Opties voor inhuur zzp'ers Cover

Opties voor inhuur zzp'ers

Door de Wet DBA is het werken met zzp’ers niet meer zo vanzelfsprekend en eenvoudig. Yacht helpt u daar graag bij. Met onze opties, oplossingen en dienstverleningsvormen kunt u zorgeloos zzp’ers blijven inhuren.

Opties voor inhuur

Voor inhuur van extern personeel heeft een inhurende manager nu twee opties:

 • Inhuren van een medewerker in loondienst, met inachtneming van equal pay vereisten uit de WAADI
 • Inzetten van een zzp’er voor het uitvoeren van een opdracht, onder de Wet DBA.

Omdat de fiscus op het moment van handhaving naar de zogenaamde ‘feitelijke werkomgeving’ gaat kijken, moeten zowel de opdracht als de werkplek voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Oplossingen

Yacht helpt klanten en zzp’ers om dit samen goed vorm te geven en de risico’s aanzienlijk te verminderen. Wij hebben hiervoor beheersmaatregelen ontwikkeld die we de 5 O’s noemen:

 1. Overeenkomst
 2. Opdracht
 3. Omgeving
 4. Ondernemerschap
 5. Omvang

Wij bieden opdrachtgevers en zzp'ers een web-portal die hierbij helpt. Contractering is mogelijk:

 • Op basis van facilitering, waarbij de klant en zzp’er direct een contract met elkaar aangaan
 • Of via een tussenkomst, waarbij Yacht fiscaal opdrachtgever is

Wet DBA - opties inhuur

Voor beide varianten beschikt Yacht over eigen, door de fiscus goedgekeurde (model)overeenkomsten. Yacht stemt haar activiteiten en beheersmaatregelen continu af met de fiscus. Hierbij maken we ook gebruik van alle expertise van Randstad Groep Nederland.

Dienstverleningsvormen van Yacht

Yacht heeft twee dienstverleningsvormen die klanten en zzp’ers helpen:

 1. Contractmanagement door Yacht Externen Management: De klant heeft via eigen werving, bijvoorbeeld vanuit het netwerk van de inhurende manager, een zzp’er gevonden. YEM adviseert of de zzp’er conform de Wet DBA kan werken. Zo ja, dan ondersteunen wij klant en zzp’er in de contractering volgens de 5 O’s.
 2. Bemiddeling door Yacht: Yacht helpt u in het vormgeven van een opdracht, zodat de inzet van een zzp’er mogelijk is. Yacht werft en selecteert een medewerker en/of zzp’er voor u. Als het gaat om een zzp’er dan  ondersteunen wij klant en zzp’er in de contractering met de 5 O’s.

De combinatie van ons horizontaal toezicht, de 5 O’s als beheersmaatregelen en de financiële zekerheid die wij bieden, maakt onze oplossing uniek en met minimale risico’s.

Implementatieperiode

Het verbinden van professionals is ons vak. Tijdens de implementatieperiode delen wij onze kennis met klanten en zzp’ers. We helpen ze om hun bestaande opdracht te toetsen aan de Wet DBA met onze DBA-Readiness scan en de 5 O’s. Als de opdracht niet (meer) onder de nieuwe wetgeving niet past, adviseren wij over een soepele migratie.

Meer Weten?

Bent u benieuwd naar onze aanpak en hoe u uw organisatie DBA-proof maakt? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!