Blog

Belangrijk dat een coach bijdraagt aan de ontwikkeling van je soft skills voor succes op de werkvloer

Persoonlijke ontwikkeling: het stellen van doelen en prioriteiten is een voorwaarde

Author Image

Annet Zwakenberg

Corporate Business Controller

02 juni 2021 - 3 min.

Header image

Hoe ontwikkel je je van 'groentje' tot ervaren Yacht-professional, en dat ook nog eens in Finance, dat een stevige transformatie doormaakt? Als iemand dat kan vertellen is het wel Annet Zwakenberg. Een monoloog over persoonlijke groei, het Future Finance Change Program, je - óók op de werkvloer - kwetsbaar durven opstellen, het stellen van doelen en prioriteiten en het belang van een persoonlijke coach.

Het ideale bedrijf voor persoonlijke ontwikkeling

"Met een achtergrond in de accountancy ben ik in augustus 2014 bij Yacht van start gegaan als businesscontroller. Ik voelde me echt een groentje in mijn nieuwe uitdaging. Ik had nog geen ervaring als controller. Mijn eerste opdrachtgever was Gasunie, dat ik als een prachtig bedrijf heb leren kennen. En in die fase als het ideale bedrijf voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Door de omvang van Gasunie kreeg ik een helder beeld van alle rollen die op een Finance-afdeling voorkomen. En ook van welke doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn. Ik kon perfect ervaren wat mij aansprak, wat ik al beheerste en wat nog niet."

Echt stappen zetten door Future Finance Change Program

"Wat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn verdere ontwikkeling als persoon, is het FFCP, het Future Finance Change Program van Yacht. Door de groepssessies, de vakinhoudelijke bijeenkomsten, de intervisies en de coaching heb ik mooie stappen gezet. Ik leerde mijn sterke eigenschappen kennen en hoe ik deze écht van meerwaarde kan laten zijn. Ik zag ook hoe anderen zich in het vak bewegen en welke stappen nodig zijn om te bereiken wat je wilt bereiken. Mijn ambitie was meteen al om als businesscontroller op leidinggevend niveau te komen. Een aantal professionals in mijn FFCP-groep zat al op zo'n positie. Van hen leerde ik veel. Ik ging vergelijken: hoe pakken zij zaken aan, wat herken ik daarvan in mijn eigen handelen, waar heb ik al aansluiting en op welke punten moet ik nog leren?"

Je kwetsbaar durven opstellen

"Tijdens de rollenspellen met acteurs durfde ik me kwetsbaar op te stellen. Ik vind dat je niet bang moet zijn om in eigen valkuilen te stappen. Je moet die situaties juist aangrijpen om met de hulp van anderen de aanpak te vinden en te ontwikkelen om in de toekomst wel juist te handelen. Kwetsbaar opstellen vind ik sowieso belangrijk. Ook op de werkvloer. Ik ben nu aan de slag bij Engie. Daar heb ik een drietal taken. Het opnieuw scherp positioneren van het controlteam binnen de organisatie, het ondersteunen bij de voorbereiding van een overnametraject en het opstarten van businesscontrolling op de ICT-afdeling. Het zijn stuk voor stuk interessante taken, waarbij ik als interim ook een voorbeeldrol heb. Onder meer als het over samenwerking gaat tussen Finance en andere afdelingen. Als ik merk dat de verbinding tussen de business en de Finance-mensen er even niet is, dan stel ik me ook kwetsbaar op. Ik benoem de situatie en stel de vraag: wat moeten we veranderen als Finance om weer van meerwaarde te zijn? Die verbinding leggen en houden, dat is belangrijk."

Persoonlijke coach heel waardevol

"Het mooie van het FFCP is ook dat je een persoonlijke coach krijgt. Dat is heel waardevol. Een coach staat op afstand en luistert naar wat je zegt. Waar loop je tegenaan? Wat doen bepaalde situaties met jou als persoon? Hoe kun je door jouw handelen verandering in deze situaties brengen? Eerst dacht ik dat een coach zelf ook over alle kennis van je vakgebied moet beschikken om te kunnen sparren, om van waarde te zijn voor je ontwikkeling. Die gedachte heb ik niet meer. Veel belangrijker is dat de coach bijdraagt aan de ontwikkeling van je soft skills, die vormen immers de basis van je succes op de werkvloer."

Organisatiesensitiviteit belangrijkste soft skill

"Van de businesscontroller wordt inmiddels meer verwacht dan enkel het rapporteren van de feiten en cijfers. Je moet van meerwaarde zijn op het vlak van data-analyse en procesverbetering. Je rol is meer dan ooit die van co-driver of adviseur voor directie, management en stakeholders. Door deze ontwikkeling zijn skills als leiderschap, communicatie, storytelling en regievoering van grote waarde geworden. Mijn belangrijkste soft skill vind ik persoonlijk mijn organisatiesensitiviteit. Die heb ik écht goed ontwikkeld. In mijn tijd bij de Gasunie heb ik op dit vlak de eerste stappen gezet. Ik mocht bij MT-overleggen aansluiten, waardoor ik meteen gevoel kreeg bij de verbinding tussen de cijfers en de business. Ik ontdekte wat stakeholders belangrijk vinden en wat niet, en wat invloeden vanuit het politieke speelveld kunnen zijn".

Duidelijke doelen en prioriteiten

"Ik krijg weleens de vraag hoe ik naast werk en privé ook nog de tijd vrijmaak voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Daarop heb ik een helder antwoord: door het stellen van duidelijke doelen en prioriteiten. Veel mensen willen zich altijd maar dienstbaar opstellen, willen zeven dagen in de week bereikbaar zijn. Dat is een valkuil. Daarmee verdwijnt de complete scheiding tussen werke en privé, met vaak de bekende vervelende gevolgen van dien. Het is belangrijk om als werkgever en werknemer de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Ik volg nu opnieuw een opleiding, voor registercontroller. De vrijdag reserveer ik voor studie. Dan ben ik voor werk niet bereikbaar. Ook met het thuisfront heb ik daarover goede afspraken gemaakt. Als ik aan een studietraject wil beginnen bespreek ik dat eerst. Wat zijn de consequenties? Accepteren we die in de betreffende periode? Hoe gaan we daar thuis samen mee om? Het belang van heldere doelen en prioriteiten geldt zowel zakelijk als privé."

Focus en vasthouden

"Daarnaast is het zaak om focus te houden op je doelen, en vast te houden aan de afspraken die je samen hebt gemaakt. Ik hoor met regelmaat van collega's dat ze er nog een opdracht bijkrijgen terwijl lopende werkzaamheden al alle tijd opeisen. Pas daarvoor op. Er moet altijd een heleboel, veel dingen kunnen beter. Maar maak keuzes, houd daaraan vast, focus!"

Wendbaarder door ontwikkeling mensen

"Ik vind persoonlijke ontwikkeling niet alleen voor mezelf belangrijk, maar voor iedereen. Als leidinggevende moet je met je mensen ook op dit vlak actief bezig zijn. Ga het inhoudelijke gesprek aan over ontwikkeling, zo is mijn stelling. Je ziet dat mensen vaak te lang op een plek blijven zitten, vastroesten in hun functie. Benut de kracht, vraag waar ze energie van krijgen, bespreek waar ze goed in zijn, en wat nodig is voor verdere ontwikkeling. Of in de eigen functie, of met het oog op een andere baan elders in de organisatie. Stilstand voorkomen, daar gaat het om. Heb aandacht voor en maak werk van ieders persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt je ook als bedrijf een stuk wendbaarder."

Hoe ziet de financial van de toekomst eruit?Download de paper

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen

Future Finance Change Program Banner

Future Finance Change Program

Wil je als futureproof Financial carrière maken? Meld je nu aan voor ons Future Finance Change Program, het innovatief opleidingsprogramma van 1 jaar speciaal voor ambitieuze financials.

Meld je nu aan