Artikel

Doordacht samenspel van financials en data-analisten staat garant voor goede forecasts

De kansen van data-analytics in Finance

17 december 2020

Header image

Robin Kroonenberg is sinds begin december bij Yacht Finance aan de slag als Managing Consultant Data-Analytics. Het belang én de mogelijkheden van data-science voor de verdere ontwikkeling van bedrijven, kent hij door zijn ruime praktijkervaring als geen ander. Wat Robin Kroonenberg bovenal heeft geleerd: hoe belangrijk het is om samen te werken én fouten te durven maken.

Verweven in elk vakgebied

Wat zijn grootste uitdaging is in zijn nieuwe functie? Robin denkt even na. “Ik denk de bewustwording creëren bij onze klanten dat wij ze met een optimaal gebruik van data echt verder kunnen helpen. Onze professionals kunnen ze aan de hand nemen om de juiste vervolg- en verbeterstappen te zetten.”  

Robin kiest in zijn antwoord bewust voor de woorden ‘optimaal gebruik van data’. Maar dat optimale gebruik vraagt wel wat van je organisatie, zo weet ook het nieuwe managing consultant data-analytics vanuit de praktijk. “Data zijn inmiddels verweven in elk vakgebied. Niet alleen in Finance, maar bijvoorbeeld ook in Engineering, IT en Supply Chain. Voor het daadwerkelijk verbeteren van processen binnen organisaties zijn data essentieel. Maar dan moeten wel de juiste analyses plaatsvinden. In het algemeen gesproken: iedere financial probeert de toekomst te voorspellen. Per week, per kwartaal of voor het komende jaar. Het feit is echter dat zo’n beetje alle financials daar moeite mee hebben. Met als gevolg dat ze er vaak naast zitten. En dan moeten ze weer uitleggen waarom de forecast niet klopt.” 

Vooruitgang boeken door samenwerken

De basis voor wél goede forecasts zijn heldere en kloppende analyses. “Die kun je enkel maken als je echt begrijpt hoe de operatie van de organisatie wordt gestuurd door data. Dit vraagt om training, opleiding en bovenal samenwerking met dataspecialisten. Als financial hoef je zelf geen specialist te zijn. Je moet wel de juiste vragen kunnen stellen, de juiste verbanden kunnen leggen en samenwerken.”

Vooral het belang van goed kunnen samenwerken onderstreept Robin, ook nu aan de hand van eigen praktijkervaringen. “Ik heb altijd interesse in IT en technologie gehad. Als financial probeerde ik ook de toekomst te voorspellen, maar ook ik zat er bijna altijd naast. Reden voor mij om bij mijn vorige werkgever een aantal financials te vervangen door data-analisten. Vervolgens liet ik deze analisten met de financials samenwerken. Het is niet de een of de ander die de stappen zet; vooruitgang boek je door samenwerking van enerzijds specialisten in data en anderzijds professionals met kennis van financiën. Hun samenspel staat garant voor goede forecasts.” 

Niveau van predictive en prescriptive analytics

De aanpak van Robin bleek een schot in de roos. “Aan de ene kant heb je met de analisten de echte vakidioten, die heel diep in de materie duiken. Aan de andere kant de financials, die op kritische wijze de vertaalslag naar de business maken. Ik beleefde plezier aan het zien van het succes door de samenwerking. Temeer omdat mijn eigen interesse in IT en technologie zo nog verder gevoed werd. De combinatie van beide vakgebieden bleek echt van toegevoegde waarde voor de organisatie.”

Robin gaat enthousiast verder: “Met vereende krachten worden zo forecasts geleverd waarmee je echt kunt sturen. Voorheen was het een spreadsheet in Excel, met in feite enkel een overzicht van de stand van zaken. In vergelijking hiermee is business intelligence voor veel bedrijven al een flinke stap vooruit. Die rapportages ogen beter, zijn interactiever, makkelijker ook en als je het goed doet dan vertellen ze al een verhaal.”

Maar ook met business intelligence ga je als organisatie niet de verbeterstappen zetten die mogelijk zijn, zo gaat Robin meteen verder. “Het wordt pas interessant als je ook kunt leren van de data. Als je niet alleen in beeld hebt wat er is gebeurd, maar ook van wat er gaat gebeuren. En hoe je daar het best op kunt inspelen. Dan krijg je wel de gewenste forecasts. Sterker, je kunt al acties gaan bepalen. Je beweegt je op het niveau van predictive en prescriptive analytics. Je kunt echt gaan sturen, en als Finance-professional kun je zo de rol van co-driver pakken.” 

Uitproberen en experimenteren

Het samen vinden van juiste adviezen en oplossingen op basis van data, is volgens Robin een ‘intensief samenspel’ tussen de data-analisten en financials. Waarbij het maken van fouten als ‘vanzelfsprekend’ mag worden gezien. “Je moet fouten durven maken. Het analyseren van data is immers niet een kwestie van rechttoe-rechtaan. Je gaat moduleren en dat gaat fout, nog een keer fout en niet uitgesloten: nog een keer. Soms moet je ook creatief zijn, bijvoorbeeld door het toevoegen van externe data. Moduleren is een zaak van uitproberen en experimenteren. Zo kom je samen tot een oplossing.”

Robin weet op basis van eigen ervaringen dat niet iedereen even goed én open met het maken van fouten kan omgaan. “Ik had dat zelf vroeger ook. Het durven maken van fouten en daarvoor durven uitkomen, vond ik heel moeilijk. Ik vond het zelfs een beetje eng. Reden voor mij om bij mijn vorige werkgever een zogeheten foutenbord te lanceren. Tijdens de teamoverleggen werden hierop de fouten aangeven, en die werden bijna op feestelijke wijze gepresenteerd. Puur om de cultuur van ‘fouten zijn taboe’ te doorbreken. Fouten wegstoppen is funest. Ze moeten op tafel komen, zodat je ervan kunt leren. Het maakte ons een stuk sterker, met betere resultaten tot gevolg.”

Even googelen

Hoe je met data tot heldere en kloppende analyses komt als basis voor juiste forecasts? In de ogen van Robin Kroonenberg is het een kwestie van oefening baart kunst. “Je hebt hele goede seminars, hele goede vakliteratuur, maar mijn belangrijkste tip is altijd: ga met softwaretools spelen en kijk of je data kunt moduleren. Gewoon uitproberen. Fouten maken. Oplossingen vinden. En weet: Google is je beste vriend. Heb je een vraag, even googelen en je hebt het antwoord.” 

Benieuwd naar de kansen van data-analytics voor jouw bedrijf?

Neem direct contact op met Robin via +31 6 10891826, e-mail of stuur een bericht via LinkedIn.

Gerelateerde artikelen & blogs

Gerelateerde evenementen

Van ambitie naar succesvolle carrière Banner

Van ambitie naar succesvolle carrière

Hoe bepaal je de volgende stap in je ambitieuze carrière? Welke keuzes maak je en wanneer is je loopbaan succesvol? Zet de next step in je carrière!

Let's go & bouw aan je carrière