Artikel

Change: de krachtterm voor groei in Finance

Author Image

Mario Huliselan

Business Analyst/Changemaker

24 januari 2020

Header image

De financiële wereld ondergaat in rap tempo een complete transformatie. Change wordt inmiddels beschouwd als de krachtterm voor groei. Wat zijn de pijlers onder succesvolle verandering? Welke gevolgen zijn er voor financials? Wat is in de toekomst nog meer te verwachten? En wat kunnen we hiervan leren, ook in andere branches? Een gesprek met Mario Huliselan, die zich met het Yacht Change-team dagelijks richt op verandermanagement in de financiële wereld.

Veel minder buikgevoel

Is change onderwerp van gesprek, dan gaat Mario Huliselan er graag voor zitten. “Als de bankenwereld íets heeft geleerd van de kredietcrisis in 2008, dan is het wel dat zo’n val niet meer mag gebeuren. Dat had ook meteen een groot voordeel: wil je een verandering succesvol doorvoeren, dan moet behalve het doel ook de reden duidelijk zijn. Beide waren klip-en-klaar”, zegt Mario met een lach. Om serieus te vervolgen met: “Van de wijze waarop de banken het vervolgens hebben beetgepakt, kunnen andere bedrijven leren. Veel minder sturen op buikgevoel, en juist meer op basis van feiten en cijfers. Gegoten in processen. Mooi voorbeeld is de opdracht waarmee ik nu als professional bezig ben voor een wereldwijd opererende bank. Door het ontwikkelen van speciale software ontstaat er een innovatief product waarmee er voor het monitoren van kredietlimiet en risicomanagement veel meer datadriven wordt gestuurd. En er dus veel betrouwbaarder wordt gemanaged.”

Nieuwe technologieën die meer veiligheid en meer snelheid tot resultaat hebben. Het is geheel in lijn met de verwachtingen van de hedendaagse klanten, die daarnaast ook transparantie belangrijk vinden. ”Op basis van data nieuwe technologieën ontwikkelen, deze in processen gieten en samen met de mensen op de werkvloer implementeren en verankeren: daar gaat het om. Andere sectoren staan nu voor dezelfde uitdaging. Sommige zijn wat minder snel, zoals de overheid. Andere lopen voorop, zoals KLM, Booking.com en andere e-commerce-bedrijven. Denk ook gerust aan de energiewereld; ook daar zijn de verwachtingen bij de consument wat betreft snelheid en transparantie hoger dan ooit. Neem de stand van zaken van energieverbruik. Die willen we inmiddels ook 24/7 kunnen zien. Alles verandert. Dat is alleen maar mooi. Change is de krachtterm voor groei.”

Hoe ziet de Financial van de toekomst eruit?

Download hier de whitepaper Futurizing Finance

Ons land toonaangevend

Via veranderprogramma’s biedt het Yacht Change-team bedrijven gerichte ondersteuning. Deze programma’s rusten altijd op drie pijlers: als eerste IT tech/data/Systemen, ten tweede Subject Matter Expert (SME) en als derde procesmanagement (PM). Mario Huliselan ziet juist de combinatie van die drie aspecten als de grootste succesfactor. “Het is niet het één of het ander, het is de optelsom van alle drie de facetten. Alle technologische ontwikkelingen bevatten in de kern IT, data, business intelligence en systemen. Maar zonder een duidelijke context, zonder duidelijkheid over product, klant en timing, gaat het niet werken. SME maakt dit helder. En om het idee vervolgens succesvol te implementeren, heb je goed procesmanagement nodig.”

Kijkend naar de snelheid van nieuwe technologische ontwikkelingen, dan ziet Mario op diverse fronten dat het buitenland nog voorop loopt. Hij denkt aan Google Pay, robotisering en machine-learning. En aan producten dichter bij huis, zoals slimmer wonen door middel van domotica en reizen met het ov met je bankpas. Maar Nederland onderscheidt zich zeker ook. Mario:

Met fintech-bedrijven als Bunq, Backbase, Adyen en Bux is ons land toonaangevend en een sterke driver voor technologische ontwikkelingen in de financiële wereld.

Met twee handen uit de mouwen

Mario Huliselan studeerde in zijn geboorteplaats Rotterdam en Brussel (internationale betrekkingen). Inmiddels woont hij met zijn vriendin Laura alweer dertien jaar in Amsterdam en heeft hij veel werkervaring opgedaan. In diverse branches, in verschillende functies. In de rol van supportmedewerker, als medewerker back- en frontoffice en als business consultant. “Ik ben écht op de vloer met twee handen uit de mouwen begonnen. Langzaam maar zeker ben ik meer en meer boven de materie gekomen en heb ik een helicopterview ontwikkeld, vooral vanuit de business/IT-hoek. Van de kennis opgedaan op de vloer pluk ik nog elke dag de vruchten. Je hoort mij niet zeggen dat die praktijkkennis noodzakelijk is, maar van toegevoegde waarde is het zeker. In gesprekken met stakeholders bijvoorbeeld. Zij proeven meteen dat ik weet waarover ik praat. Dat schept veel vertrouwen.”

Aanpak steeds meer Agile

Vertrouwen is een van de basisvoorwaarden voor het creëren van verandering, zo stelt Mario. “Zoals ook duidelijkheid in het doel en het waarom, plus draagvlak bij de mensen die het moeten doen. Mijn rol is veranderd. Het is niet enkel meer kennisoverdracht of je kunstje laten zien. Ons werk vergt nu ook softskills als inleven en overtuigen; je moet de dialoog kunnen aangaan met stakeholders en alles in goede banen kunnen leiden. Vroeger was er een sterke hiërarchisch gedreven top-down aanpak. Nu leven we in een wereld waarin in elke fase iedereen zijn of haar steentje wil, kan én moet bijdragen. Mijn aanpak is dan ook meer en meer Agile: flexibel werken en denken, kort-cyclisch plannen en uitvoeren,  klantwaarde als uitgangspunt, intens samenwerken en beslissingen bij de mensen neerleggen.”

Inleven, luisteren en overtuigen

Mario Huliselan maakt zelf ook een heel veranderproces door. Als professional, maar ook als mens. “Vanzelfsprekend”, zegt hij. Zijn beslissing drie jaar geleden om in het Yacht Change-team aan de slag te gaan, speelt daarin een belangrijke rol. “Zeg maar gerust: een essentiële. Ik ben in de afgelopen paar jaar meer gegroeid dan in de tien jaar daarvoor. Waarom? Puur omdat ik in de Yacht-omgeving elke dag opnieuw word uitgedaagd om uit mijn comfortzone te komen. Dit is absoluut mijn grootste winst."

Wil je veranderingen teweegbrengen, dan moet je ook zelf durven te veranderen.

Het Future Finance Change Program heeft daaraan wezenlijk bijgedragen, zo stelt hij. “Niet zozeer op het vlak van kennis, maar wel bij het ontwikkelen van softskills als inleven, luisteren en overtuigen. Ik kreeg het lef om niet meteen de diepte in te gaan bij het oplossen van een probleem, maar om me eerst te verdiepen in wat er écht speelt. Om op zoek te gaan naar de bron van het probleem en alles wat daar eventueel mee samenhangt. Resultaat: de uiteindelijke oplossingen zijn vaak veelomvattender, hebben veel meer draagvlak en dus impact.”

Adviserende rol groeit

De komende jaren denkt Mario Huliselan nog een stap verder te gaan. ”Eerst voerde ik uit, nu denk en stuur ik mee met een klant. In de toekomst zal het zo zijn dat ik namens de klant een probleem beetpak en zelfstandig de oplossing aandraag. Mijn adviserende rol groeit naar een steeds hoger niveau”, aldus Mario, die vervolgt met: “Ik beleef enorm veel plezier aan mijn werk. Krijg er energie van. En dat wil ik graag zo houden. Voorwaarde is zonder discussie dat ik mezelf blijf ontwikkelen. Dat is ook wat ik wil; stilzitten is geen optie. De wereld blijft veranderen, sneller en sneller. Het blijven volgen van trainingen, het bijwonen van seminars, blijven netwerken, continu blijven praten met mensen binnen en buiten je vakgebied en het lezen van vakliteratuur. Allemaal essentieel. Dat is wat ik mijn collega-professionals dan ook van harte meegeef.”

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen

Hoe futureproof ben jij? Banner

Hoe futureproof ben jij?

Laat je inspireren door trends, tips en best practices binnen Finance.

Download de whitepaper 'Futurizing Finance'