Social Return on Investment (SROI) Cover

Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) is voor Yacht een kans om (extra) waarde toe te voegen aan onze maatschappij. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we er voor iedereen zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, seksuele voorkeur of arbeidsbeperking. We vinden het essentieel dat kwetsbare doelgroepen met ambities ook hun carrière kunnen maken op de arbeidsmarkt. Hoe we dat doen? Lees hieronder meer over SROI bij Yacht of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Waarom is SROI belangrijk

SROI is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als onderdeel van de Randstad Groep (‘s werelds grootste HR dienstverlener) wil Yacht iets terugdoen voor onze maatschappij, juist omdat we hier zoveel aan te danken hebben. Daarom vinden we het essentieel om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van SROI. Ook vullen we onze SROI-verplichtingen aan opdrachtgevers altijd met visie en daadkracht in. Yacht heeft een ambitieuze SROI-coördinator die samenwerkt met de beste SROI-experts. We bundelen onze talenten om de individuele invulling van de SROI-verplichting naar een hoger niveau te tillen. 

Rondom Social Return on Investment (SROI) doen we de volgende zaken:

 1. Initiëren en opzetten van projecten rondom arbeidsparticipatie, arbeidsontwikkeling, maatschappelijke projecten en sociaal inkopen;
 2. Verkennen en aangaan van samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en opdrachtgevers en bundelen van krachten binnen de Randstad Groep;
 3. Actueel houden van onze SROI-kennisbank en de vertaling naar een ‘menukaart SROI’ (een compleet overzicht van mogelijke SROI-invullingen voor onze opdrachtgevers, best practices en wat deze hen hebben opgeleverd); 
 4. Voeren van kwartaalgesprekken met alle verantwoordelijken over de uitvoering van de SROI-verplichtingen binnen onze organisatie. Deze vormen de basis voor structurele interne controle en monitoring van verplichtingen en invullingen;
 5. Als sparringpartner fungeren voor opdrachtgevers en accountmanagers om zo een passende SROI-invulling op te zetten bij de betreffende opdrachtgevers (gedurende de implementatie van een raamovereenkomst of bij de start van een SROI-verplichting);
 6. Sparringpartner van onze directie, die de toegevoegde waarde van SROI hartstochtelijk onderschrijft en hierin investeert; 
 7. Het rapporteren op social return op kwartaalbasis en informeren van onze gehele organisatie.

Neem contact met ons op

Alles wat je moet weten over Social Return on Investment (SROI) via Yacht

1. Welke SROI-verplichtingen heeft Yacht?

We hebben te maken met SROI-afspraken op onze (grotere) contracten met diverse gemeenten, UWV en de Rijksoverheid. De verplichtingen lopen uiteen van een inspanningsverplichting tot een resultaatverplichting, die varieert van 1 tot 5% van de opdrachtwaarde. 

2. Wat onderscheidt Yacht in haar uitvoering van SROI?

Met onze kennis, een ijzersterk netwerk en de beste SROI-experts zijn we ervan overtuigd om SROI succesvol te borgen en uit te voeren. Onze SROI-coördinator en SROI-experts bundelen hun talenten om continu aandacht te hebben én houden voor SROI. Zo brengen we de invulling van onze SROI-verplichtingen naar een hoger niveau. En dit doen we altijd met visie en daadkracht.

3. Hoe creëert Yacht SROI-waarde?

Yacht creëert social return waarde voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare mensen in Nederland door ons te richten op onze 4 SROI-pijlers. We focussen ons op arbeidsparticipatie, arbeidsontwikkeling, maatschappelijke projecten en pro bono opdrachten en sociale inkoop.

4. Wat is voor Yacht de meerwaarde van SROI?

Social return brengt onszelf en onze opdrachtgevers in beweging. We focussen ons op talent met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo leiden we bijvoorbeeld talent uit de SROI-doelgroep op om te starten op mooie functies bij ons of bij onze opdrachtgevers. Daarnaast koppelen we onze professionals op pro bono basis aan vraagstukken van stichtingen en maatschappelijke organisaties. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de maatschappelijke vragen die in Nederland leven (zoals kansengelijkheid & participatie). Tenslotte is werken voor een maatschappelijk gedreven organisatie steeds belangrijker voor young professionals. De maatschappelijke waarde die we creëren met SROI, versterkt onze positie als werkgever.

Onze SROI projecten

SROI is voor ons een kans om vanuit onze kennis, expertise en netwerk (extra) waarde toe te voegen aan onze maatschappij. Het is essentieel om bij de invulling van onze social return verplichtingen lef te tonen, creatief te zijn en expertises samen te brengen. Hoe we dit doen? Bekijk hieronder onze projecten per SROI-pijler. 

Onze succesvolle projecten per SROI-pijler

1. Arbeidsparticipatie

 • We hebben een uitgebreid netwerk met vele werkgeversservicepunten, UWV en andere maatschappelijke organisaties. We bundelen onze talenten om talenten uit de SROI doelgroep aan werk te helpen;
 • Sinds 2022 hebben we 20 talenten uit de SROI doelgroep actief bemiddeld. Zo zijn er drie duurzaam aan het werk binnen Yacht. De overige professionals hebben we extra bagage meegegeven, waarmee zij elders een uitdagende functie hebben gevonden;
 • Via onze Recruitment Academy gaan we samen met het Rijk een opleiding tot recruiter aanbieden, specifiek voor kandidaten uit de SROI doelgroep. Vervolgens gaan deze experts in dienst bij het Rijk.

Nogmaals benadrukken we dat directe arbeidsparticipatie voor ons als arbeidsbemiddelaar in het hoogste segment, met een hbo+ niveau en een hoge mate van expertise, moeilijk is. Daarom zetten we ons, naast arbeidsparticipatie, volop in op de overige drie pijlers, waarmee we uitblinken in het motiveren, ondersteunen en ontsluiten van de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansen creëren voor kwetsbare doelgroepen.

2. Arbeidsontwikkeling

 • Sinds 2022 hebben we vanuit Yacht ruim veertig SROI-talenten getraind en/of gecoacht. Denk hier bijvoorbeeld aan sollicitatievaardigheden (cv, LinkedIn, hoe presenteer je jezelf?), omgaan met weerstand en netwerken; 
 • In samenwerking met gemeente Zwolle hebben we trainingen en mentorschap gegeven aan hoogopgeleide anderstaligen tijdens hun taal/werktraject.

3. Maatschappelijke projecten en pro bono opdrachten

Vele vooruitstrevende stichtingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de SROI-doelgroep willen vooruitgang realiseren of zijn op zoek naar projectmatige ondersteuning. We verbinden onze professionals op pro bono basis aan vraagstukken van deze stichtingen en maatschappelijke organisaties. Zo behalen we het maximale resultaat. Onze professionals worden ingezet op opdrachten waar ze met hun expertise impact maken en Yacht is en blijft zo direct betrokken bij de opgaven die spelen in Nederland (zoals participatie en kansenongelijkheid). 

Zo hebben we diverse stichtingen, sociale ondernemingen en afdelingen van gemeenten geadviseerd en ondersteund op het gebied van financiën, HRM, marketing & communicatie en IT-vraagstukken. Daarnaast doen we ook onderzoek en stellen we projectplannen op en werken deze uit. Dit hebben we onder andere gedaan voor de gemeente Lansingerland, Stichting Het Vergeten Kind, DAAT, Boeren voor Buren en het Jeugdeducatiefonds. Lees hieronder enkele van hun ervaringen: 

Het Vergeten Kind

 • Marlies Friederich: “Door de inzet van Yacht heeft onze financiële rapportage een boost gekregen. Alexander bracht specialistische kennis en kunde waar we zelf niet over beschikken, die hij vanuit SROI mocht inzetten voor Het Vergeten Kind. Doordat we nu minder tijd kwijt zijn met het maken van rapportages, hebben we nóg meer tijd om impact te maken op kwetsbare kinderen.”
 • Alexander, collega van Yacht: “De opdracht voor Stichting Het Vergeten Kind heeft mijn horizon verbreed. Het is een meerwaarde om je met sociale doeleinden bezig te houden, naast de commerciële. SROI betekent voor mij dankbaar werk leveren èn mogelijk maken.”

Boeren voor Buren

 • Laura Viaene: “Yacht heeft erg geholpen bij het professionaliseren van onze organisatie op het gebied van data. We hebben een efficiënte, effectieve en aangename samenwerking mogen ervaren.”

4. Sociale inkoop

 • We kopen zoveel mogelijk sociaal in. Zo hebben we in 2022 voor ons volledige personeel de eindejaarsgeschenken ingekocht via sociale onderneming Ohmygood.
 • Jaarlijks doneren we circa 1.500 afgeschreven laptops aan ICT vanaf Morgen. Dit is een professionele ICT-dienstverlener met een sociale basis voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die oude laptops volledig opknappen. Zo houdt ICT vanaf Morgen ongeveer 7,5 FTE uit de SROI-doelgroep een jaar lang aan het werk. Daarnaast krijgen we 10% van de refurbished laptops weer terug. Deze zetten we in voor social return projecten en doneren we aan kwetsbare doelgroepen in samenwerking met onze SROI-opdrachtgever. 

Ewout Nijland, ICT vanaf Morgen:

"Een jaar geleden zijn we een mooie samenwerking begonnen met Yacht. Afgeschreven laptops komen onze kant op en leveren werkervaring op voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast verminderen we zo ict-afval en komen de laptops voor een deel weer terecht bij minimagezinnen en statushouders. Dit alles zou niet lukken zonder de passievolle inzet van de mensen van Yacht! Dit succes leidt ertoe dat we samen blijven zoeken naar meer vormen om impact te maken. Zo krijgen we nu bijvoorbeeld hulp (‘om niet’) van een tweetal deskundige medewerkers van Yacht en BMC om onze organisatie verder te professionaliseren."

Meer weten over Social Return on Investment (SROI)?

Neem dan contact met mij op.

contactperson Image

Bibianne Bielschowskij

SROI Coördinator

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd up-to-date van actuele HR-trends, arbeidsmarktontwikkelingen in jouw vakgebied, events, opleidingen en onze overige dienstverlening. Ook lees je als eerste de blogs van onze Yacht’ers die hun ervaringen, tips en tricks met je delen. Interesse gewekt?

Stuur mij de nieuwsbrief