De kracht van het netwerk

Grootschalig onderzoek naar de kracht van het netwerk

Bij Yacht geloven we in de kracht van het netwerk. Het Yacht netwerk geeft onze professionals toegang tot een schat aan contacten én kennis. Mooie opdrachten, interessante mensen, inzichten, samen sparren. Werk dat ertoe doet bereik je samen met anderen. De voorbeelden van de kracht van ons netwerk zijn legio, maar wat vinden professionals nou zelf van netwerken? Wat is het precies, wat is de kracht ervan, zijn er barrières?

Om een goed beeld te krijgen van wat ‘een netwerk’ en ‘netwerken’ betekent voor professionals, heeft Yacht via onderzoeksbureau Raphaels een onderzoek laten uitvoeren onder 644 professionals in Nederland. De inzichten delen we graag met u.

 1. Wat is een netwerk?
 2. Persoonlijke ontmoeting relevanter dan online
 3. Zakelijk netwerken is belangrijk, maar moeilijk
 4. No go's netwerken
 5. Startende professionals netwerken vaker voor een baan
 6. Dertigers bluffen meer
 7. Eerlijkheid is het belangrijkste bij vertrouwen
 8. De grenzen tussen privé en zakelijk vervagen
 9. Engineers hechten aan nette omgang met contacten
 10. Goede netwerkers
 11. Over het onderzoek

Wat is een netwerk?

Wat betekent een netwerk nou precies voor professionals? Professionals verstaan onder ‘netwerk’ hun verzameling contacten en connecties. Deze verzameling bestaat uit een mix van privé­ en zakelijke contacten. Bij 58% van de respondenten bestaat het netwerk uit privécontacten, namelijk familie en vrienden, in 53% van de gevallen (oud­)collega’s en bij 45% uit mensen en bedrijven uit het vakgebied. Netwerken wordt door de geïnterviewde professionals belangrijk gevonden. En terecht want voor acht op de tien mensen leverde het netwerk in het verleden een baan of opdracht op. De voornaamste reden om te netwerken is het onderhouden van relaties en persoonlijke groei. Een netwerk moet verder vooral kennis, inspiratie en connecties opleveren. 

PERSOONLIJKE ONTMOETING RELEVANTER DAN ONLINE

Online netwerken worden veel gebruikt en bieden in de ogen van professionals veel voordelen (laagdrempelig, sneller, grotere netwerken, contacten van anderen toegankelijker). Toch vindt de meerderheid face­to­face ontmoetingen relevanter. 68% ontmoet mensen liever persoonlijk dan online: het is persoonlijker en je kunt iemand beter beoordelen. In onderstaand figuur zie je de meest gebruikte netwerken door professionals. Met stip op één: LinkedIn, gevolgd door Facebook. Maar ook de persoonlijke ontmoetingen in de vorm van borrels, cursussen en netwerkbijeenkomsten scoren goed en worden dus als relevanter gezien.

onderzoeksresultaten de kracht van het netwerk

Zakelijk netwerken is belangrijk, maar moeilijk

Ondanks het onderkende belang vinden professionals zakelijk netwerken best moeilijk. Het is zeker niet ieders hobby. Ondervraagden doen het vooral omdat ze vinden dat netwerken hoort bij werk en professionele ontwikkeling. Maar liefst 49% van de hoger opgeleiden vindt het lastig zichzelf te ‘verkopen’. Een andere belangrijke barrière is geen raakvlakken hebben met iemand (40%). Op de derde plek staat de moeite die ervaren wordt om zichzelf goed te presenteren (37%), gevolgd door de angst om te gretig over te komen (36%). Tot slot vindt 35% het lastig om contact te blijven onderhouden. Ton Hopmans, Algemeen Directeur Yacht: “We merken dat hoger opgeleiden vaak voor uitdagingen komen te staan bij ‘netwerken’. Zo hebben professionals moeite zichzelf te profileren en vinden ze moeilijk raakvlakken met gesprekspartners. Dat terwijl netwerken toch zeer waardevol blijkt, mensen houden hier immers banen en opdrachten aan over. Met name startende professionals kunnen wel wat hulp gebruiken. Vandaar dat we in augustus een campagne starten om juist hen wegwijs te maken.” Misschien is die schroom ook wel de reden waarom Nederlanders nogal passieve netwerkers zijn. Het merendeel komt pas in actie wanneer ze werk of een opdracht nodig hebben. Opvallend in deze digitale tijd is dat 68% van de respondenten meer waarde aan fysieke ontmoetingen hecht dan aan online. Geen persoonlijke ontmoeting? Dan ook geen digitale uitnodiging voor iemands netwerk. Professionals zijn selectief in het toelaten van mensen in hun netwerk (73%). Het gaat bij netwerken niet om de grote aantallen (slechts 37% wil zo veel mogelijk mensen in netwerk). Zeven op de tien professionals vindt het door de vele netwerkvormen moeilijk om op te vallen. 

NO ­GO'S NETWERKEN

Netwerken brengt ook ergernissen met zich mee. In onderstaand figuur de top 5 van wat je volgens ondervraagden absoluut niet moet doen bij netwerken.

onderzoeksresultaten de kracht van het netwerk

Startende professionals netwerken vaker voor een baan

Starters (65%), jongeren (60%) en vrouwen (56%) gebruiken hun netwerk vaker voor het vinden van een baan, professionals in hun mid career (48%) en 40-­49 jarigen (56%) vaker voor expertise. Professionals in hun mid career doen vaker een achtergrondcheck (28%) via hun netwerk.

Yacht Starters

Het netwerk van starters ziet er ook anders uit dan van meer ervaren professionals. Startende professionals hebben vaker familie, vrienden, (oud­)medestudenten en docenten in hun netwerk. Zij vinden het bovendien belangrijker om zoveel mogelijk mensen in hun netwerk te hebben en zien vaker de meerwaarde in van contacten via de tweede lijn. Meer ervaren professionals hebben vaker klanten, prospects, (oud­)collega’s en mensen/bedrijven uit het vakgebied in hun netwerk. Zij zijn selectiever in wie zij toelaten tot hun netwerk en mijden vaker werkgerelateerde praat in een sociale setting.

Starters: veel tijd kwijt, minder snel resultaat

Gemiddeld besteden professionals 77 minuten per week aan netwerken. Hoe jonger en minder werkervaring des te meer tijd wekelijks wordt geïnvesteerd in netwerken. Opvallend is dat vrouwen minder actief zijn (64 minuten) dan mannen (88 minuten). Professionals met een flexibele contractvorm investeren meer tijd (104 minuten) per week aan netwerken. Tijdsinvestering per week:

 • Starters (0-­2 jaar werkervaring): 98 minuten
 • Mid career: 73 minuten
 • 22-­30 jarigen: 85 minuten 
 • 40-­49 jarigen: 69 minuten

Per branche zien we ook verschillen: IT’ers besteden de minste tijd aan netwerken, gemiddeld  58 minuten per week. Finance professionals investeren gemiddeld 91 minuten per week.

Dertigers bluffen meer

Naast dat professionals betrouwbaar willen overkomen, tonen ze hun persoonlijkheid, hun ambitie en laten ze zien wat ze kunnen en willen. Het is belangrijk om ‘jezelf te zijn’. Toch geven de professionals aan niet helemaal zichzelf te zijn: zij zijn wat formeler en tonen de professionele versie van zichzelf. Ook bluffen zij weleens: ruim een kwart van de professionals (26%) geeft aan een beetje te bluffen en zichzelf beter voor te doen. Dit speelt met name bij dertigers (34%), in tegenstelling tot 40­-49 jarigen (16%).

Yacht Professionals

Mannen laten vaker zien (86%) waar ze goed in zijn dan vrouwen (77%) en jongeren (76%). Hoe jonger hoe vaker ambitie wordt getoond: 85% van de startende professionals doet dit versus 71% van de 40­-49 jarigen. Oudere professionals (88%) en mannen zeggen vaker ‘ik ben zoals ik ben’ (87%) dan vrouwen (81%).

Eerlijkheid is het belangrijkste bij vertrouwen

Vertrouwen is van essentieel belang bij netwerken. Je wint vertrouwen door eerlijk te zijn over je vaardigheden en ervaring, vindt 60% van de professionals. 40-­49 jarigen vinden dit relatief nog belangrijker (66%). Dat jezelf zijn ook tot vertrouwen leidt, wordt met name genoemd door jonge professionals (63% onder 22-­30 jarigen zegt dit). Persoonlijk contact draagt met name voor 40-­49 jarigen bij aan vertrouwen (51%), onder dertigers speelt dit in mindere mate (42%). Het hebben van een groot netwerk draagt niet bij aan vertrouwen: slechts 5% van de professionals vindt dit wel het geval. 

De grenzen tussen privé en zakelijk vervagen

Bij professionals die flexibel werken zie je dat de grenzen tussen het privé­ en zakelijk netwerk steeds meer vervagen. Dit verschil is significant hoger dan onder professionals met een vast contract.

onderzoeksresultaten

Het netwerk van flexibel werkende professionals ziet er ook anders uit dan van professionals met een vast contract. Flexwerkers hebben vaker ZZP’ers/freelancers in hun netwerk en minder vaak (oud­)collega’s.

Engineers hechten aan nette omgang met contacten

Als je kijkt naar de verschillende vakgebieden dan zie je dat eerlijk zijn, jezelf zijn en persoonlijk contact bij zowel IT’ers, Financials en Engineers hoog scoren. Engineers vinden nog vaker dan andere branches (54%) dat je netjes met contacten van anderen moet omgaan om vertrouwen te krijgen. In de mix-groep (overig) geven ze relatief vaker aan (37%) dat ‘iets terugdoen in plaats van alleen maar halen’ vertrouwen geeft.

Yacht Engineers

Netwerken wordt door professionals uit alle vakgebieden gezien als een doorlopend proces dat erbij hoort. Voor IT’ers is netwerken in de context van werk/opdrachten minder vaak (11%) een noodzaak dan voor Finance professionals (23%). IT’ers netwerken ook vaker alleen op bepaalde momenten (38%).

Yacht IT

Goede netwerkers

Over welke skills beschikt een goede netwerker? Een goede netwerker is met name sociaal, benaderbaar en in staat een band op te bouwen. Tevens is het van belang om geïnteresseerd, nieuwsgierig en professioneel te zijn. De gunfactor (26%) en ambitieus zijn (31%) worden vaker genoemd door 22-30 jarigen dan door oudere professionals.

Skills-Netwerker

OVER HET ONDERZOEK

Het onderzoek heeft begin 2016 plaatsgevonden en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Raphaels in samenwerking met Yacht. Op basis van een exploratieve kwalitatieve fase is er een grootschalig kwantitatief onderzoek gedaan onder 644 professionals door middel van online interviews.

OVER DE DEELNEMERS

Van de 644 ondervraagde professionals was 56% man, 44% vrouw. De spreiding in leeftijden: 22-30 (30%), 31-39 (36%) en 40-49 (34%). 18% is werkzaam in IT, 20% in Finance, 15% in Engineering en 47% in Marcom, HR, Sociaal, Legal en Supply Chain Management. Van de geïnterviewde professionals waren er 79% in loondienst, 11% zzp, 5% interim professional en 5% werkzoekend. De werkervaring liep uiteen van meer dan 10 jaar (50%), 5-10 jaar (22%) en minder dan 5 jaar (28%).