Werkgever heeft onvoldoende zicht op wat professional voldoening geeft

Hoogte salaris staat los van het gevoel van voldoening in werk

DIEMEN, dinsdag 20 oktober 2015 – Werkgevers hebben vaak onvoldoende zicht op factoren die hoogopgeleide professionals voldoening geven in hun werk. Waar werkgevers veronderstellen dat tevredenheid van werknemers over hun huidige positie leidend is, hechten zij juist meer waarde aan bewondering krijgen van collega’s en naasten en het leggen van nuttige contacten. Opvallend is dat voor werknemers de hoogte van het salaris los staat van het gevoel van voldoening in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder hoogopgeleide professionals in opdracht van Yacht.

Professionals vinden het doen van werk dat in lijn ligt met eigen normen en waarden belangrijk. Wanneer zij ervaren een waardevolle bijdrage te leveren en dit ook bevestigd wordt door hun sociale omgeving, draagt dit bij aan het gevoel zinvol werk te doen.

Interessant blijven voor hoogopgeleide professionals

Ton Hopmans, algemeen directeur Yacht: “Werkgevers denken te weten wat werknemers voldoening biedt, drijft en uitdaagt in werk, maar onderzoek wijst anders uit. Wanneer  werkgevers beter snappen wat werknemers belangrijk vinden, is het eenvoudiger in te spelen op hun behoeften waardoor plezier in werk mogelijk stijgt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarbij helpen. Professionals blijken veel waarde te hechten aan het onderhouden van een netwerk. Dit is indirect een boodschap aan werkgevers die interessant willen blijven voor talent”.  

Factoren in werk die werkgevers onderschatten/overschatten:
 
Onderschat:

  • bewondering krijgen van collega’s en naasten
  • via het werk contacten kunnen leggen die ertoe doen
  • werk doen dat in lijn ligt met de eigen normen en waarden.

Overschat:

  • de invloed van de arbeidsomstandigheden;
  • de tevredenheid van de werknemer over zijn huidige positie.

Verschillen per vakgebied

Onder het leveren van een waardevolle bijdrage verstaan Financials met name het realiseren van impact voor het bedrijf waar zij werken, terwijl mensen werkzaam in Marketing & Communications dit meer zoeken in maatschappelijke impact. Zij willen graag ervaren dat hun ideeën en bijbehorende campagnes gewaardeerd worden door de maatschappij, terwijl Financials met name het verschil willen maken voor hun bedrijf. Voor Engineers is in sterke mate  het realiseren van impact op het vakgebied van belang. Meer weten? Bekijk alle onderzoeksresultaten.