Recruitment specialisten hard nodig in de strijd om talent

Groei in recruitment vacatures van 71%

DIEMEN, 10 augustus 2015 - Het gaat goed met de HRM-arbeidsmarkt. De totale vraag naar HR-professionals is het afgelopen kwartaal met 39% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De grootste groei is zichtbaar in de vraag naar Recruiters. Deze stijgende vraag correleert met de stevig aantrekkende arbeidsmarkt.

Explosieve groei

De vraag naar recruiters stijgt dit kwartaal met maar liefst 71% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Yacht naar de Trends en Ontwikkelingen op de HRM Arbeidsmarkt.
Regionaal is de vraag het grootst in Eindhoven (57%) en in Amsterdam (95%). Mogelijke verklaring hiervoor is dat er in de regio Eindhoven een grote behoefte bestaat aan technische, vaak moeilijk vindbare profielen. Amsterdam is traditioneel de standplaats van vele intermediairs die continu zoeken naar recruitmenttalent. 

De strijd om talent

Het recruitmentlandschap is sterk veranderd vergeleken met de situatie van een jaar geleden. Ellen Bergh, Commercieel Manager Yacht HRM: “Het recruitmentvak heeft sterk geleden onder de vele reorganisaties en bezuinigingen van de afgelopen paar jaar. Het vak werd ‘weggeschoven’ onder HR en niet langer gezien als separate functie. Nu het economisch herstel doorzet, komen organisaties hier massaal van terug. Recruitment is een vak waar vakmanschap voor vereist is. Bedrijven zoeken dan ook met spoed recruitmenttalent om de strijd om talent op de arbeidsmarkt niet te verliezen.”

Dubbele specialisatie

Recruiters kunnen echter zeker niet achterover leunen nu de vraag zo groot is. Zij moeten zich blijven ontwikkelen. De recruiter van nu heeft namelijk niet alleen kennis van de arbeidsmarkt, doelgroepen en informatietechnologie, maar beschikt ook over diepgaande vak- en of branchekennis. Dit vraagt om een dubbele specialisatie.
Sander van Kesteren, HR Business Partner bij Boehringer Ingelheim herkent dit: “Naast uitstekende kennis van het recruitment vak moet een recruiter bij ons ook kennis hebben van de farmaceutische industrie. De ideale recruiter is een ambassadeur voor de organisatie én een stevige gesprekspartner voor zowel de kandidaten als de interne klanten. Dat vraagt om een stuk inhoud.”
Ellen Bergh beaamt dit: “Bij Yacht werken we alleen met recruiters die zich ook in de inhoud van het vakgebied hebben gespecialiseerd. Onze acht vakgebieden hebben allemaal eigen recruiters die als stevige gesprekspartners bij onze opdrachtgevers aan tafel zitten. Ik ben ervan overtuigd dat alleen zo de beste matches ontstaan.”

Over Yacht

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures. Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.

Infographic