Zo verlaag je het verzuim en maak je professionals duurzaam inzetbaar. Zeker nu we steeds langer werken tot we met pensioen gaan, is een goede werk-privébalans cruciaal.

4. Het maximaliseert de prestaties

Vitale en tevreden professionals leveren betere prestaties. De flexibiliteit die je biedt met een goede werk-privébalans verdient zich dus terug, doordat het je organisatie naar een hoger niveau tilt.

Stappenplan voor een goede werk-privébalans: bied maatwerk

Een goede werk-privébalans is essentieel in organisaties. Maar hoe creëer je die? Bied maatwerk volgens onderstaand stappenplan.

 1. Breng de persoonlijke omstandigheden van je professionals in kaart
 2. Stel je flexibel op en bied mogelijkheden
 3. Evalueer afspraken en verander deze waar nodig

1. Breng de persoonlijke omstandigheden van je professionals in kaart

Vraag je professionals naar hun persoonlijke omstandigheden. Vraag ze bijvoorbeeld naar de volgende aspecten en kijk welke behoeften daarbij horen. 

 • Levensfase waarin je werknemer verkeert: studeert de medewerker nog of gaat die binnenkort met pensioen?

 • Thuissituatie van de werknemer: heeft diegene bijvoorbeeld kinderen, of is die mantelzorger?

 • Cultuur van de werknemer: op welke dagen in het jaar wil de medewerker vrij krijgen?

 • Woonplaats: hoe ver reist de werknemer om naar werk te komen?

 • Prioriteit van werk: op welke plek staat werk in het leven van de medewerker?

2. Stel je flexibel op en bied mogelijkheden 

Afhankelijk van de behoeften van je werknemer, bied je bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden. 

 • Faciliteer thuiswerken 

Professionals die ver moeten reizen, hebben vaak behoefte aan thuiswerken. Op die manier zit er geen reistijd tussen het einde van hun werkdag en het begin van hun vrije tijd. Daardoor trek je professionals uit verschillende regio’s aan en vergroot je je wervingsgebied. Niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten. Op die manier draagt remote work bij aan internationalisering van de organisatie. Ook professionals die niet ver hoeven reizen, hebben vaak behoefte aan thuiswerken. Thuiswerken komt niet alleen de werk-privébalans ten goede: uit onderzoek blijkt dat mensen thuis productiever zijn. 

Faciliteer thuiswerken op de volgende manieren.

 • Ondersteun medewerkers bij het inrichten van hun thuiswerkplek, bijvoorbeeld door een goede bureaustoel te verschaffen.

 • Maak duidelijke afspraken over het communiceren van bereikbaarheid en werktijden. Plaats bijvoorbeeld werklocatie en bereikbaarheid in de open agenda.

 • Zorg ervoor dat collega’s elkaar blijven spreken, bijvoorbeeld door gezamenlijk de dag te starten en een online quiz te organiseren. 
   

 • Bied flexibele werktijden

Nu remote work steeds populairder wordt, wordt het voor professionals ook makkelijk hun eigen dag in te delen. Als ze overdag bijvoorbeeld zorgtaken op zich nemen, kunnen ze ‘s avonds thuiswerken. Geef je professionals daarom de ruimte om zoveel mogelijk zelf hun werkweek in te delen.

 • Geef de mogelijkheid tot deeltijd- en flexwerken

Om in een krappe arbeidsmarkt meer arbeidspotentieel te benutten, bied je bijvoorbeeld studenten, gepensioneerden en jonge ouders de mogelijkheid om deeltijd en flex te werken. Zo geef je hen de mogelijkheid om naast andere verplichtingen of vrije tijd toch bij je te (blijven) werken. 

3. Evalueer afspraken en verander deze waar nodig

Flexibele werkomstandigheden zoals thuiswerken dragen voor de meeste professionals dus bij aan hun werk-privébalans. Maar thuiswerken kan er ook voor zorgen dat werk en privé te veel door elkaar gaat lopen, omdat het heel makkelijk is je werk er in je vrije tijd toch even bij te pakken. Blijf daarom met je professionals in gesprek over deze regeling: bevalt het hen nog steeds? Of moet je samen op zoek gaan naar een andere oplossing?

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper

Veelgestelde vragen over werk-privébalans

Hoe verbeter je de werk-privébalans van je medewerker?

De werk-privébalans van je medewerkers verbeter je door hen de mogelijkheid te geven om deeltijd, flex en thuis te werken. Als het mogelijk is, laat je hen ook zoveel mogelijk hun eigen werktijden bepalen. Lees hier meer over het bieden van een goede werk-privébalans.

Waarom de werk-privébalans verbeteren als werkgever?

Professionals hechten steeds meer waarde aan hun werk-privébalans. Vooral de jongste generatie op de arbeidsmarkt vindt overwerken om een vast contract of promotie te krijgen, niet meer van deze tijd. Om de talenten uit deze generatie toch aan te trekken en te binden, prioriteer je hun werk-privébalans. Lees hier hoe je je medewerkers een goede werk-privébalans biedt.