Opdrachtgevers Yacht Sociaal Domein

Sociaal domein personeel dat het verschil kan maken

Sociaal Domein-specialisten met net dat beetje extra

Forse uitbreiding van taken

Er is veel veranderd in het sociaal domein. Naast het beoordelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen en het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt, zijn ook de zorgtaken vanuit de centrale overheid overgeheveld naar gemeenten. Zo vallen de WMO, jeugdzorg en de participatiewet sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dit betekent een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn niet altijd de benodigde kennis, capaciteit en vaardigheden in huis.

Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt

Yacht biedt kundige Sociaal Domein specialisten. Specialisten die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving -WMO, Participatiewet en WWB- én sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld het stimuleren van sociale participatie van kwetsbaren in de samenleving. Onze specialisten vormen de verbindende kracht tussen burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.

Yacht brengt u binnen 48 uur in contact met de beste specialisten. Voor tijdelijk of vast, perfect passend bij uw opdracht. Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt. Onze professionals combineren up-to-date kennis met passie voor hun vak. Zij zijn in staat Sociaal Domein vraagstukken te vertalen naar concrete oplossingen. Yacht professionals verbinden, helpen anderen presteren en borgen kennis in uw organisatie. Zo zorgen zij ervoor dat uw organisatie blijvend verbetert.

Plaats een vacature

FEITEN & CIJFERS Sociaal Domein Q3 2017

Jacqueline van Beek

Jacqueline van Beek - Regiodirecteur Yacht Sociaal Domein

Regiodirecteur YACHT Sociaal Domein

06 51 46 52 32

Gemeenten zijn volop bezig met de transformatie van het sociaal domein. Van inwoners wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Van medewerkers bij gemeenten worden andere competenties gevraagd: naast de rol van deskundige is de rol van verbinder steeds belangrijker. Yacht ondersteunt u bij het vinden van de juiste professional die uw organisatie helpt bij het implementeren en uitvoeren van alle werkzaamheden. Ook kunnen wij trainees inzetten om talent snel op te leiden. Alles gericht op het succesvoller maken van uw organisatie.