Blog

“Niks kop in het zand, maar empower yourself!”

Author Image

Ruud Olijve

Business Development Manager Supply Chain Management & Procurement Yacht

14 oktober 2019

Header image

Vaak wordt van de inkoopbranche een beeld geschetst waarbij de termen ‘behoudend’ en ‘solistisch’ om de hoek komen kijken. Niet de woorden die Ruud Olijve van Yacht in de mond neemt. Zeker niet sinds de NEVI Procurement Day begin oktober in Hilversum, de jaarlijkse dag voor alle professionals in contractmanagement, supply chain management en inkoop. Eén zaak werd Ruud Olijve die dag helemaal duidelijk: empowerment heeft inmiddels ook inkopers intensief beet.

De NEVI Procurement Day had dit jaar het thema Empower Yourself. Als autoriteit op de arbeidsmarkt was Yacht prominent aanwezig. Zo behoorde CEO Jacques van den Broek tot de inspirerende keynote speakers. Succesvolle bijdragen waren zeker ook de gesprekken met inkopers onder leiding van Yacht. Aan de hand van stellingen werd uitvoerig ingegaan op de impact van de veranderende wereld op het inkooplandschap. Centraal daarin stond de toekomstige rol van inkopers, inclusief de bijbehorende competenties.

Of je wilt of niet, je moet blijven kijken hoe je binnen je vak invulling geeft aan alles wat er om je heen gebeurt

Toegevoegde waarde in nieuwe situaties

“Als arbeidsmarktspecialist weet ik dat het voor ieder mens lastig kan zijn om met alle veranderingen om te gaan”, stelt Ruud Olijve, business development manager bij Yacht. “De ontwikkelingen gaan immers steeds sneller en sneller. Het is als mens bijna niet bij te houden. De samenleving verandert, organisaties en hun wijze van functioneren veranderen, en daarmee ook het profiel van de inkoper. Daarvoor je kop in het zand steken is funest. Ik haal weleens het voorbeeld van Kodak aan, dat ondanks alle digitale stappen bleef volharden in zijn fotorolletjes. Iedereen weet hoe het is afgelopen. Of je wilt of niet, je moet blijven kijken hoe je binnen je vak invulling geeft aan alles wat er om je heen gebeurt. Welke toegevoegde waarde kun jij bieden in nieuwe situaties? Oftewel: hoe empower jij jezelf? De dag van NEVI in Hilversum overtuigde mij van het feit dat de inkoopwereld het behoudende en solistische karakter loslaat.”

Vorm en inhoud geven aan relatie

Diverse stellingen werden door Yacht gelanceerd. Waaronder: de belangrijkste competenties van de toekomstige inkoper zijn lef, innovatie en wendbaarheid. Ruud Olijve: “We hebben het bij inkopers voortaan minder over de klassieke competenties als analyseren en onderhandelen. Bij Yacht geloven we dat het tegenwoordig draait om lef, innovatie en wendbaarheid. Daarmee stemde het gros zeker in tijdens de gesprekken. Zoals ook netwerken wordt gezien als belangrijke nieuwe competentie. Door vorm en inhoud te geven aan de relatie tussen organisatie en leverancier, kan inkoop heel goed van meerwaarde zijn.”

De ideale inkoper is businessgedreven en komt met nieuwe plannen en oplossingen

Geen menskracht meer

Prijsvergelijkingen, de beste scores, de prestaties van de leveranciers; het rolt vandaag de dag allemaal uit de computer. “Tachtig keer sneller dan voorheen. De inkoopsoftware en bestelapplicaties ontwikkelen zich naar ongekend niveau, met toenemende intelligentie en algoritmes. In veel gevallen komt daarbij geen menskracht meer om de hoek kijken”, aldus Ruud Olijve. Zo’n negentig procent van alle inkopers kan zich daarin helemaal vinden, maar voelt zich niet bedreigd. Dit leerde een van de andere stellingen: specifieke kennis van product en markt is onmisbaar binnen inkoop. Hierdoor zijn flexibilisering en automatisering maar beperkt mogelijk. 

Ruud Olijve: “De meerderheid van de inkopers is er een voorstander van om zo veel mogelijk te automatiseren. Maar dat betekent in hun ogen niet dat hun baan op het spel komt te staan. Zij blijven immers de expert. Wel, zo beseft het gros, moeten ze hun functie anders invullen. Ik sprak hiervoor al over netwerken. Inkopen gebeurt meer op vertrouwen; de relatie wordt belangrijker. Maar de ideale inkoper is daarnaast businessgedreven en komt met nieuwe plannen en oplossingen. Een positieve en proactieve houding is daarvoor cruciaal. Inkoop spart op businessniveau en pikt signalen op uit de omgeving”, aldus Ruud Olijve, terugkijkend op alle reacties die tijdens het bespreken van de stellingen op tafel kwamen tijdens de NEVI Procurement Day. “Je merkt aan alles dat de inkoopwereld in de actiestand staat. Zoals menig andere branche. Al vele jaren wordt gesproken over de invloed van big data, over alle digitale stappen. Nu ga je die gevolgen ook zien en moet je daar als professional in mee.”

Community ‘future inkoop- en contractmanagement’

Yacht neemt in dat proces zijn verantwoordelijkheid, zo verzekert Ruud Olijve. “Wij zien het als onze taak mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling te helpen. Hoe versterk je je als individu en als organisatie om grip op de situatie en omgeving te houden? Hoe ontwikkel je de vereiste nieuwe competenties? Hoe zet je jezelf op de kaart? Wij willen inkopers dan ook motiveren zich aan te sluiten bij onze community ‘future inkoop- en contractmanagement’. Onderling wordt door middel van het delen van kennis en ervaring antwoord gegeven op al dit soort vragen. Niet alleen tijdens de jaarlijkse NEVI Procurement Day; Yacht wil elke dag voor professionele sparring zorgen”, verzekert Ruud Olijve. “Voor elke inkoper die werk maakt van zijn of haar nieuwe rol. Voor iedereen die zegt: niks kop in het zand, maar empower yourself.”

Gerelateerde artikelen & blogs

Ruud Olijve zet inkoopwereld in actiestand

Meer weten? Neem contact met mij op.

contactperson Image

Ruud Olijve

Business Development Manager Supply Chain Management & Procurement