Blog

Moet een business controller kunnen boekhouden?

Author Image

Marc Holtdijk

Business Controller

16 januari 2018

Header image

Deze vraag beantwoordde ik voorheen met volmondig “JA”, maar de laatste jaren moet ik mijn mening bijstellen. Door de “Futurizing Finance” programma’s bij grote ondernemingen en veranderingen binnen het Finance vak is er een steeds nadrukkelijkere scheiding ontstaan tussen Financial control en Business control.

Verschil tussen financial en business control

De financial controller is verantwoordelijk voor controle op correcte vastlegging in de administratie, daarbij rekening houdend met de laatste wet- en regelgeving. Tevens verzorgt hij/zij financiële rapportages en zou een financial controller in staat moeten zijn om een voorzet voor het budget te geven vanuit historische parameters.

De business controller vertrouwt op het werk van de financial controller, gaat in gesprek met de business over deze cijfers en kijkt vooruit. Wat gaan we als business doen om de resultaten te verbeteren? Wat zijn de kpi’s en hoe kunnen wij deze positief beïnvloeden door middel van investeringen dan wel besparingen? Hierbij is de business controller een sparringpartner van de business met goede communicatieve vaardigheden.

Deze ontwikkeling realiserende met de minstens zo belangrijke en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering en robotisering (theoretisch is er veel mogelijk), stel ik mij de vraag hoe deze rollen er in de toekomst uit gaan zien? En moet de business controller nog kunnen boekhouden?

Financial control

Ik verwacht dat de toekomstige financial controller een change manager wordt van de systemen, in samenspraak met IT specialisten. Dit betekent dat je als financial controller de primaire processen goed kent en ze vastlegt zodat automatisering en robotisering een succes kan worden. En mochten er wijzigingen plaatsvinden in het proces dan wel wetgeving, dan kan deze middels een “change” worden doorgevoerd in de systemen.

Business control 

De toekomstige business controller zal de cijfers in de juist perspectief moeten zetten om deze over te brengen naar de business (communicatie). Vanuit deze positie zal hij/zij als sparringpartner moeten gaan fungeren, wat zijn sleutel gaat worden voor nu en in de toekomst. Desalniettemin is het in de huidige situatie als business controller praktisch als je kunt boekhouden (“in journaalposten denken”) en weet hoe boekhoudsystemen werken om mogelijke mismatches in de rapportages snel te kunnen plaatsen. Ik verwacht echter in de toekomst dat de kwaliteit van rapportages, automatisering/robotisering en BI oplossingen zich verbetert waardoor deze noodzaak steeds minder wordt. Dan kan er daadwerkelijk een verschuiving plaatsvinden naar business partner.

Samenvattend moet de business controller van de toekomst kunnen schakelen met de Financial controller maar hij/zij zal met name op het gebied van competenties beoordeeld worden en niet of hij/zij kan boekhouden.

"Marc Holtdijk werkt als Interim Business Controller bij Yacht. In de afgelopen 9 jaar heeft Marc vele uitdagende opdrachten bij verschillende grote opdrachtgevers uitgevoerd. Als Senior-IP begeleidt en coacht Marc een aantal Interim Professionals bij hun vak- en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt hij de kantoororganisatie vanuit zijn vakkennis en draagt hij bij aan de ontwikkeling van het finance-vakgebied voor de landelijke Yacht organisatie".

Gerelateerde artikelen & blogs