Technisch professionals voor Construction & Infrastructure Cover

Technisch professionals voor Construction & Infrastructure

De economie trekt aan en dat zorgt voor beweging in de markt. Vooral in de Randstad zijn de woningen niet aan te slepen. We willen met steeds meer mensen op dezelfde oppervlakte wonen en werken. En het liefst in energieneutrale gebouwen. CO₂-uitstoot verminderen, duurzame bouwmethodes en betere opslag van energie: het Klimaatakkoord heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe Omgevingswet. Al deze veranderingen vragen om deskundige technisch professionals voor bouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Schaarste aan technisch personeel

Het valt echter niet mee om de juiste mensen te vinden: er is grote schaarste aan goed geschoold technisch personeel. Dit komt onder andere doordat er weinig aanvulling is van goede civieltechnisch ingenieurs. Naast de technisch professionals is er ook weer vraag naar vergunningverleners en inspecteurs.

Partnership en kwaliteit

Een andere belangrijke ontwikkeling is de veranderende rol van de overheid. Dit zorgt voor een verschuiving in het landschap van werken en diensten. Inkoop bijvoorbeeld wordt steeds meer gecentraliseerd. Prijzen staan nog steeds onder druk, er moet meer met minder en er is een toename van (openbare) marktplaatsen. Toch is er ook een kentering gaande richting partnership en kwaliteit: overheden willen weer graag met contractpartijen samenwerken. Bijvoorbeeld via geïntegreerde contractvormen als SCB en UAV-GC. Dit brengt een nieuwe dynamiek met zich mee waar overheden nog niet altijd goed op toegerust zijn.

De beste professionals uit de markt

Yacht heeft voor u de juiste professionals. Zij helpen u in deze complexe markt. Yacht-professionals brengen een verandering teweeg en delen actief hun up-to-date expertise. Zij werken onafhankelijk, zowel in het adviestraject als in de implementatiefase. Zonder eigenbelang of dat van een bureau maken zij voor u de beste keuzes.

Engineers die weten wat er speelt

Yacht is landelijk actief in Construction & Infrastructure. Onze professionals hebben een proactieve houding als het gaat om vakinhoud, maar zeker ook in het proces, de communicatie en op het gebied van politieke verhoudingen. Ze zijn breed inzetbaar op projecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling, infrastructuur, beheer en binnenstedelijke vraagstukken.

Breed inzetbaar

Onze professionals hebben een brede kennis en ervaring opgedaan bij zowel overheid en semi overheid als marktpartijen. Ze werken bij de overheid op de vakgebieden ruimtelijke ordening, civiele techniek en vergunningverlening en -handhaving. Daarnaast worden onze professionals buiten de overheid ingezet in diverse civiele projecten en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wilt u werken met de beste professionals uit de markt? Wij ontmoeten u graag.

Yacht trainees: een frisse blik op Engineering

Zoekt u jong talent? Yacht trainees is een nieuw en innovatief talentprogramma waarbinnen we technisch talent klaarstomen voor strategische posities in uw organisatie. In drie jaar tijd werken trainees aan drie of vier uitdagende opdrachten bij diverse opdrachtgevers. Daarnaast volgen ze een intensief en persoonlijk leiderschapstraject. Dit maakt een Yacht-trainee een waardevolle aanwinst voor uw organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Yacht Engineering

Personeel gezocht? De beste professionals voor jou Banner

Personeel gezocht? De beste professionals voor jou

Op zoek naar (interim) versterking voor je organisatie? Wij brengen je in contact met de beste professionals binnen 48 uur voor tijdelijke opdrachten en vaste banen.

Meld je vacature aan