Toelichting op de machtiging, doelgroepverklaring en de regeling loonkostenvoordeel Cover

Toelichting op de machtiging, doelgroepverklaring en de regeling loonkostenvoordeel

We vinden het essentieel dat iedereen die bij, met of voor ons werkt, zich welkom en veilig voelt, ongeacht wie je bent of wat je kan. Zo dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk dat je werkzaam bent in een passende baan, nu en in de toekomst. Ontvang je op dit moment een (aanvullende) uitkering? Geen probleem! De loonkostenvoordeelregeling, en de gegevens die we in het formulier vragen, hebben geen invloed op de hoogte van jouw uitkering.

Op deze pagina:

De machtiging

Met dit formulier geef je ons toestemming om namens jou een doelgroepverklaring aan te vragen. Je hoeft deze actie dan niet zelf te doen. Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor een doelgroepverklaring. Als dat zo is, krijg jij hier een kopie van.   

Doelgroepverklaring

Als je behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden eist de Belastingdienst dat de werkgever een doelgroepverklaring van het UWV in zijn administratie houdt als bewijs dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór indiensttreding. Dat kan een uitkering Wajong, WSW, WIW, ID-baan, zijn. Ook wanneer je niet in staat bent om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, de praktijkroute hebt gevolgd of een  andere scholingsbelemmering hebt, ben je geregistreerd in het doelgroepregister.

Regeling loonkostenvoordeel

Bedrijven die de arbeidsparticipatie van kandidaten uit bepaalde doelgroepen bevorderen, krijgen daarvoor een vergoeding van de overheid. Deze regeling heet het loonkostenvoordeel. Met deze regeling wil de overheid bedrijven aanmoedigen om meer mensen met een arbeidsbeperking of werkzoekenden van 56 jaar en ouder in dienst te nemen. Deze regeling geldt ook voor werkgevers die mensen in dienst nemen die staan ingeschreven in het doelgroepregister.

Nog vragen?

Bekijk hieronder eerst onze veelgestelde vragen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur ons dan een e-mail
Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met jouw gegevens. Hoe we dit doen, lees je in ons privacystatement

Veelgestelde vragen over loonkostenvoordeelregeling

Waarom vraagt Yacht mij om de machtiging in te vullen?

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij, met of voor ons werkt, zich welkom en veilig voelt, ongeacht wie je bent of wat je kan. Zo dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Als je tot één van de doelgroepen behoort kunnen we een doelgroepverklaring voor je aanvragen.

Waarom vraagt Yacht een doelgroepverklaring aan?

Voor medewerkers die behoren tot één van de doelgroepen kunnen wij een doelgroepverklaring aanvragen voor de regeling Loonkostenvoordeel. 

Wanneer sta je in het doelgroepregister ingeschreven?

Je bent geregistreerd in het doelgroepregister wanneer je een uitkering Wajong, WSW, WIW, ID-baan, ontvangt. Ook word je in het doelgroepregister opgenomen wanneer je niet in staat bent om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, de praktijkroute hebt gevolgd of een andere scholingsbelemmering hebt.

Wanneer behoor je tot de doelgroep arbeidsbeperkte medewerkers?

Je behoort tot de doelgroep arbeidsbeperkte medewerkers als je direct voorafgaand aan jouw dienstverband een uitkering WAO, WIA, WAZ of IOW ontving. Je behoort tot de doelgroep banenafspraak als je in het doelgroepregister staat. Je hebt dan bijvoorbeeld een Wajong of een status scholingsbelemmerden.

Ik kan niet alle opties aanvinken. Klopt dit?

Ja, dit klopt. Enkel de opties die voor jou van toepassing kunnen zijn, kan je aanvinken.

Wat is de regeling Loonkostenvoordeel?

Werkgevers die 1 of meer medewerkers in dienst nemen uit een van bovenstaande doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel (LKV). Het Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor deze werkgevers.

Kan ik het Loonkostenvoordeel boven op mijn salaris ontvangen?

Nee, het Loonkostenvoordeel is voor de werkgever. We zetten dit geld in om nog meer talenten te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Heeft het aanvragen van een doelgroepverklaring invloed op mijn (aanvullende) uitkering?

Nee, deze regeling en de gegevens die wij in het formulier vragen, hebben geen invloed op (de hoogte van) jouw uitkering.