Yacht perspectiefverklaring Cover

Yacht perspectiefverklaring

Flexibel werken én toch een hypotheek afsluiten? Met de Yacht perspectiefverklaring is dit mogelijk! Vraag nu de perspectiefverklaring aan en kijk of jij een huis kunt kopen.

Flexibel werken én een hypotheek?

Bijna 40% van de totale beroepsbevolking heeft een flexibele arbeidsovereenkomst en komt vaak moeilijk in aanmerking voor een hypotheek. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven, omdat zij uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. En dat is vaak onterecht.

Perspectief op de arbeidsmarkt

Yacht vindt dat professionals met een tijdelijk contract ook een hypotheek moeten kunnen aanvragen. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het aanvragen van een perspectiefverklaring. De verklaring gaat uit van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Met een speciale scan, jouw dossier en een persoonlijk gesprek kijken we of jij de komende jaren voldoende uitzicht hebt op werk. Zijn die kansen goed? Dan krijg jij van ons een perspectiefverklaring, zodat jij een hypotheek kunt aanvragen.

Eén jaar werkzaam via Yacht

Wil je in aanmerking komen voor een perspectiefverklaring? Dan moet je werken via Yacht en minstens één jaar aaneengesloten werkervaring hebben via Yacht. Met deze verklaring kun je via alle hypotheekadviseurs in Nederland en een groot aantal banken in Nederland. Bekijk hier het overzicht van de deelnemende banken

Start aanvraagprocedure

Voorwaarden & spelregels

 • Je werkt op het moment van de aanvraag tenminste één jaar aaneengesloten voor Yacht
 • Wacht met het bieden op een huis totdat je de perspectiefverklaring in bezit hebt, om een boete te voorkomen
 • De perspectiefverklaring is na uitgifte 6 maanden geldig. Vraag de verklaring alleen aan als je binnen afzienbare tijd concrete plannen hebt om een huis te kopen
 • Een volledig dossier, goede referenties en beoordelingen geeft nog geen totaal beeld van jouw perspectief op de arbeidsmarkt en leidt niet automatisch tot een pespectiefverklaring. Ongeveer 75% van de aanvragers krijgt uiteindelijk de verklaring

Let op

Soms is een perspectiefverklaring niet nodig, omdat een werkgeversverklaring ook voldoet. Check dit eerst bij een hypotheekadviseur voordat je de aanvraagprocedure start.

Aanvragen

We kijken graag samen naar jouw perspectief op de arbeidsmarkt. Zijn de mogelijkheden en kansen goed? Dan helpen wij jou op weg naar een eigen koopwoning door je een perspectiefverklaring te geven. De aanvraagprocedure bestaat uit drie delen:

 1. Een online vragenlijst, een persoonlijkheidstest en het compleet maken van je profiel
 2. Een gesprek met jouw contactpersoon bij Yacht
 3. De eindevaluatie

Start nu de aanvraag

Veelgestelde vragen Perspectiefverklaring

Waarom de Perspectiefverklaring?

Medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst komen vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven omdat zij uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. De Randstad Groep (Randstad, Tempo-Team en Yacht), Obvion en Vereniging Eigen Huis hebben de gezamenlijke overtuiging dat het voor het verstrekken van een hypothecaire lening ook van belang is om naar het perspectief van een medewerker te kijken. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Daaruit kun je immers opmaken of iemand in de toekomst in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn hypothecaire verplichtingen kan nakomen.

Waarom is Yacht hierbij betrokken?

Yacht vindt het belangrijk dat medewerkers met een flexibel contract eenvoudiger een hypotheek kunnen krijgen.

Wat staat er in de Perspectiefverklaring?

In de perspectiefverklaring van Yacht is opgenomen dat er van de desbetreffende medewerker met een flexibele arbeidsovereenkomst redelijkerwijs te verwachten is dat deze gegeven de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie, in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het actuele inkomensniveau.

Wat kun je met een Perspectiefverklaring?

Het verkrijgen van een hypotheek wordt door de perspectiefverklaring toegankelijker voor medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst.  Met de perspectiefverklaring van Yacht kun je je wenden tot alle hypotheekadviseurs in Nederland die vervolgens op de gebruikelijke wijze onderzoekt welke hypotheek haalbaar en verantwoord is. Je wordt hierbij net zo behandeld als iemand met een werkgeversverklaring of een intentieverklaring. Je kunt met jouw perspectiefverklaring terecht bij alle hypotheekadviseurs in Nederland en een groot aantal Nederlandse Banken.

Bekijk hier het overzicht van deelnemende banken

Waarin verschilt een Perspectiefverklaring van een Werkgeversverklaring of een Intentieverklaring?

Bij de werkgeversverklaring en intentieverklaring wordt gekeken naar iemands huidige of toekomstige contract: de medewerker heeft nu of binnenkort een vast contract en is daarmee in staat de hypothecaire verplichtingen na te komen. Bij de perspectiefverklaring van Yacht wordt er naast het contract gekeken naar de opleiding, de werkervaring, de competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie om na te gaan of iemand ook in de toekomst in eigen welvaart en welzijn kan voorzien.

Vervangt de Perspectiefverklaring de Werkgeversverklaring?

Nee. Nadat de perspectiefverklaring is afgegeven en de medewerker wil definitief een hypotheek aangaan, dan ontvang je van de hypotheekverstrekker ook nog een werkgeversverklaring. Deze zal Yacht moeten invullen en ondertekenen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Perspectiefverklaring?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de  perspectiefverklaring van Yacht zijn als volgt:

 • Minimaal één jaar beoordeelbare werkervaring bij Yacht;
 • Je bent serieus op zoek naar een huis;
 • Je overlegt twee referenties;
 • Werkervaring (gespecificeerd per maand en zonder hiaten) en opleidingen staan volledig in Mijn Yacht; 
 • Een actueel cv geüpload in Mijn Yacht;
 • Je diploma’s overleggen als we daar om vragen; 
 • Eventueel een persoonlijkheidstest doen.
   

Mensen met een tijdelijk contract kunnen nu toch ook al een hypotheek krijgen?

Dat kan als de aanvrager het inkomen van de laatste drie jaar overlegt en als daaruit blijkt dat het inkomen van het laatste jaar niet lager is dan het gemiddelde inkomen over drie jaar. Er wordt alleen teruggekeken; perspectief en kansen op de arbeidsmarkt worden niet of nauwelijks meegewogen. De perspectiefverklaring wil dat veranderen.

Waar kan ik terecht met mijn Perspectiefverklaring?

Je kunt met jouw perspectiefverklaring terecht bij alle hypotheekadviseurs in Nederland en een groot aantal Nederlandse Banken.

Bekijk hier het overzicht van deelnemende banken

Is nationale hypotheekgarantie (NHG) van toepassing?

Ja, de NHG is van toepassing op hypotheken die met een perspectiefverklaring worden verstrekt. Als je een hypotheek met NHG niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, kun je een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoe lang is de Perspectiefverklaring geldig?

Deze is 6 maanden na uitgifte geldig (voorwaarde voor gebruik is dat de medewerker op dat moment in dienst is van Yacht).

Het is niet mogelijk een perspectiefverklaring te verlengen. Is je perspectiefverklaring verlopen? Dan dien je een volledig nieuwe aanvraag in te dienen.