Artikel

Weg met de eilandcultuur; samenwerken en centrale dataopslag zijn de sleutels tot succes

IT-professional René van der Salm helpt organisaties bij transitie naar datagedreven werken

06 september 2021 - 3 min.

Header image

De vraag of er datagedreven gewerkt moet worden, is in het bedrijfsleven inmiddels wel met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Maar met het ‘wat en hoe’ wordt vaak geworsteld tijdens digitale transformatieprocessen. Dat merkt René van der Salm bijna dagelijks op de werkvloer. Met al zijn ervaring helpt de Yacht- en IT-professional organisaties niet alleen op weg, maar staat hij ook voor de implementatie van datagedreven werken. Een centrale dataopslag en samenwerken vormen daarbij volgens hem de sleutels tot succes.

Nooit in bepaalde richting

René van der Salm is gepokt en gemazeld in het IT-vak. Hij kan bogen op maar liefst veertig ervaringsjaren. “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt”, zo steekt René. “Elektronica heeft me altijd geboeid. Als kind al. Ik herinner me ook nog goed dat ik al in het allereerste begin van de pc er thuis eentje had. Mijn interesse is nooit specifiek in een bepaalde IT-richting gegaan; ik ben vanaf het begin over de volle breedte actief.” 

De brede interesse voor het IT-vak betekent niet dat René een generalist is. Zijn kennis en ervaring op diverse terreinen reiken tot op specialistisch niveau, zo geeft hij aan. Niet in de laatste plaats door alle functies die hij heeft bekleed, waaronder die van enterprise-architect en project- en afdelingsmanager. “Ik ben 40 jaar geleden begonnen met een opdracht om een IBM-omgeving volledig te automatiseren. Van het mee bedenken van de eerste ideeën tot het ontwikkelen, bouwen en implementeren. Bij alles betrokken zijn en alles aanpakken, dat heeft me altijd getrokken”, aldus René, die zijn ervaringsjaren mooi samenvat met: “Ik heb met beide benen in drie lagen modder gestaan en ik heb hele mooie en grote successen geboekt.”

Organisatiebreed overzicht en inzicht

Passievol en enthousiast vertelt René over zijn werk: organisaties helpen om verbeterstappen te zetten met data als fundament. “Belangrijk bij een digitale transformatie is een organisatiebreed overzicht en inzicht”, zo benadrukt de Yacht-professional. “Ik help mensen te kijken naar wat het beste is voor de totale organisatie. Nog te vaak wordt in hokjes gedacht, wordt er puur vanuit de eigen belangen of die van de afdeling geredeneerd. Je moet over je eigen grenzen heen kijken en out of the box denken. Weg met de eilandcultuur dus. Daarmee help ik mensen graag. Het is mijn rol om iedereen mee te nemen in alle mogelijkheden en om ze vervolgens zelf te laten ontdekken wat voor de organisatie de beste oplossingen zijn. Zo creëer je bovendien draagvlak voor de uitvoeringsstappen.”

Aansluiten op strategie, missie en cultuur

Het is volgens René zaak om je als externe professional goed in te leven in de waarden en ambities van de organisatie. “De vertaling naar alle processen en procedures tijdens de digitale transformatie moet aansluiten op de strategie, missie en cultuur van het bedrijf. Ik verdiep me daar altijd grondig in. Tegelijkertijd ervaar ik op dit vlak nog te vaak ruis op de lijn”, aldus René, die een goede communicatie naar alle betrokkenen hoog in het vaandel heeft. “Waarom gaan we veranderen? Hoe gaan we dat aanpakken en door of met wie? Wat zijn de effecten voor mij persoonlijk, voor mijn afdeling en voor de organisatie? Iedereen moet aangesloten zijn en blijven.”

Processen en procedures

Door de jaren heen heeft René ondervonden dat, naast een goede communicatie, samenwerking en centrale opslag de sleutels tot succesvol datagedreven werken zijn. “Je ziet nu nog te vaak spreiding in de opslag van data. Iedere afdeling slaat zijn eigen data op en dat ook nog eens op een eigen wijze. Heel inefficiënt en ineffectief en het vergroot de kans op fouten.”

René noemt als voorbeeld de financiële afdeling die alle kosten en baten inzichtelijk moet maken. “Het maakt nogal verschil of je de data overal vandaan moet halen, of slechts vanuit een centrale opslag, waarop alle processen en procedures zijn afgestemd. Te vaak maak ik mee dat een financiële afdeling niet over alle cijfers beschikt. Dat een inkomsten- of kostenpost niet in beeld is. Tegen een raad van bestuur of tegen een directie- of managementteam zeg ik dan ook: jullie zijn eindverantwoordelijk voor alle data in de organisatie. Zorg er dan ook voor dat je er grip op hebt en houdt. Centrale opslag is zeker ook om die reden een must.”

Medewerkers bepalen het tempo

Niet minder belangrijk dan de centrale opslag van data is het samenwerken tussen alle afdelingen. “Een mooie bijkomstigheid van de stap naar datagedreven werken is het feit dat je samenwerken niet meer uit de weg kunt gaan. Heb je binnen je organisatie te maken met een eilandcultuur, dan wordt deze doorbroken bij de digitale transitie. De samenhang en afhankelijkheid van elkaar staan bij datagedreven werken buiten kijf.”

“Je moet met alle afdelingen aan tafel om de processen en procedures op elkaar af te stemmen, om te bespreken welke data je wel en welke je niet gaat gebruiken, en hoe. Mijn rol is om mensen samen te brengen en om ze samen te laten werken. Alles wat je doet op het niveau van data heeft impact op de totale organisatie, daarvan moet eerst iedereen zich bewust zijn om er vervolgens naar te handelen”, aldus René van der Salm, die met al zijn kennis en ervaring zijn plek als externe professional inmiddels heel goed kent. “Ik wilde in het verleden weleens te snel gaan. Maar ik ben niet diegene die het tempo bepaalt, zo weet ik nu goed. Zoals gezegd: iedereen moet aangesloten zijn, iedereen moet worden meegenomen in de ideeën, oplossingen, plannen en wijze van aanpak. De eigen medewerkers moeten het immers doen, zij bepalen dan ook het tempo. Jij adviseert, helpt en faciliteert.”

Haal het maximale uit je carrière als IT-specialist Bekijk onze IT-vacatures & solliciteer

Gerelateerde artikelen & blogs