Artikel

CDD-analisten: het fundament onder een gezonde, betrouwbare bankwereld

Author Image

Maarten Kocken

09 mei 2019

Header image

Customer Due Diligence (CDD), oftewel: ken je klant. Deze term is niet meer weg te denken uit de huidige financiële wereld. “Terecht”, zo zegt Maarten Kocken, via Yacht werkzaam als CDD-analist bij ABN AMRO. “Door de nieuwe Europese en Nationale wetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is het toezicht op de banken vele malen strenger en uitgebreider geworden. Banken hebben nu een extra poortwachterstaak om zo financiële criminaliteit te voorkomen. Als CDD-analisten duiken wij in de wereld van de klant en achterhalen wij de mogelijke risico’s op onder meer fraude. Zo vormen wij het fundament onder een gezonde, betrouwbare bankwereld.”

Het juiste netwerk

De 27-jarige Maarten studeert rechten in Groningen. Alleen een scriptie staat nog tussen hem en zijn diploma. Dat weerhoudt hem er echter niet van al volop aan het werk te zijn. Werken via Yacht sprak Maarten direct aan. “Het vinden van de juiste baan begint met het juiste netwerk. Via Yacht heb je direct toegang tot dit netwerk. Al snel kreeg ik een baan als CDD-analist bij de ABN AMRO aangeboden. Tijdens mijn studentenjaren was ik onder meer penningmeester van een studentenvereniging. Die combinatie van maatschappelijk belang en goed omgaan met geld vind ik erg leuk. Het aannemen van de baan als CDD-analist was voor mij dus een logische stap. Ik ben begonnen als trainee en inmiddels werkzaam als volwaardige collega. Mijn detacheringscontract is onlangs met een jaar verlengd.”

Onder de loep

Samen met zeven collega’s vormt Maarten een team bestaande uit een teamleider, collega-analisten en regisseurs. Via deze regisseurs ontvangt Maarten klantdossiers met daarin alle informatie die nodig is om vast te stellen of een bepaalde klant een risico vormt. Denk aan transactieoverzichten, organogrammen en statuten. Met deze gegevens start Maarten met deskresearch. ”Dit betekent dat we klanten onder de loep nemen en zoeken naar mogelijke risicofactoren. Waar komt het geld op de rekening van deze klant vandaan en waar gaat het naartoe? Welke handelspartijen zijn er en zijn dit buitenlandse of Nederlandse partijen? Zijn de geldtransacties logisch, kijkend naar de bedrijfsactiviteiten?” Om antwoord te krijgen op deze vragen zetten Maarten en zijn collega-analisten diverse bronnen in. Zo spitten ze door de gegevens in het klantdossier of ze bellen met de betreffende klant. “Als ik op bepaalde vragen geen helder antwoord vind, bel ik de klant zelf op. Ik vraag dan bijvoorbeeld om uitleg rondom een specifieke transactie die ik niet kan plaatsen.” De meeste klanten hebben gelukkig niets te verbergen, maar soms is er wel degelijk meer aan de hand. “Klanten die iets te verbergen hebben, pik je er al snel uit. Die zijn ineens heel druk of ontwijken je vragen.” 

Onderzoeken, analyseren en het antwoord vinden; dat is bevredigend werk

Onderzoeken, analyseren en het antwoord vinden

Maarten vertaalt al zijn bevindingen naar een analyse. Quality checkers controleren vervolgens of Maarten zijn werk volgens de afspraken heeft uitgevoerd. Is dit het geval en heeft Maarten een bepaald risico geconstateerd, dan gaat het dossier door naar de compliance-afdeling. Ziet ook deze afdeling een risico? Dan komt het exitteam in actie. Zij zetten de juiste juridische stappen om deze klant uit te schrijven. Zo dragen Maarten en zijn collega-analisten aanzienlijk bij aan een veilige en betrouwbare bankwereld. Iets waar Maarten veel voldoening uit haalt. “Natuurlijk willen wij onze klanten graag behouden, maar we willen ook zeker weten dat hun geld legaal is. Dat zijn we aan onszelf verplicht, aan de overheid en aan de maatschappij als geheel. Tijdens het uitvoeren van deze maatschappelijk relevante taak kan ik echt mijn ei kwijt. Onderzoeken, analyseren en het antwoord vinden; dat is bevredigend werk.”

Volop ruimte

Kijkend naar de toekomst ziet Maarten volop kansen. “De kernwaarden van de bank zijn eerlijkheid, vertrouwen en optimale zorg voor en aan de klant. Wij spelen een essentiële rol bij het bewaken van deze waarden. Mijn collega’s en ik krijgen dan ook alle ruimte zaken uit te zoeken en ons een mening te vormen over klanten, ook als deze negatief is. Mensen die denken dat je terechtkomt in een grijze bankwereld, hebben het mis. Omdat wij onafhankelijk moeten kunnen opereren, staan we als het ware los van de rest van de bank. Mijn eigen toekomst zie ik positief in. Ik hoop over een aantal jaar deel uit te maken van het exitteam en ik heb er het volste vertrouwen in dat Yacht en ABN AMRO mij die groeimogelijkheid gaan bieden.”

Meer weten over integriteit en het moreel kompas van Finance Professionals? Lees hier de blog van Muel Kaptein, partner en organisatieadviseur bij KPMG.

Gerelateerde artikelen & blogs

Ook net als Maarten via Yacht aan de slag als CDD-analist bij ABN AMRO? Banner

Ook net als Maarten via Yacht aan de slag als CDD-analist bij ABN AMRO?

Bekijk de vacature