Blog

Permanent groener na coronacrisis

10 discussie openers voor een duurzame toekomst

Author Image

Patricia Rous

HR Businesspartner

02 juni 2020

Header image

Wat is jouw rol als werkgever, op zoek naar een duurzame manier van werken en een blijvende vermindering van broeikasgassen? In deze blog inspireren we je graag om nieuwe duurszaamheidsinitiatieven op te stellen. Onze 10 stellingen helpen je het gesprek te openen rondom duurzaamheid binnen jouw organisatie.

Naar aanleiding van het Parijse Klimaatakkoord werd het bedrijfsleven opgedragen een plan van aanpak te maken om de CO2 reductie te realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat veel organisaties de afgelopen jaren meer aandacht kregen voor duurzaamheid en de ontwikkeling hiervan. De coronacrisis biedt mogelijk de tijd en ruimte om nog eens kritisch naar de duurzaamheid van het organisatiebeleid te kijken. De meeste mensen werken inmiddels geruime tijd thuis en in veel gevallen is er, (nog) geen uitzicht op terugkeer naar kantoor. Het werk gaat, op afstand, gewoon door. Wat zegt dit, in het kader van duurzaamheid?

Tussen de voormalige werksituatie en het permanent sluiten van kantoren ligt een groot ‘groen’ gebied, met kansen en mogelijkheden om de organisatie duurzamer in te richten.

Uit recent onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat sinds de uitbraak van de coronacrisis de CO2 uitstoot wereldwijd, tijdens de piek van de lockdown, met 17% is gedaald ten opzichte van het gemiddelde dagelijkse gebruik in 2019. Deze afname is enorm en de CO2 uitstoot kwam hiermee in één klap op het niveau van de uitstoot in 2006. De afname werd voornamelijk veroorzaakt doordat de grote industrie stil kwam te liggen, het elektriciteitsverbruik afnam en we minder met de auto en het vliegtuig reizen. De verwachting is echter dat wanneer de lockdown voorbij is, de uitstoot direct weer zal toenemen.

Kantoordeuren permanent sluiten: begin van een nieuw tijdperk?

Ook hebben werkgevers kunnen ervaren hoe het is om medewerkers vanuit huis te laten werken. Waar voorheen misschien de angst bestond dat het thuiswerken onvoldoende productief zou zijn, heeft de afgelopen periode bewezen dat medewerkers hun werk thuis net zo gedreven uitvoeren als op kantoor, mits een goede werk-privé-balans bestaat. Er zijn al een aantal grote, wereldwijde organisaties die hebben aangegeven hun kantoordeuren permanent te sluiten en volledig vanuit huis te gaan werken. Is dit het begin van een nieuw tijdperk?

Tussen de voormalige werksituatie en het permanent sluiten van kantoren ligt een groot ‘groen’ gebied, met kansen en mogelijkheden om de organisatie duurzamer in te richten. Er zijn verschillende modellen die kunnen helpen bij het vinden van passende en houdbare manieren. Eén daarvan is het in 2015 ontworpen model van de Verenigde Naties: ’17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze zeventien doelen kunnen worden gebruikt als leidraad om duurzaamheid te verankeren in de (HR) strategie van de organisatie, door van elk doel een vertaling te maken naar de eigen situatie. Zo kan een klein voorbeeld zijn bij het doel: Responsible consumption & production: ‘het consumeren van koffie en thee uit een persoonlijke beker in plaats van een wegwerpbeker.’ Een ander voorbeeld kan zijn, passend bij meerdere doelen: ‘het schrappen van binnen -en buitenlandse zakenreizen door het gebruik van beeldbellen.’

Sustainable Development Goals

Discussie openers voor een duurzame toekomst

Ter inspiratie bij het vinden van duurzame oplossingen, hebben wij een aantal stellingen opgesteld om op een laagdrempelige manier de discussie over dit onderwerp te openen. Het doel hiervan is om stil te staan bij duurzaam ondernemen als onderneming. Dit betekent dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de invloed die jouw bedrijfsactiviteiten op de maatschappij hebben.

Download de 10 stellingen

 

Blogreeks - ‘Vooruitlopen in een stilstaande economie’

We willen vanuit ons HR vakgebied door middel van een reeks blogs vooruitlopen op de nieuwe werksituatie. Naast praktische zaken passend bij het ‘wat’ en ‘hoe’, besteden we aandacht aan de vraag welke ervaringen de afgelopen thuiswerkperiode ons heeft opgeleverd. Ons als professional, maar ook als samenleving. Lees onze eerste blog over werken in de 1.5m economie, met praktische tips voor het inrichten van een 1.5m-proof kantoor. En ook onze tweede blog over Werkgeluk vergroten in coronacrisis

Tot de volgende blog!

The Inspirators van Yacht HRM
Charlotte Holzmann, Rianne Hidding, Nona Hoekstra, Richard van Vliet en Patricia Rous

Wil je sparren over nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in jouw organisatie?Neem contact op met HR professional Patricia Rous

Gerelateerde artikelen & blogs