Sociaal Domein-specialisten met net dat beetje extra

Forse uitbreiding van taken

Er is veel veranderd in het sociaal domein. Naast het beoordelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen en het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt, zijn ook de zorgtaken vanuit de centrale overheid overgeheveld naar gemeenten. Zo vallen de WMO, jeugdzorg en de participatiewet sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dit betekent een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn niet altijd de benodigde kennis, capaciteit en vaardigheden in huis.

Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt

Yacht biedt kundige Sociaal Domein specialisten. Specialisten die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving -WMO, Participatiewet en WWB- én sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld het stimuleren van sociale participatie van kwetsbaren in de samenleving. Onze specialisten vormen de verbindende kracht tussen burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.

Yacht brengt u binnen 48 uur in contact met de beste specialisten. Voor tijdelijk of vast, perfect passend bij uw opdracht. Uw Sociaal Domein vraagstuk is ons vertrekpunt. Onze professionals combineren up-to-date kennis met passie voor hun vak. Zij zijn in staat Sociaal Domein vraagstukken te vertalen naar concrete oplossingen. Yacht professionals verbinden, helpen anderen presteren en borgen kennis in uw organisatie. Zo zorgen zij ervoor dat uw organisatie blijvend verbetert.

Plaats een vacature

FEITEN & CIJFERS Sociaal Domein Q3 2017

LIEKE SCHEPERS

Lieke Schepers

Algemeen directeur BMC

06 15 83 27 70

Bij BMC geloven we in een samenleving die werkt voor iedereen. Daarom committeren we ons aan het verbeteren van de publieke sector. Duurzame schoolontwikkeling, gezond leefklimaat, zorg dichtbij; voorbeelden van onderwerpen die ons aan het hart gaan en waar wij ons hard voor maken. We hebben een sterke drive om wezenlijke maatschappelijke bijdrages te leveren die mensen echt verder helpen; BMC levert werk dat ertoe doet. Samen met u pakken we problemen aan en creëren we werkende praktijkoplossingen met financieel en maatschappelijk resultaat.