Persberichten

Krapte arbeidsmarkt vraagt om creativiteit bij invullen financiële vacatures

Maarten Hagg | Finance

Amsterdam, 10 september 2018 - Het aantal vacatures voor hoger opgeleide financials is in 2017 met 3,5% gegroeid. De vraag naar Chief Financial Officers (CFO’s) en Finance Managers groeide in die periode bovengemiddeld met respectievelijk 7,3% en 7,1%, zo blijkt uit onderzoek van Yacht in samenwerking met de Vereniging van Registercontrollers (VRC). De aanhoudende vraag naar hoogopgeleide financials leidt tot een krapte op de arbeidsmarkt bij financiële functies. Deze krapte vraagt om creativiteit bij het invullen van vacatures in het financieel management.

lees verder

Yacht en NIMA breiden samenwerking uit

Maarten Hagg | Overig

Amsterdam, 24 mei 2018 - Yacht en NIMA verdiepen hun onderlinge samenwerking. NIMA heeft voor Yacht een programma samengesteld dat dit voorjaar van start is gegaan en bestaat uit een individuele kennistoets, gevolgd door een ontwikkeladvies. Dit advies wordt omgezet in een persoonsgebonden programma, zodat Yacht professionals up-to-date kennis ontwikkelen over de actualiteiten op het gebied van marketing en communicatie; meer specifiek op digital marketing.

lees verder

Yacht leidt recruiters zelf op met Recruitment Academy

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 14 maart 2018 - Yacht start de Yacht Recruitment Academy. De opleiding gaat mensen met en zonder recruitment-ervaring klaarstomen voor het vak. De markt is ‘booming’, maar talent is schaars. Veel opdrachtgevers van Yacht zitten verlegen om professionals in IT, Finance en Engineering. Door het grote netwerk van Yacht, weten veel opdrachtgevers en professionals elkaar uiteindelijk nog te vinden. Maar naast schaarste in professionals, is er ook schaarste ontstaan in recruitment-talent. Recruiters die nodig zijn om de juiste professionals te vinden voor al die openstaande vacatures.

lees verder

Vactureteksten voor IT’ers hopeloos ouderwets

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 25 januari 2018 - Uit een analyse van ruim 100.000 IT-vacatures over 2017 door Yacht blijkt dat werkgevers weinig inspelen op de veranderende profielen van IT’ers. Organisaties zetten sterk in op snelheid en efficiency met de introductie van werkwijzen als Agile, Scrum en User-Centric design, maar vergeten in vacatures te vragen naar competenties die nodig zijn bij het werk in dit vakgebied. Klantgerichtheid, bepaald geen overbodige luxe als functie-eis voor de hedendaagse IT’er, staat op plek 150 (!) van gevraagde kwaliteiten in vacatures.

lees verder

Vraag naar finance professionals stijgt met 19%

Maarten Hagg | Finance, Overig

DIEMEN, 20 december 2017 – De vraag naar hoogopgeleide finance professionals is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Al vijf jaar achtereen is er een groei te zien in het aanbod van vacatures. Dit blijkt uit een analyse van Yacht over de periode januari tot en met november 2017 in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. 

lees verder

Gemeenten lijken geen interesse te hebben in ambtenaar van de toekomst

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 20 december 2017 - Competenties die gemeenten zo belangrijk achten in het profiel van de toekomstige ambtenaar zijn niet terug te vinden in vacatures. Mondige burgers en datagedreven werken vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.  Zo moeten ambtenaren kunnen verbinden, onderhandelen, argumenteren en regisseren. Gek genoeg zijn het juist deze competenties die niet terug te vinden zijn in de vacatures van gemeenten. Dit blijkt een analyse van Yacht naar 6950 vacatures van de gemeentelijke overheid over de periode oktober 2016 tot en met oktober 2017.

lees verder

Nieuwe directie voor adviesbureau BMC

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 november 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 is Lieke Schepers aangesteld als algemeen directeur van BMC. Zij neemt het stokje over van Albert Jansen. Lieke Schepers, momenteel directeur Strategic Client Solutions bij Yacht, zal met het huidige management van BMC de organisatie verder vormgeven. Schepers heeft de afgelopen jaren meerdere management- en salesfuncties bekleed bij zowel uitzender Randstad als bij het professionals-onderdeel van diezelfde organisatie: Yacht. Yacht nam circa een jaar geleden BMC over. Met deze benoeming is er een volgende belangrijke stap gezet in de integratie.

lees verder

Werkgevers laten kans liggen in zoektocht naar juiste finance professionals

Suzan Bloemscheer | Finance

DIEMEN, 13 juli 2017 - Bedrijven doen zichzelf tekort in de zoektocht naar finance professionals. Die professional moet tegenwoordig onder andere kennis hebben van IT, complexe data kunnen analyseren en ook nog eens visie en ondernemerschap tonen. Het valt echter op dat werkgevers hier nauwelijks naar vragen in vacatures. Bedrijven passen continue beleid aan vanwege ontwikkelingen in de maatschappij, maar leggen nog onvoldoende de link naar werving van personeel. ‘Een gemiste kans,’ vindt Yacht op basis van onderzoek naar de inhoud van maar liefst 5 miljoen online vacatures.

lees verder

Engineer onderschat overheid als werkgever

Suzan Bloemscheer | Engineering

DIEMEN, 12 juli 2017 - Engineers die kiezen voor een baan bij de overheid investeren nadrukkelijk in hun toekomst. Binnen het bedrijfsleven groeit de vraag namelijk naar professionals met een brede kennis op het gebied van de overheid, wetgeving en procedures, zoals de nieuwe Omgevingswet. Verantwoordelijkheden verschuiven vanuit gemeenten steeds meer naar de profit sector, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening & -handhaving. Dat stelt Yacht naar aanleiding van ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’.

lees verder

Innovatie wakkert vraag naar supply chain professionals aan

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 6 juli 2017 - Het innoveren en optimaliseren van de productieketen zet de industriële en de logistieke sector op scherp. Trends en ontwikkelingen vragen om ondersteuning van professionals met specifieke vaardigheden. Vakkennis alleen is niet meer voldoende. Het aantal vacatures binnen het vakgebied Supply Chain Management steeg dan ook met ruim 19% in het tweede kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

lees verder

STRIJD TUSSEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN OM IT-TALENT

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 30 juni 2017 - Ook het tweede kwartaal van 2017 laat een stijging zien in de vraag naar hoogopgeleide IT’ers, namelijk een groei van 32% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’ van Yacht. De aanhoudende groei in vraag naar IT’ers lijkt vooral overheidsorganisaties parten te spelen in hun IT ambities. Waar de groei in de vraag naar hoogopgeleide IT’ers afgelopen kwartaal voor de gehele markt 32% steeg, stak de overheid daar met een groei van 65% met kop en schouders bovenuit.

lees verder

Gemeenten zoeken personeel voor toetsing bijstandsuitkeringen

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 30 juni 2017 - Steeds meer mensen belanden in de bijstand en dat leidt tot spanning bij gemeenten. Er zijn namelijk te weinig ambtenaren die kunnen beoordelen of burgers recht hebben op een bijstandsuitkering. Gemeenten zijn dringend op zoek naar deze inkomensconsulenten. In het tweede kwartaal van 2017 stonden 7.450 vacatures open binnen het Sociaal Domein, 41% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit alles blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’, van Yacht.

lees verder

Britse bedrijven die uittocht overwegen na Brexit zetten financiële arbeidsmarkt onder druk

Maarten Hagg | Finance

DIEMEN, 6 maart 2017 - Britse financiële bedrijven en banken die door Brexit van plan zijn te verhuizen naar Nederland zetten de financiële arbeidsmarkt verder onder druk. Dat stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’. Nederlandse ondernemers ervaren nu al grote moeite met het vinden van finance professionals. Het aantal vacatures in finance steeg in het vierde kwartaal van 2016 opnieuw. Ditmaal met 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

lees verder

Vaker vast dienstverband aangeboden

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 21 februari 2017 - Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het laatste kwartaal van 2016 met ruim 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is opmerkelijk gelet op het feit dat het derde kwartaal nog een daling van 13% liet zien. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’ van Yacht.

lees verder

Overheid en bedrijfsleven strijden om juridisch talent

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 17 februari 2017 - Het aantal juridische vacatures is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen met 64% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven is de groei zichtbaar. De juridische arbeidsmarkt is volop in beweging, een trend die zich lijkt door te zetten in 2017. Dit blijkt uit de analyse "Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2016" van Yacht.

lees verder

Vraag naar marketing- en communicatieprofessionals stijgt spectaculair

Maarten Hagg | Marketing & Communications

DIEMEN, 16 februari 2017 - Het aantal vacatures voor marketing- en communicatieprofessionals is in het laatste kwartaal van 2016 gestegen naar 28.900. Dat is een stijging van 23% ten opzichte van een jaar terug. In alle regio’s is in meer of mindere mate groei te zien. De provincie Noord-Holland loopt met 8.000 vacatures en 21% groei voorop, gevolgd door Zuid-Holland (6.000 vacatures / +25%) en Noord-Brabant (4.000 vacatures / +23%). Vooral in de regio Amsterdam is er een forse groei in het aantal marketing- en communicatie vacatures. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’ van Yacht.

lees verder

Decentralisaties zorgen nog steeds voor grote vraag naar specialisten

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 14 februari 2017 - De omvangrijke decentralisaties: de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdwet leiden tot een grote vraag naar beleidsadviseurs bij gemeenten. In het laatste kwartaal van 2016 is de landelijke vraag naar beleidsmedewerkers en managers zelfs met 26% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht naar ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het Sociaal Domein over het vierde kwartaal van 2016’.

lees verder

Ook sterrenkundige en natuurkundige kan IT-er worden

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 10 februari 2017 - Het aantal vacatures voor IT starters laat in het laatste kwartaal van 2016 een forse stijging zien. De vraag is 34% hoger dan een jaar eerder. De totale groei van vacatures in het vakgebied IT bedraagt 26%. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’ van Yacht. De vraag naar professionals is zelfs zo groot dat bedrijven ook open staan voor talent met uiteenlopende vooropleidingen, bijvoorbeeld sterrenkunde, psychologie en natuurkunde.

lees verder

Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen en daarmee een sterke #1 positie voor professionals in publieke sector te creëren

Suzan Bloemscheer | Overig, Sociaal Domein

Hoofdpunten: Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen voor een ondernemingswaarde van € 65 miljoen // In de afgelopen 12 maanden tot september 2016 heeft BMC een omzet gerealiseerd van circa € 102 miljoen en voegt daarmee circa een derde toe aan de omzet van Yacht Group Nederland BV // Randstad wordt hierdoor de #1 speler voor professionals in de Nederlandse publieke sector // De voorgenomen overname past in Randstads wereldwijde strategische ambitie om te groeien in professional services en zal binnen drie jaar bijdragen aan de economisch toegevoegde waarde.

lees verder

Meer flexmedewerkers toegang tot hypotheek

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 8 december 2016 - Het kopen van een eigen huis is binnenkort mogelijk voor veel meer flexwerkers. Vandaag werd bekend dat negen uitzendondernemingen per 1 januari 2017 aansluiten bij de Perspectiefverklaring. In de loop van 2017 volgen nog meer uitzenders. Deze verklaring moet uitgroeien tot de marktstandaard voor flexmedewerkers die een huis willen kopen. De Perspectiefverklaring is ooit gestart als initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH).

lees verder

Vraag naar overheidsjuristen groeit

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 10 november 2016 - Het aantal juridische vacatures stijgt nog steeds. Het derde kwartaal laat een stijging zien van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2016’ van Yacht.

lees verder

Vraag naar IT-er stijgt minder hard

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 9 november 2016 - De vraag naar IT-ers groeit nog steeds, maar minder hard dan voorheen. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de vraag naar hoogopgeleide professionals met 5% ten opzichte van 2015. In 2015 steeg de vraag nog met 60% ten opzichte van 2014. Het valt op dat de vraag naar web- en multimediaontwikkelaars in een jaar tijd bijna is verdubbeld. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het derde kwartaal van 2016’ van Yacht.

lees verder

Bemiddelaar voegt waarde toe voor zzp’er

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 2 november 2016 - De helft van de zzp’ers (50,4%) ziet bemiddeling als toegevoegde waarde voor zijn bedrijf of onderneming. 68,4 procent van de zzp’ers komt dan ook voornamelijk aan opdrachten via bemiddelaars. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

lees verder

Hoogopgeleiden: nieuwe baan geen prioriteit bij netwerken

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 1 september 2016 - Niet een baan of een opdracht, maar kennis, ideeën en inspiratie, dat is wat professionals zoeken in een netwerk. Het kunnen scoren van nieuwe banen of opdrachten is geen harde voorwaarde voor een succesvol netwerk. Slechts 26% van de hoogopgeleide professionals noemt een baan als belangrijkste criterium om te netwerken. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 hoogopgeleide professionals. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de betekenis en rol van een netwerk in het leven van professionals.

lees verder

Zakelijk netwerk openstellen essentieel voor zzp'er

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 31 augustus 2016 - Zzp’ers helpen elkaar graag bij het vinden van nieuwe opdrachten. Netwerken is hierbij een onmisbaar middel. Zzp’ers stellen steeds vaker via social media hun netwerk voor elkaar open en delen ervaringen die ze hebben met opdrachtgevers en intermediairs. Dat referenties uitwisselen, netwerken en goede bemiddeling steeds belangrijker is binnen de flexmarkt blijkt uit onder-zoek van ZZP Barometer onder 1.224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

lees verder

34% dertigers bluft bij zakelijk netwerken

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 1 augustus 2016 - Bluffen tijdens het netwerken, zichzelf wat beter voordoen, is populair onder dertigers. 34% van de ondervraagden geeft aan dit wel eens te doen, in tegenstelling tot 40-49 jarigen (16%). Mannen laten vaker zien (86%) waar ze goed in zijn dan vrouwen (77%). 32% van de jonge werknemers mist een coach die hen wegwijs maakt in hun carrière. Het ontbreekt starters vooral aan kennis, ervaring en zelfvertrouwen bij het ontwikkelen van een zakelijk netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 hoogopgeleide professionals.

lees verder

Bedrijven verliezen slag om talentvolle recruiters

Maarten Hagg | HRM

DIEMEN, 26 juli 2016 - Een traag wervingsproces, ellenlange selectieprocedure en een traditionele aanpak schrikt kandidaten af die als recruiter bij bedrijven aan de slag willen. De grote vraag naar HR-professionals vormt een uitdaging op de arbeidsmarkt. Bedrijven die de slag niet willen missen, doen er verstandig aan zich anders opstellen naar talent. Ook kunnen ze beter hun vertrouwde werkwijze aanpassen en nadenken over hun eigen presentatie. Dat stelt Yacht naar aanleiding van hun periodieke arbeidsmarktanalyse.

lees verder

Vraag naar salesmedewerkers verviervoudigd in een jaar

Maarten Hagg | Marketing & Communications

DIEMEN, 25 juli 2016 - De vraag naar salesmedewerkers is met 444% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling is kenmerkend voor het vakgebied Marketing, Sales en Communicatie. Het valt op dat naast de vraag naar salesmedewerkers ook de vraag naar marketingmedewerkers, salesmanagers en accountmanagers sterk stijgt. Ook online marketeers zijn gewild. Het aanbod van professionals in genoemde functies is echter schaars. Dit blijkt uit de periodieke arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Vraag naar bedrijfsjuristen daalt met 38%

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 21 juli 2016 - In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de vraag naar Legal counsels en bedrijfsjuristen met 38%. Dat is opvallend omdat het werk voor bedrijfsjuristen zich steeds verder opstapelt en medewerkers in deze functie steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2016’.

lees verder

IT-er financieel beter af buiten de Randstad

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 20 juli 2016 - Professionals in IT zijn steeds minder afhankelijk van de Randstad. Naar verhouding stijgt het aanbod van IT vacatures buiten de Randstad harder dan daarbinnen. In de Randstad stagneert het aanbod zelfs. Het aantal vacatures in de provincies steeg het afgelopen kwartaal met gemiddeld 10% ten opzichte van kwartaal twee van 2015. In de Randstad steeg het aanbod met slechts 2%. Met nagenoeg een vergelijkbaar salaris wordt verhuizen naar buitengebieden aantrekkelijker omdat uitgaven voor levensonderhoud daar lager liggen. Dat stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2016’.

lees verder

49% Nederlanders vindt het lastig zichzelf te ‘verkopen’

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 19 juli 2016 - Zakelijk netwerken is belangrijk, maar moeilijk. 49% van de hoger opgeleiden vindt het lastig zichzelf te ‘verkopen’. Misschien is dat ook wel de reden waarom Nederlanders nogal passieve netwerkers zijn. Het merendeel komt pas in actie wanneer ze werk of een opdracht nodig hebben. Opvallend in deze digitale tijd is dat 68% van de respondenten meer waarde aan fysieke ontmoetingen hecht dan aan online. Geen persoonlijke ontmoeting? Dan ook geen digitale uitnodiging voor iemands netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Raphaels in opdracht van Yacht onder 644 professionals.

lees verder

Innovatie industrie nodig voor behoud professionals

Maarten Hagg | Engineering

DIEMEN, 18 juli 2016 - Bedrijven in de industrie die in de toekomst aantrekkelijk willen blijven moeten innoveren. Dit vraagt om investeringen in nieuwe technologie en de juiste engineering professionals. Het is noodzaak sneller en beter te innoveren op het gebied van productontwikkeling om de concurrentiepositie te behouden of te verbeteren en interessant te blijven voor talent. De benodigde tijd om producten te ontwerpen voordat deze op de markt verschijnen wordt immers steeds korter. Dat stelt Yacht naar aanleiding van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2016’.

lees verder

63% meer vraag naar Supply Chain Managers

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 12 juli 2016 - Er is een flinke groei in vraag naar Supply Chain Managers (+63%) en Planners. Het aantal vacatures binnen het totale vakgebied Supply Chain Management is in het tweede kwartaal met ruim 4% gestegen ten opzichte van het zelfde kwartaal een jaar geleden. Aandacht voor ketensamenwerking en efficiënte uitvoering zorgen voor de groei in de vraag naar deze profielen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Jasper Tonen wint The Challenge Engineering!

Maarten Hagg | Engineering, Overig

Jasper Tonen - The Challenge Engineering

Jasper Tonen is de winnaar van The Challenge 2016 en mag zich een jaar lang Best engineering professional noemen. Zowel de jury, de opdrachtgever en het publiek verkozen hem als de beste. Met zijn concept “de Gouden pot” had hij het meest innovatieve, realiseerbare en overtuigende concept om van een stad als Amsterdam een Super Smart Energy City te maken. Dat bleek donderdag 23 juni tijdens de tweede editie van The Challenge in De Fabrique in Utrecht. Wederom bogen professionals over een vraagstuk, dit keer hadden de Engineering professionals elk een eigen scenario bedacht hoe er van een stad als Amsterdam een Super Smart Energy City gemaakt kan worden, waar energie opwekking, verbruik en opslag optimaal in balans is.

lees verder

Nieuw boek zet finance professionals op scherp

Maarten Hagg | Finance, Overig

DIEMEN, 27 mei 2016 - Het gisteren gelanceerde boek Management in Singularity, van hoogleraar Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof is een must voor financials. Binnen een week na verschijning staat het boek op de eerste plaats in de managementboek.nl top 100. Momenteel vindt er een enorme versnelling plaats, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, big data en robots zijn niet langer toekomstmuziek. Dit leidt tot vraag naar nieuwe functies en expertise, onder meer in het Finance vak. Voor organisaties is het noodzaak om nu in actie te komen om nog bestaansrecht in de toekomst te hebben. Maar hoe bereiden organisaties zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af komen?

lees verder

Bouw en civiele sector groeit fors met 35%

Maarten Hagg | Engineering

DIEMEN, 26 mei 2016 - Het aantal vacatures voor hoogopgeleide engineers is in het eerste kwartaal gestegen met 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Door de groei in het aantal vacatures is de aanwezige spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. De vraag is hoger dan het aanbod, blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Veel kansen voor parttimers binnen Finance

Maarten Hagg | Finance

DIEMEN, 24 mei 2016 - De vraag naar financieel specialisten blijft ook in 2016 toenemen. Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal van 2016 met 11% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze trend zet door in april. Opvallend is de grote vraag naar parttimers en professionals die een tweede stap willen nemen.

lees verder

Opnieuw veel vraag naar inkoopadviseurs

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 23 mei 2016 - Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het eerste kwartaal van 2016 met ruim 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat terwijl 2015 al een flinke groei kende. Oorzaak van de groei is onder andere de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Aantal IT vacatures groeit minder snel dan in 2015

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 12 mei 2016 - Het aantal vacatures in de IT sector groeit nog steeds, maar minder snel dan in 2015. Een uitzondering is het aantal vacatures voor hoogopgeleide IT’ers die in het eerste kwartaal van 2016 met 7% steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Opmerkelijk is dat in het gevecht om kandidaten voor schaarstefuncties, zoals software ontwikkelaars en database ontwerpers en ontwikkelaars, gemiddeld 14% stijging in de geboden salarissen te zien is. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Markt op zoek naar medior juristen

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 26 april 2016 - Het aantal juridische vacatures is in het eerste kwartaal met meer dan 34% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste vraag komt nog steeds vanuit de zakelijke dienstverlening (+45%) en de intermediairs (+40%). Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2016’ van Yacht.

lees verder

Vraag naar HR-adviseurs schiet omhoog

Maarten Hagg | HRM

DIEMEN, 20 april 2016 - De vraag naar HR-professionals groeit in het eerste kwartaal van dit jaar met 34% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. De groei geldt voor alle provincies. Dit blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Yacht.

lees verder

Veel meer tijdelijke opdrachten dan vaste communicatiefuncties

Maarten Hagg | Marketing & Communications

DIEMEN, 14 april 2016 - De groei in vacatures in marketing, communicatie en sales zet door. In het eerste kwartaal was de groei 12% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. Bedrijven zijn nog wel voorzichtig: tijdelijke en interim functies groeien het snelst, blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Yacht.

lees verder

Driekwart organisaties verwacht dat inhuren ZZP’er moeilijker wordt

Maarten Hagg | Overig

DIEMEN, 13 april 2016 – Vanaf 1 mei treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking. Drie kwart (72%) van de organisaties denkt dat met de invoering van de wet het moeilijker wordt ZZP’ers in te huren. Een kwart verwacht ook minder van ZZP’ers gebruik te zullen maken. In opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht deed TNS NIPO onderzoek onder 593 ZZP’ers en 413 organisaties. Randstad, Tempo-Team en Yacht starten met een dienst die financiële en juridische risico’s voor zowel bedrijven als ZZP’ers beperkt.

lees verder

‘Expertisecentrum Jeugd’ steunt ambtenaren en gemeenten bij Jeugdhulp

Maarten Hagg | Overig, Sociaal Domein

DIEMEN, 23 maart 2016 - Yacht, Kenniscentrum WMO en de MO-Zaak starten samen het initiatief ‘Expertisecentrum Jeugd’. Het doel is gemeenten en ambtenaren heldere en eenduidige informatie te bieden over Jeugdhulp anno 2016. Dit is nodig omdat Jeugdhulp voor verbetering vatbaar is, zo blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (jaarrapportage 2015). In de komende periode organiseren de partners acht seminars in acht gemeenten waar zij het boek ‘Jeugdhulp anno 2016’ presenteren.

lees verder

Vraag IT professionals blijft hoog

Maarten Hagg | IT

DIEMEN, 18 februari 2016 - Het aantal vacatures voor hoogopgeleide IT-ers is in het vierde kwartaal van 2015 met 12% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Over het gehele jaar 2015 stijgt de vraag met 21% ten opzichte van 2014. Dit is volledig in lijn met de duidelijke versnelling die in de markt zichtbaar is op het gebied van digitale transformatie. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Veel kansen in Noord-Nederland voor professionals

Maarten Hagg | Overig

GRONINGEN, 12 februari 2016 – Voor hoogopgeleide professionals in Noord-Nederland ziet de arbeidsmarkt er rooskleurig uit. ‘Werkvoorbereider bouw’ voert de lijst aan van snelst stijgende vacatures voor HBO plus niveau. Dit blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van Yacht die gisteren de deuren opende van haar volledig vernieuwde kantoor aan de Rozenburglaan 3 in Groningen.

lees verder

Dreigend tekort aan ervaren juristen

Maarten Hagg | Legal

DIEMEN, 5 februari 2016 - Het aantal juridische vacatures is in het vierde kwartaal met meer dan 25% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste vraag komt nog steeds vanuit de zakelijke dienstverlening (+47%) en de intermediairs (+17%). Maar ook de overheid zoekt naarstig naar juristen. Deze sector laat een stijging van 36% zien van het aantal juridische vacatures. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2015’ van Yacht.

lees verder

Vaste aanstelling wint het van tijdelijke

Maarten Hagg | Engineering

DIEMEN, 4 februari 2016 - Het aantal vacatures voor hoogopgeleide engineers is in het vierde kwartaal gedaald met 5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Ondanks de 14% groei van vacatures in het derde kwartaal van 2015, stijgt de vraag met slechts 3% ten opzichte van 2014. Ondanks de beperkte groei blijft de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide engineers krap; de vraag is hoger dan het aanbod. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Agile Consortium International start chapter voor Marcom professionals

Maarten Hagg | Marketing & Communications

BRUSSEL / DIEMEN, 4 februari 2016. Vanmorgen lanceerde Agile Consortium International haar chapter voor Marketing en Communicatie tijdens de opening van het Agile Leadership congres in Brussel. Jeremy Curtin, voorzitter van het chapter en directeur Digital Experience bij Liberty Global, bracht een kort statement met de visie, missie en eerste activiteiten.

lees verder

Financial moet competenties verder ontwikkelen

Maarten Hagg | Finance

DIEMEN, 3 februari 2016 - In 2015 is de vraag naar financieel specialisten met maar liefst 24% gestegen. De meest populaire functies zijn Accountant, Business Controller en Finance Manager.

lees verder

Supply Chain Manager verdringt Inkoop Manager

Maarten Hagg | Supply Chain Management & Procurement

DIEMEN, 28 januari 2016 - Het aantal vacatures binnen Supply Chain Management steeg met ruim 7% in het vierde kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Over het hele jaar genomen groeide het aantal vacatures in deze beroepsgroep met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Toegenomen productie, groeiende E-commerce activiteiten en Supply Chain optimalisatie veroorzaken de groei in vraag naar Supply Chain professionals. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

lees verder

Grenzen IT en marketing vervagen in rap tempo

Maarten Hagg | IT, Marketing & Communications

DIEMEN, 27 januari 2016 - Een baan in de marketing of communicatie was in 2015 weer wat makkelijker te vinden. Het aantal vacatures steeg met 16% tot ruim 33.000 ten opzichte van 2014. Vooral functies op het snijvlak van IT en Marketing - zoals Web-ontwikkelaar, User interface designer, CRM consultants - lieten een groei zien. Daar steeg het aantal vacatures met maar liefst 30% tot 19.000 vacatures. Dit blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Yacht.

lees verder