Hoe is het om te werken als...

HR-professional via Yacht bij samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen

Carmen Kral

Carmen Kral is HR-professional bij Yacht en als interimkracht gedetacheerd bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen (Drenthe). Ze richt zich op strategische personeelsplanning, de invulling van leiderschap en medewerkerschap (persoonlijk leiderschap van de medewerkers) en de invoering van zelfsturende teams. Carmen is bovendien de adviseur van Henk Kalk voor alle HR-gerelateerde zaken.

Henk Kalk is manager eenheden Realisatie en Beheer bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen. De organisatie bestaat uit twee gemeenten, elk met een eigen gemeenteraad en college, die samen 850 medewerkers tellen.

Van ambtenaar 1.0 naar ambtenaar 3.0

Carmen studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen, met een specialisatie in HRM. Ze werkte via Yacht voor organisaties als KPN, Essent, FrieslandCampina en de provincie Drenthe. De opdracht bij De Wolden/Hoogeveen is haar eerste gemeenteklus. Een groot verschil met haar eerdere projecten? “Een gemeente is geen commerciële onderneming. Maar de overheid is wel in transitie en moet op een commerciëlere manier gaan werken. Dat is ook de visie die Henk Kalk voorstaat en waar we een klik hebben. Hoe kunnen we onze dienstverlening aan de burgers optimaliseren? Wat vraagt dat van onze organisatie en medewerkers?” 

Het managementteam is volop bezig met strategische personeelsplanning. Waar staat de gemeente over drie jaar en welke talenten van mensen zijn dan nodig?

“De transitie die de overheid doormaakt, van ambtenaar 1.0 naar ambtenaar 3.0, vraagt andere skills van mensen. Het invullen van het benodigde leiderschap is een mooie uitdaging. Het draait daarbij om coachend leiderschap: medewerkers begeleiden en in hun kracht zetten. Medewerkers moeten sterker hun verantwoordelijkheid pakken en gaan vaker werken in zelfsturende teams. Ons uitgangspunt is dat iedereen talent heeft. Heb je die talenten in kaart, dan kun je mensen op de juiste plek in de organisatie positioneren en hun capaciteiten optimaal benutten.”

Yacht stimuleert je je netwerk ‘warm te houden’ en vakinhoudelijk bij te blijven.

Al negen jaar werkt Carmen inmiddels bij Yacht. Haar vaste contactpersoon kent het HR-vakgebied goed. “Ze heeft een uitstekend netwerk van HR-professionals en samen hebben we veel gesprekken over mijn ambities en persoonlijke ontwikkeling. Dat matchen zit in haar genen. Laatst organiseerde Yacht een rondetafelbijeenkomst voor interimkrachten over een actueel HR-thema. Leuk en erg verbindend.”

Henk Kalk over de meerwaarde van Carmen:

“Ruim een jaar geleden zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen gefuseerd. We hebben ons toen de vraag gesteld: waar willen we staan over drie jaar? De rolverdeling tussen overheid en samenleving verandert. We zien op allerlei fronten dat we ons als organisatie verder moeten ontwikkelen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor onze personele bezetting. Carmen speelt in dit hele proces een belangrijke rol binnen het managementteam.”

Carmen is een inhuurcollega, maar dat is voor mij niet relevant.

“Ik zie Carmen als een medewerker van onze gemeente. Zij heeft de expertise, dus ik verwacht van haar dat zij in staat is dit veranderingsproces vorm te geven, samen met mij en de andere afdelingsmanagers. Niet alleen op HR-gebied, maar ook op organisatorisch vlak.”