Opdrachtgevers Yacht Sociaal Domein

Sociaal domein personeel dat het verschil kan maken

Sociaal Domein-specialisten met net dat beetje extra

Forse uitbreiding van taken

Er is veel veranderd in het sociaal domein. Naast het beoordelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen en het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt, zijn ook de zorgtaken vanuit de centrale overheid overgeheveld naar gemeenten. Zo vallen de WMO, jeugdzorg en de participatiewet sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dit betekent een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn niet altijd de benodigde kennis, capaciteit en vaardigheden in huis.

Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt

Yacht biedt kundige Sociaal Domein specialisten. Specialisten die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving -WMO, Participatiewet en WWB- én sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld het stimuleren van sociale participatie van kwetsbaren in de samenleving. Onze specialisten vormen de verbindende kracht tussen burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.

Yacht brengt u binnen 48 uur in contact met de beste specialisten. Voor tijdelijk of vast, perfect passend bij uw opdracht. Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt. Onze professionals combineren up-to-date kennis met passie voor hun vak. Zij zijn in staat Sociaal Domein vraagstukken te vertalen naar concrete oplossingen. Yacht professionals verbinden, helpen anderen presteren en borgen kennis in uw organisatie. Zo zorgen zij ervoor dat uw organisatie blijvend verbetert.

Plaats een vacature

FEITEN & CIJFERS Sociaal Domein Q4 2016

Jasper Cornelissen

Jasper Cornelissen Yacht

Regiodirecteur YACHT Sociaal Domein

06 46 70 07 58

‘Vanuit de Rijksoverheid worden er steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten. De drie decentralisaties zijn daar het meest actuele voorbeeld van. Kortom, er komt heel wat op u af. Yacht ondersteunt u bij het inbedden én uitvoeren van alle nieuwe werkzaamheden. Passend bij uw vraag en organisatie vinden wij de juiste professionals of trainen we uw eigen mensen. Ook kunnen we traineeships inzetten om talent snel klaar te stomen voor uw organisatie. Alles gericht op een succesvolle implementatie én een blijvend verbeterde bedrijfsvoering. Ons krachtige netwerk zetten we hierbij graag voor u in!’