Wat betekent ‘Werk dat ertoe doet’ voor jou?

Grootschalig onderzoek naar drijfveren professionals

Yacht zet haar netwerk in om professionals werk te bieden dat ertoe doet. Omdat het onze overtuiging is dat werk dat ertoe doet gelukkig maakt. Feit is wel dat werk dat ‘ertoe doet’ voor iedereen iets anders is. Yacht wil graag weten wat professionals nou écht beweegt. Wat is voor jou werk dat er toe doet? Wat zijn jouw drijfveren? Waar word jij professioneel gelukkig van? Wat maakt jouw werk zinvol? Om dit te achterhalen hebben we tijdens de zomer van 2015 een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder professionals.

Het onderzoek

Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft in de maanden juli en augustus 2015 onderzoek gedaan naar ‘werk dat ertoe doet’. Het onderzoek bestond uit het definiëren van een onderzoeksmodel voor ‘werk dat ertoe doet’ om vervolgens dit te toetsen via een online survey onder de doelgroepen hoogopgeleide professionals en werkgevers. In totaal hebben 1795 professionals en 247 werkgevers de vragenlijsten ingevuld.

Werk dat er toe doet

Wat maakt werk betekenisvol? De belangrijkste drijfveren voor ‘werk dat ertoe doet’ zijn onder te verdelen onder 3 categorieën: individueel, sociaal en maatschappelijk. Deze categorieën bepalen voor 64% het gevoel werk te doen dat er toe doet.

 

Onderzoek werk dat ertoe doet - onderzoeksmodel

Werkgevers onderschatten het belang van sociale behoeftes

Werknemers krijgen het gevoel dat hun werk ertoe doet wanneer het werk voldoende de intrinsieke en sociale behoeften die zij hebben vervult. Onder intrinsieke behoeften verstaan we de mate waarin zij het gevoel hebben het verschil te maken voor hun bedrijf of vakgebied. Dit hangt sterk samen met het gevoel uitdagend werk te verrichten. Met andere woorden: een werknemer vindt dat hij een bijdrage levert aan het bedrijf wanneer die bijdrage voldoende uitdagend voor hem was. De sociale behoeften hebben betrekking op de sociale omgeving van de werknemer: collega’s, het netwerk, vrienden en familie. Hun werk doet ertoe wanneer de juiste mensen in de sociale omgeving bevestigen dat zij zinvol werk doen.

Erkenning is de overkoepelende drijfveer:

Men wil door de omgeving -en dat is dus breder dan de werkgever- bevestigd worden in het zelfbeeld dat hun werk ertoe doet. Werkgevers onderkennen dit niet of nauwelijks. Zij leggen meer de nadruk op vervulling van de extrinsieke behoeften. Denk daarbij aan de arbeidsomstandigheden zoals de werkomgeving en tevredenheid over de huidige positie in het bedrijf.

Werkgevers onderschatten het belang van:

  • bewondering krijgen van collega’s en naasten;
  • via het werk contacten kunnen leggen die ertoe doen;
  • werk doen dat in lijn ligt met de eigen normen en waarden.

Werkgevers overschatten het belang van:

  • de invloed van de arbeidsomstandigheden;
  • de tevredenheid van de werknemer over zijn huidige positie.
Onderzoek werk dat ertoe doet - werkgevers vs profs