Flexibilisering van de arbeidsmarkt: dit moet je weten als werkgever Cover

Flexibilisering van de arbeidsmarkt: dit moet je weten als werkgever

De flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt meer en meer gereguleerd door de overheid: te veel professionals zijn onzeker over hun inkomen en dragen risico’s, bijvoorbeeld omdat ze als zzp’er niet verzekerd zijn voor ziekte. Lees hier hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt gereguleerd wordt.

Op deze pagina: 

Wat is flexibilisering van de arbeidsmarkt?

Flexibilisering van de arbeidsmarkt betekent dat steeds meer professionals flexibele contracten hebben, in plaats van een vaste arbeidsrelatie. Denk hierbij aan professionals met een tijdelijk contract, oproepkrachten, uitzendkrachten, interimmers, freelancers en zzp’ers. 

Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, gaat de overheid deze contractvormen steeds meer reguleren. Door het verschil tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen, moeten professionals meer zekerheid krijgen. Dat is een mogelijke beperking voor de wendbaarheid van organisaties. Daarom onderneemt de overheid naast deze maatregelen ook stappen om ervoor te zorgen dat organisaties voldoende wendbaar blijven.

Cijfers: zo flexibel is de arbeidsmarkt nu

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen decennia enorm geflexibiliseerd. Tussen 2006 en 2021, in 15 jaar tijd, verdubbelde het aantal professionals met een flexibele arbeidsrelatie. 

Grafiek flexwerkers 15 tot 75 jaar

Ontflexibilisering van de arbeidsmarkt: deze maatregelen neemt de overheid

Om de flexibilisering van de arbeidsmarkt te reguleren, neemt de overheid de komende jaren maatregelen. Voor ontflexibilisering van de arbeidsmarkt wordt ingezet op duurzame arbeidsrelaties en een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen. Lees hier hoe de overheid dit aanpakt:

Duurzame arbeidsrelaties 

Duurzame arbeidsrelaties worden de komende jaren gestimuleerd met maatregelen voor bepaalde contractvormen en een arbeidscommissie: 

Contractvormen

Om meer zekerheid te bieden aan professionals met flexibele contracten:

  • Verdwijnen oproepcontracten en min-max-contracten in hun huidige vorm en worden die vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid komt;

  • Worden uitzendcontracten verder gereguleerd om de positie van uitzendkrachten te verbeteren;

  • Moeten de arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers straks tenminste gelijkwaardig zijn ten opzichte van de werknemers die direct in dienst zijn;

  • Wordt de pauze in de keten te geschrapt, om opeenvolgende tijdelijke contracten (draaideurflex) tegen te gaan. Om seizoenswerk toch mogelijk te maken, wordt een aparte regeling onderzocht. 

Arbeidscommissie

Om de toegang tot het recht te verbeteren, wordt een arbeidscommissie opgesteld. Op die manier wordt het voor flexwerkers makkelijker om een beroep te doen op hun rechten. 

Gelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen 

Om een gelijker speelveld te creëren tussen werknemers en zelfstandigen, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

Contractvormen 

Om een gelijker speelveld te creëren tussen contractvormen, komen onder andere:

  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;

  • mogelijkheden pensioen op te bouwen voor zelfstandigen;

  • beperking van de zelfstandigenaftrek.

Rechtspositie

Door collectief onderhandelen voor flexwerkers mogelijk te maken, wordt hun rechtspositie versterkt. Bovendien krijgen zzp’ers een steviger plek in de SER.

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt hier strenger op gecontroleerd. Daarnaast biedt de overheid straks meer duidelijkheid over de vraag of werk gedaan moet worden door een werknemer of verricht mag worden door een zelfstandige. 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Op dit moment is de arbeidsmarkt niet futureproof. Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is het cruciaal dat die verandert. Naast maatregelen voor ontflexibilisering van de arbeidsmarkt, wordt ingezet op wendbare organisaties en altijd uitzicht op nieuw werk. 

Lees alle maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Maak impact als futureproof HR-professional Banner

Maak impact als futureproof HR-professional

De markt en de organisaties waarin HR-professionals zich bewegen is volop in ontwikkeling. Download de paper Futurizing HR om up-to-date te zijn van de laatste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen.

Download de paper

Veelgestelde vragen over flexibilisering van de arbeidsmarkt

Wat is flexibilisering van de arbeidsmarkt?

Flexibilisering van de arbeidsmarkt betekent dat steeds meer professionals flexibele contracten hebben, in plaats van een vaste arbeidsrelatie. Denk hierbij aan professionals met een tijdelijk contract, oproepkrachten, uitzendkrachten, interimmers, freelancers en zzp’ers. Lees hier welke maatregelen de komende jaren genomen worden op flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen.

Welke maatregelen worden genomen tegen flexibilisering van de arbeidsmarkt?

Voor ontflexibilisering van de arbeidsmarkt wordt ingezet op duurzame arbeidsrelaties en  een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen. Lees hier wat die maatregelen precies inhouden.