Yacht Insights on Professionals: actuele arbeidsmarktdata Cover

Yacht Insights on Professionals: actuele arbeidsmarktdata

Hoe groot is én blijft de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt dit jaar? Hoe ontwikkelt de marktvraag zich en welk vakgebied kent de grootste schaarste? En wat zijn de langdurige effecten op de marktvraag als gevolg van structurele gedragsverandering? Elke maand zetten wij de actuele arbeidsmarktdata voor je op een rij. Zo blijf jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Op deze pagina:

Schaarste houdt ook in 2022 aan

Grafieken & tabellen met daarin actuele cijfers van de arbeidsmarktontwikkelingen in alle vakgebieden
Arbeidsmarktontwikkeleingen schaarste alle vakgebieden

Het is ondertussen geen nieuws meer: de arbeidsmarkt is zeer krap met recordaantallen openstaande vacatures en een historisch lage werkloosheid. De nieuwste schaarstecijfers over het eerste kwartaal van 2022 laten opnieuw een record zien: voor iedere werkzoekende telde we gemiddeld 2,1 openstaande vacatures, waar dit voor professionals zelfs op 2,8 ligt. Voor veel werkzoekende een luxepositie, voor werkgevers een enorme uitdaging om personeel te vinden en te binden. 

Ondanks de toegenomen economische onzekerheid in de afgelopen maanden zien we geen afname in het aantal vacatures dat werkgevers uitzetten. Sterker, het aantal openstaande online vacatures is begin april 2022 groter dan ooit. Tegelijkertijd zien we het aantal vacatures sinds het najaar van 2021 niet veel meer bewegen, een teken dat de marktvraag een mogelijk plafond heeft bereikt. Nu het aantal werklozen wel verder daalde (ook naar een recordstand; nooit deze eeuw was het aandeel werklozen lager) is de toch al overspannen arbeidsmarkt daarmee verder onder druk komen te staan. 

Ontwikkeling marktvraag

Grafieken & tabellen met daarin actuele cijfers van de landelijke vraag
Arbeidsmarktontwikkeleingen vraag landelijk

Sterkste toename vraag professionals binnen MarCom, HR en Finance

Het aantal openstaande vacatures voor hoger opgeleiden (hbo+) ligt de laatste maanden min of meer stabiel op zeer hoog niveau. Begin april gaat het om ruim 60.000 openstaande vacatures, waarbij vacatures van intermediairs niet zijn meegeteld. Als deze worden meegeteld betreft het ruim 100.000 openstaande vacatures voor hbo/wo-ers. 

De vraag naar hoger opgeleiden zien we in vrijwel alle vakgebieden recordniveaus aantikken. De afgelopen maanden zagen we daarbij de grootste toename in het aantal openstaande vacatures bij Marketing/communicatie, Finance en HR functies. Zo is de vraag naar online marketeers met maar liefst 82% gestegen, waarmee er momenteel meer dan 1.700 vacatures voor deze functie alleen openstaan. Bij HR steeg de vraag naar recruiters nog iets verder, nadat hier afgelopen tijd al veel online vacatures werden gemeten. Ook HR managers zijn veelgevraagd met een kleine 300 openstaande vacatures. Binnen de financiële dienstverlening zien we een opvallende stijging voor de functie Medewerker klantbehoud hypotheken, een mogelijk effect van de oplopende rentestanden en daarmee gepaarde wissel bereidheid van consumenten. In absolute aantallen zien we bij Finance de meeste vacatures voor business controllers, (financial) accountants en financieel-administratief medewerker.

Noord-Holland, Flevoland en Limburg nog steeds aan kop

In voorgaande update zagen we dat het aantal openstaande vacatures het sterkst was gestegen in Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Daar is met de nieuwste cijfers niets aan veranderd. Noord-Holland profiteert van een sterk toegenomen vraag naar marketeers, IT-ers en inkopers, terwijl ook op middelbaar niveau er sprake is van een sterke vraag naar oa verkoop- en magazijnpersoneel. Flevoland kent kleinere volumes en ziet oa de vraag naar recruiters verder stijgen. In Limburg zien we net als in Noord-Holland een sterk toegenomen vraag naar (online) marketeers, verder steeg de vraag naar werkvoorbereiders verder, een functie waar we in vrijwel alle provincies honderden vacatures voor open zien staan.

Meer vacatures door pensionering en baanwisseling

Grafieken & tabellen met daarin actuele cijfers van de arbeidsmarktontwikkelingen per branche
Arbeidsmarktontwikkeleingen vraag per branche

Vacatures ontstaan niet alleen door groei. Sterker, verreweg de meeste vacatures worden uitgezet voor de vervanging van zittend personeel, bijvoorbeeld door pensionering of baanwisseling. Daarmee zijn vergrijzing en arbeidsmobiliteit twee belangrijke thema’s die de personeelsvraag beïnvloeden. Op het gebied van vergrijzing zien we al jaren een toename van het aandeel ouderen, met als gevolg een steeds hogere uitstroom ten opzichte van de aanwas van jongeren. Het CBS verwacht voor dit jaar nog een (beperkte) toename van de bevolking tussen de 20-65 jaar met circa 45.000 personen, de komende jaren loopt dit snel terug tot een afname vanaf 2028. 

Qua arbeidsmobiliteit is het aannemelijk dat er dit jaar meer mensen van baan gaan wisselen dan in 2021, toen dit cijfer nog sterk onder pre-coronaniveau (2019) lag. Een indicatie hiervoor zien we in de Randstad Workmonitor, waarin een toename wordt gezien van het aandeel werkenden dat zich actief aan het oriënteren is op een andere baan.

Check de arbeidsmarktontwikkelingen per vakgebied

Meer weten over Yacht Insights on Professionals (YIP) ?

Met Yacht Insights on Professionals (YIP) helpen we je om in een krappe en snel veranderende arbeidsmarkt succes te realiseren. Meer weten? Neem dan contact met mij op.

contactperson Image

Ruud Olijve

Business Development Manager Engineering en Supply Chain Management & Procurement

Arbeidsmarktontwikkelingen voor 2022 Banner

Arbeidsmarktontwikkelingen voor 2022

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2022? En is de impact van COVID-19 is nog altijd immens? We hebben de 10 belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt speciaal voor jou op een rijtje gezet.

Check de top 10