Artikel

Met gebruik van data kom je tot een betrouwbaardere, objectievere en efficiëntere HR-aanpak

Hassan Shakeri voelt zich helemaal thuis in de wereld van HR, zeker door alle digitale ontwikkelingen

20 augustus 2020

Header image

De rode draad in het gesprek met Hassan Shakeri over zijn baan als HR Business Partner is samen te vatten in één woord: kansen! Ronduit en gedreven praat hij over zijn professionele pad, dat door zijn ouders ‘kansrijk’ is geëffend. De ontwikkelingen in de HR-branche, de faciliteiten van Yacht en de toenemende waarde die door organisaties aan HR wordt gehecht, het biedt een HR-professional als Hassan Shakeri volop mogelijkheden. ”De adviesrol op tactisch en strategisch vlak krijgt steeds meer inhoud.”

Trots op ouders

Hassan Shakeri is geboren in Afghanistan, maar als hij acht jaar is gaan zijn ouders met hun gezin op de vlucht voor de taliban. Na een jaartje Pakistan komt Hassan met zijn vader en moeder, zijn zus en zijn eeneiige tweelingbroer in Nederland terecht. In Boxmeer om precies te zijn, tot op de dag van vandaag zijn nieuwe thuis. “Ik ben blij met het besluit van mijn ouders Afghanistan te ontvluchten. En trots op ze. Ik leefde in een land waar de basisbehoeften om menswaardig te kunnen leven ontbraken en ervaarde in Nederland hoe prettig het is als deze wel vanzelfsprekend zijn. Bovendien kregen wij als kinderen zo de kans om iets van ons leven te maken, onder meer door de studiemogelijkheden.”

HR op het lijf geschreven

De keuze in alle studiemogelijkheden valt bij Hassan in eerste instantie op journalistiek. “Dat bleek geen doorslaand succes. Ik scoorde op een niveau van net wel of net niet voldoende, een 5,5 à 6. Met mijn resultaatgerichte instelling gaf dat niet de gewenste voldoening. En het riep bij mij de vraag op ‘wat past mij wel?’.”

HR komt in beeld. Het is Hassan op het lijf geschreven. Inmiddels is hij een ervaren en gewaardeerde HR Business Partner bij Yacht en momenteel actief voor de gemeente Heerlen. “Ik vervang de HR-adviseur. Mijn takenpakket is breed. Ik adviseer het management van de afdeling Ruimtelijk Domein, die zo’n 250 medewerkers telt. Ik heb veel contact met alle leidinggevenden over bijvoorbeeld ziekteverzuim, vacatures, werving en selectie en performancemanagement. Mijn rol is adviserend en ondersteunend. Hele praktische zaken komen dan op tafel. Mooi voorbeeld onlangs was de vraag hoe om te gaan met de declaratie van dienstreizen. Omdat medewerkers nu door corona thuis werken en het niet altijd efficiënt is om de dienstauto of -fiets te gebruiken. Samen met de leidinggevende wordt dan een plan van aanpak opgesteld, passend binnen de kaders van het beleid van de organisatie.”

Al mooie stappen gezet

Bovendien draait Hassan een aantal gemeentebrede projecten. “Ik ben bezig met het opstellen van een nieuw rouwprotocol. Het huidige is onvolledig. Daarnaast ben ik aangewezen om een integriteitsonderzoek te leiden. Vanzelfsprekend houdt gemeente Heerlen continu scherp in de gaten of iedereen alle wetten, waarden en normen naleeft. Zo niet, dan word ik betrokken bij het onderzoek naar wat precies speelt en welke maatregelen nodig zijn. Ook word ik betrokken bij het digitaliseren van alle HR-processen, van werving en selectie tot en met de exitprocedures. De gemeente zet mooie stappen. De bedoeling is dat bij het aannemen van nieuwe medewerkers geen papier meer om de hoek komt kijken. Tot en met het ondertekenen van het contract gaat alles digitaal gebeuren.”

Grote invloed op rol HR-professional

De digitale stappen hebben grote invloed op de rol van een HR-professional, zoals Hassan. ”Het aantal administratieve handelingen neemt sterk af. En wat administratief nog wel tijd vraagt, wordt ook nog eens meer en meer door de leidinggevenden gedaan. Onze rol verschuift van operationeel naar tactisch en zeker ook naar strategisch. De adviesfunctie richting alle stakeholders krijgt steeds meer inhoud”, zo stelt Hassan tot zijn grote tevredenheid vast, niet in de laatste plaats omdat de strategische aspecten hem zeer aanspreken.     

“Ik noem mezelf een generalist. De diversiteit van onder meer alle activiteiten op vlak van werving en selectie, ziekteverzuim en opleiding vind ik heel mooi. Maar inmiddels kan ik ook wel zeggen dat ik op een aantal vlakken op specialistisch niveau zit. Denk aan performancemanagement, en zeker ook aan strategische zaken. Concreet voorbeeld is de strategische personeelsplanning. Enerzijds betekent dit het proactief kijken naar hoeveel mensen per functie nodig zijn met het oog op wat de organisatie wil realiseren. En gelijktijdig neem je ook het kwalitatieve aspect mee: over welke competenties moeten de medewerkers beschikken? Zo ontpop je je echt tot een sparringpartner en adviseur voor het management en andere stakeholders.”

Kritisch doorvragen

Om de rollen van sparringpartner en adviseur professioneel invulling te geven, moet je weten wat er in de business van jouw organisatie speelt. Daarover is Hassan duidelijk. “En behalve omgevingsbewustzijn moet je ook het overzicht kunnen behouden. Het zijn veelal kleine problemen die zich voordoen. Aan jou om verbanden te ontdekken, die wellicht van invloed zijn op het beleid. Kritisch doorvragen zie ik eveneens als een belangrijke skill. In gesprekken met medewerkers en leidinggevenden moet je als HR-medewerker neutraal staan. Door het stellen van kritische vragen voorkom je gekleurde verhalen en krijg je de echte feiten en achtergronden op tafel. Op basis daarvan kun je dan tot vervolgactie overgaan.”

Die vervolgacties vragen met regelmaat ook om de nodige weerbaarheid. “Elke dag doen zich zaken voor die van invloed zijn op je agenda. Neem integriteitsonderzoeken. Die zijn natuurlijk niet te plannen. Er doet zich plots een geval voor en dan is het belangrijk meteen te handelen.”

Kennisnetwerk HR Analytics

Dat hij via Yacht al in diverse keukens heeft gekeken en ervaring heeft opgedaan, beschouwt Hassan als een groot voordeel. “Ik heb inmiddels een brede scope. Yacht beweegt zich op HR-vlak immers bij hele interessante bedrijven en organisaties. Zo zijn er mantelovereenkomsten met de Rijksoverheid en het Participatiefonds. Bedrijven als ASML en volop organisaties in de zorg en onderwijs behoren tot het klantenbestand. Daarnaast biedt Yacht mij als HR-professional ook de ideale omgeving om me verder te ontwikkelen. Door middel van trainingen bijvoorbeeld, maar zeker ook door je actief te bewegen in de netwerken van Yacht. Daar doe je door alle contacten veel kennis en kunde op”, aldus Hassan, die zelf een grote rol vervult binnen het kennisnetwerk op het gebied van HR Analytics. 

“Ontwikkelingen op het vlak van digitalisering hebben mijn interesse, zeker HR Analytics. Alle feiten en cijfers geven je veel informatie. Met de juiste analyses kun je heel gericht acties ondernemen. Als bijvoorbeeld blijkt dat het ziekteverzuim bij jongeren wel vaker voorkomt dan bij ouderen, maar de tijdsduur korter is, dan vraagt dat niet om een algehele aanpak. Maar juist om eentje die op de diverse groepen is toegespitst. Data bieden je de mogelijkheid om tot een betrouwbaardere, objectievere en efficiëntere HR-aanpak te komen.”

Belang van goede HR wordt gezien

Een mooie en belangrijke ontwikkeling in de ogen van Hassan. “Iedereen weet dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn en gelijktijdig ook de grootste kostenpost. Hoe efficiënter de aanpak, hoe beter. Zeker omdat het aantal administratieve taken sterk is afgenomen, krijg je als HR-professional volop de ruimte bij die aanpak van meerwaarde te zijn. Steeds meer bedrijven bieden je daartoe bovendien de mogelijkheden. HR krijgt steeds vaker de plek die het verdient: in het managementteam. Het belang van goede HR wordt gezien en groeit. Voor mij is het wel of niet vertegenwoordigd zijn van HR in de top van de organisatie ook een mooie graadmeter. Ik beschouw die waardering voor HR inmiddels dan ook bijna als een voorwaarde om aan de slag te gaan bij een opdrachtgever.”  

Klaar voor de volgende stap in jouw HR-carrière?Bekijk hier onze HRM-vacatures

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen