De Inhuurscan: een goede basis om je inhuur te optimaliseren Cover

De Inhuurscan: een goede basis om je inhuur te optimaliseren

De inhuur van externen is voor veel organisaties een serieuze kostenpost. Gelijktijdig leven op dit vlak veel vragen. Kan het proces om de juiste expertise in te huren niet efficiënter en betaal ik een marktconform tarief? Hoe zit het met de risico’s op bijvoorbeeld wettelijk en fiscaal gebied? Moet ik voor een optimalisatie van mijn inhuur kiezen voor een eigen Inhuurdesk of uitbesteden aan een MSP, Master Vendor of Broker? Of kies ik voor een partnership met mijn beste leverancier(s)? Organisaties zoeken naar antwoorden en oplossingen, waarbij veelal de echte vraag of het probleem nog niet volstrekt helder is. Met de Inhuurscan brengt Yacht alles klip-en-klaar voor jou in beeld. Een uitstekende basis om de inhuur op alle fronten te optimaliseren.

Vraag de inhuurscan aan

Alles rondom inhuur in balans

Het managen van inhuur mag je gerust complexe materie noemen. Vele aspecten spelen een rol. Je wilt als organisatie op het juiste moment de juiste professionals. Net als bij je vaste medewerkers heb je bij hen aandacht voor talentontwikkeling. Tegelijkertijd is kostenbeheersing cruciaal. Alles moet in balans zijn. En niet te vergeten, je inhuur moet 100% volgens wet- en regelgeving zijn. Over naleving hiervan mag geen twijfel bestaan. 

Optimaal inzicht

Onze Inhuurscan geeft je via een drietal analyses een optimaal inzicht in jouw inhuur, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Hoe efficiënt en effectief is de inhuur nu geregeld en welke verbeterstappen zijn mogelijk? 

De volgende analyses worden uitgevoerd:

  1. Data-analyse: heel feitelijk wordt in cijfers op een rij gezet wat je aan inhuur doet. Denk daarbij aan aantallen, verdeling inhuur binnen de organisatie, inhuur frequentie per manager of organisatieonderdeel en diversiteit aan expertise in relatie tot kosten.
  2. Externe analyse: je krijgt een helder beeld van de markt. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor de betreffende functie(s)? Heerst er schaarste of juist niet? Wat zijn marktconforme tarieven? De externe analyse geeft antwoord op onder andere deze vragen. 
  3. Interne analyse: interviews met een achttal stakeholders geven duidelijkheid over onder meer het huidige en gewenste inhuurproces, de doelstellingen, spanningen en uitdagingen binnen je organisatie. Ook wordt duidelijk aan welke kennis en kunde nu en in de toekomst daadwerkelijk behoefte is. 

Bewezen effectief

Tal van organisaties hebben al hun voordeel gedaan met de Inhuurscan. Recente scans geven een goed beeld van veelvoorkomende issues. Een aantal voorbeelden:

  • Suboptimale samenwerking en tegengestelde belangen van verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de inhuur van externen;
  • Proceskosten van vacature tot contractering en gedurende de opdracht zijn per tijdelijke medewerker onnodig hoog; gemiddeld € 300,- per vacature
  • Tarieven liggen 5 tot 10% hoger dan de benchmark;
  • Risico op naheffingen, doordat 30-60% van de inhuur niet conform wet- en regelgeving gecontracteerd is;
  • Geen centraal overzicht over het totale inhuurvolume; een betrouwbare managementrapportage ontbreekt.

Hoe de Inhuurscan werkt

Tijdens een kick-off informeren we alle betrokkenen over het wat, hoe en waarom van de Inhuurscan. De analyses leveren vervolgens binnen 6 à 8 weken een praktische rapportage op met een beschrijving van de huidige en de gewenste situatie. En dus met de stappen die moeten worden gezet, inclusief tijdspad en haalbaarheid. De conclusies en aanbevelingen zijn cijfermatig onderbouwd. Zo helpt onze Inhuurscan je om gericht en weloverwogen tot actie over te gaan. 

Inhuur uitbesteden of zelf regelen? Met die vraag is YIS voor ons aan de slag gegaan. Met de inhuurscan en een uitgebreide business case hebben we gekozen voor de inrichting van een efficiënter en gecentraliseerd inhuurproces

Ton Eijssen en Edgar Beers, Sitech Services bv.

Basis voor verbetering en besparing

De Inhuurscan is een uitstekend instrument om je huidige inhuurproces en kosten in beeld te brengen, knelpunten te signaleren en verbeterpotentieel vast te stellen. Vraag via onderstaande formulier de Inhuurscan aan. Onze specialisten maken dan ook graag een afspraak met je. Voor jouw grip op je zorgeloze inhuur!

Vraag de inhuurscan aan

Meer weten over de Inhuurscan?

Neem gerust contact met mij op.

contactperson Image

Jos Vlecken

Client Solutions Director

Download de paper: grip op Inhuur Banner

Download de paper: grip op Inhuur

Wil jij ook je inhuurproces in deze schaarse arbeidsmarkt naar een next level brengen? Download nu onze paper! Hierin lees je de ervaringen en uitdagingen van 4 organisaties over hun inhuurproces.

Download de paper

Vraag nu de Inhuurscan aan

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement