Vraag naar salesmedewerkers verviervoudigd in een jaar

Maarten Hagg | Marketing & Communications

DIEMEN, 25 juli 2016 - De vraag naar salesmedewerkers is met 444% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling is kenmerkend voor het vakgebied Marketing, Sales en Communicatie. Het valt op dat naast de vraag naar salesmedewerkers ook de vraag naar marketingmedewerkers, salesmanagers en accountmanagers sterk stijgt. Ook online marketeers zijn gewild. Het aanbod van professionals in genoemde functies is echter schaars. Dit blijkt uit de periodieke arbeidsmarktanalyse van Yacht.

In het algemeen is het totaal aantal Marketing, Sales en Communicatie vacatures met 1% gedaald. Het valt vooral op dat er meer vraag is naar medewerkers op uitvoerend niveau in Marketing & Sales. Daarnaast is het moeilijk goede professionals te vinden waardoor krapte voor deze functies ontstaat op de arbeidsmarkt.

GROEI AANBOD VACATURES NAAR FUNCTIE

Stijging van aanbod van vacatures naar functie in procenten ten opzichte van kwartaal twee 2015.

  1. Salesmedewerker          + 444%
  2. Marketingmedewerker   +   97%
  3. Salesmanager               +   49%
  4. Accountmanager           +   35%
  5. Online marketeer          +   26%

SPANNING OP ARBEIDSMARKT

Alwin Schumacher, Principal Sales Consultant Yacht: “We zien een duidelijke groei op Marketing & Sales vacatures binnen alle sectoren. De grote vraag naar marketing kandidaten in het algemeen en de behoefte aan specifieke kennis en/of werkervaring in het bijzonder, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, leidt tot extra spanning op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers zouden naast harde criteria (zoals werkervaring, opleiding, systeemkennis) ook zachte criteria (competenties) in ogenschouw moeten nemen. Wanneer bedrijven daar bij de selectie van personeel meer rekening mee houden, kan de spanning op de arbeidsmarkt enigszins afnemen.”

Mirella Schoolderman, Commercieel Manager Yacht vult aan: “We zien ook dat bedrijven online en technologie steeds verder integreren in hun bedrijfsvoering. Marketing is niet nieuw, maar ontwikkelingen in technologie en de manier waarop consumenten informatie vergaren, vraagt om aanpassing. Dit verklaart de toenemende vraag naar online marketeers die bedrijven kunnen adviseren hoe zij doelgroepen ook online beter kunnen bereiken.”

SCHAARSTE ARBEIDSMARKT IN MARKETING & SALES

Schaarse profielen tweede kwartaal 2016:

  1. Online marketeer
  2. Productmarketing manager
  3. Marketeer
  4. Accountmanager
  5. Productmanager

De functie van online marketeer stijgt van een tweede naar de eerste plek. Het valt vooral op dat het aantal regio’s waar schaarste ontstaat in deze functie groeit. De vraag naar bovengenoemde vijf functies is hoger dan het aanbod waardoor krapte op de arbeidsmarkt ontstaat*. Krapte in Marketing & Sales functies is vooral zichtbaar in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Gelderland en Oost-Brabant.

* Naast de vraag naar professionals is nu ook het aanbod van professionals in kaart gebracht tot op regionaal niveau. Bronnen die gebruikt worden om dit aanbod inzichtelijk te maken zijn afkomstig van CBS, EuroStat en het UWV en worden aangevuld met Yacht’s eigen Beroeps Arbeidsmarkt Survey.

NUMBER ONE IN CONNECTING PROFESSIONALS

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Wij bieden professionals uitdagend werk, in vaste functies of interim-opdrachten, waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor professionals. Vanaf 2016 rapporteert Yacht vacaturetrends op basis van Jobdigger vacaturedata. Met de overgang is ook de gehanteerde afbakening van de vakgebieden gewijzigd. Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, sociale media en corporate websites. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. Gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Ook worden vacatures verrijkt met bedrijfs- en contactgegevens. Bezoek www.jobdigger.nl voor meer informatie.

Daarnaast maakt Yacht gebruik van de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey. Dit is een continu online onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van 15 jaar t/m 65 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van de beroepsbevolking als het gaat om de verschillende aspecten van werk. Jaarlijks nemen ongeveer 10.000 mensen deel aan het onderzoek.