Blog

MijnRSD app, win-win voor de klant én klantmanager

Author Image

Marlieke Elfrink

Professional / Klantmanager

31 oktober 2016

Header image

Als klantmanager re-integratie ben ik verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van werkzoekenden (klanten) met een Participatiewet uitkering naar werk. Geen gemakkelijke doelgroep, en daarbij maken een grote caseload en een groot verantwoordelijkheidsgevoel dat ik het als klantmanager re-integratie behoorlijk druk heb. Bijvoorbeeld met het doorsturen van en matchen op vacatures. We hechten als overheid grote waarde aan de eigen regie van de klant, maar in hoeverre faciliteert de overheid hier ook in? Digitalisering kan hier volgens mij een belangrijke rol spelen.

Digitalisering

Digitalisering heeft de afgelopen jaren een steeds grotere invloed gekregen op dienstverlening aan klanten. Mensen zijn steeds meer in staat om zelf informatie op te zoeken, wijzigen door te voeren, geld over te boeken, enzovoorts. Voor werkzoekenden is dat anders. Zij zijn nog veel te afhankelijk van hun contactpersoon bij de gemeente en de algemene informatie op de website. Vacatures die speciaal voor hen worden geworven zijn hierop niet te vinden. Daar is met het lanceren van de MijnRSD app gelukkig een eind aangekomen. Werkzoekenden met een Participatiewet uitkering in de regio de Liemers hebben er een nieuw hulpmiddel bij gekregen.

MijnRSD app
MijnRSD app, win-win voor de klant én klantmanager

MijnRSD app

Uitkeringsgerechtigden kunnen met behulp van de app  alle vacatures  van het Regionaal Werkgevers Servicepunt (WSP), werkervaringsplekken en projecten bekijken en daar direct op solliciteren. Daarnaast biedt de app informatie over bijvoorbeeld de betalingsdata van de uitkering, algemene informatie over de RSD en de contactgegevens van klantmanagers en uitkeringsadministratie.

Heeft de klant een vraag aan de klantmanager? Via de app kan deze direct gesteld worden. Voor de klantmanager is de app een middel om de klant zelf regie te laten nemen in hun zoekproces naar werk. Uiteraard zal dit niet voor iedere klant het ideale middel zijn. Niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden of is voldoende gemotiveerd om deze app te gebruiken. Daarin blijft uiteraard de coachende en sturende rol van de klantmanager essentieel.

De MijnRSD app is samen met een ICT bedrijf ontwikkeld door de Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD). Bij de ontwikkeling zijn klanten van de RSD betrokken. Leuk detail: het ingeschakelde ICT bedrijf heeft zelf een groot aantal mensen met een beperking in dienst.

Voor mij als klantmanager is de app een welkome aanvulling op de dienstverlening. Het legt de regie bij de klant en geeft mij de mogelijkheid om meer aandacht te geven aan klanten die extra hulp nodig hebben. Hopelijk weten de onze werkzoekenden hen weg naar de app snel te vinden en ontsnapt er geen enkele vacature meer aan hun aandacht. Wat voor de werkzoekenden in de regio de Liemers geldt, geldt natuurlijk ook voor andere gemeenten. Dus, who’s next? De app biedt uiteraard nog volop uitbreidingsmogelijkheden. Wat zouden jullie nog als waardevolle toevoeging of verbetering zien voor deze app?

Over Marlieke Elfrink

Ik ben een resultaatgerichte en energieke professional met ruime werkervaring op gebied van arbeidsbemiddeling, coaching en re-integratie bij gemeentes en SW-bedrijven. Mijn brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid en welzijn maakt dat ik goed in staat ben verbinding te leggen tussen verschillende werkvelden en goed op de hoogte ben van de huidige ontwikkelingen in het vakgebied. Ik hou ervan om initiatief te nemen en te werken in een omgeving waarin dit gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Ik ben enthousiast, ondernemend en heb een goed inlevingsvermogen. Daarbij voel me prettig bij een informele werksfeer maar hecht tegelijk ook waarde aan een professionele bedrijfscultuur waarin resultaatgericht wordt gewerkt.

Gerelateerde artikelen & blogs