Artikel

Samen de wijsheid in pacht voor verbeterstappen in duurzaamheid, innovatie en circulariteit

Doelrealisatie in kader van coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’

16 september 2021

Header image

Yacht is onlangs als één van de winnaars uit de bus gekomen bij een aanbesteding van de provincie Noord-Holland. Het betreft de raamovereenkomst voor ingenieurs- en adviesdiensten in het kader van het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. De provincie gaat verdere stappen zetten op het vlak van duurzaamheid, innovatie en circulariteit. De verwachting over de rol van Yacht is helder: het leveren van professionals die wat betreft beleving en cultuur passen bij de provincie en bijdragen aan het realiseren van de beoogde vervolgstappen. Met samenwerken als de onbetwistbare sleutel tot succes, zo blijkt tijdens een gesprek met Edith Brandt en Marcel Sukel.

Uitdagende doelen

We staan als provincie voor een groot aantal opgaven op het vlak van groen en infra”, zo begint Edith Brandt, manager sector Ingenieursdiensten bij de provincie Noord-Holland en opdrachtgever voor de Raamovereenkomst. “Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van meer hectaren natuurgebied. En aan de aanleg van snelwegen en de verbreding van bestaande. Bij die projecten moet er alle aandacht zijn voor duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Maar die aspecten zijn nu nog vaak onderbelicht. Het draait de komende jaren dan ook om de vraag hoe we duurzaamheid, innovatie en circulariteit wél vanaf het begin serieus op de agenda krijgen en houden. Dat is nodig, want de doelen zijn uitdagend: in 2050 energie- en CO2-neutraal en 100% circulair zijn.”

Van idee naar uitvoering

Samenwerken en de krachten bundelen, dat is volgens Edith het motto. “Een mooie nieuwe stap is dan ook dat deze raamovereenkomst niet het initiatief is van één directie binnen de provincie, maar van zowel de directies Beleid als Beheer en Uitvoering. Voorheen voeren beiden een eigen koers, nu trekken we samen op”, aldus Edith, die met de contractpartners in gedachten vervolgt met: “De voorbije jaren hebben we al mooie stappen gezet op het vlak van samenwerken. Zeker als het gaat over de projectoverstijgende items. Tijdens onze overleggen met leveranciers werden de stand van zaken en de voortgang goed besproken. Maar op projectniveau kan het nog beter. Hoe kom je van idee tot praktische uitvoering? Het delen van ideeën en ervaringen gaat goed; nu is het zaak om beter de stap te zetten naar ‘dat gaan we samen doen’. De doorbloeding naar de uitvoering, het motiveren door informeren, dat kan sterker. Dan pas kunnen we de thema’s duurzaamheid, innovatie en circulariteit écht implementeren en borgen.”

Zich goed inleven

De thema’s duurzaamheid, innovatie en circulariteit zijn door de provincie met de beginletters samengebracht in de afkorting DISC, waarbij de S voor samenwerking staat. Door de inhuur van de juiste professionals moet Yacht de provincie helpen om de gewenste stappen te zetten. “Belangrijk is dat een partner als Yacht zich goed inleeft, dat ze bijvoorbeeld weet wat er leeft binnen de provincie en welke cultuur er heerst. Enkel dan kun je de juiste mensen inschakelen om te realiseren wat wij als opdrachtgever willen”, vertelt Marcel Sukel, programmamanager bij de provincie Noord-Holland en contractmanager van de betreffende raamovereenkomst. 

Woorden waarin Edith zich helemaal kan vinden. “Natuurlijk moeten de ingehuurde professionals de inhoudelijke kennis van de projecten hebben. We hebben behoefte aan sparringpartners die ons gevraagd en ongevraagd adviseren en scherp houden. Maar altijd vanuit een houding van samen gaan we het doen.” Marcel voegt er met het oog op de praktijk meteen aan toe: “In onze overeenkomst staat alles zwart op wit, juridisch goed afgedekt. Maar zo wil je niet met elkaar omgaan, je moet handelen in de geest van de overeenkomst. Het gaat erom dat je elkaar helpt om samen tot de beste resultaten te komen. We hebben bij de overheid niet altijd de wijsheid paraat, en hetzelfde geldt voor Yacht. Laten we daarom met wederzijds begrip mét elkaar optrekken en ervoor zorgen dat we samen wel de wijsheid in pacht hebben.”

De juiste mensen inzetten 

De eerste berichten over de recent opgestarte samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en Yacht zijn positief. Marcel: “Het is belangrijk dat je als samenwerkende partijen open en transparant bent, in beide richtingen. En dat in goede en slechte tijden. Je moet altijd de bereidheid hebben om zaken met elkaar te bespreken. Volgens mij zit het met deze aspecten allemaal goed.” 

Dat Yacht als één van de winnaars van de aanbesteding voor ingenieurs- en adviesdiensten uit de bus is gekomen, is volgens Marcel zeer terecht. “Op meerdere domeinen scoorde ze gewoon hartstikke goed. Ik heb het dan over bijvoorbeeld personeelsbeleid, het uitvoeringsplan en ook samenwerking. Wat vooral opviel was hoe de mensen van Yacht zich hebben ingeleefd, zich hebben verdiept in ons als overheid. Volgens mij is Yacht nog niet voor veel overheden actief, maar je merkt aan alles dat ze weten en aanvoelen wat er speelt, ook op bestuurlijk en politiek vlak.” 

Voor Edith klinken deze woorden als muziek in de oren. “Met zo’n beleving en aanpak kun je optimaal gebruikmaken van ieders kennis, zodat via Yacht ongetwijfeld de juiste mensen worden ingezet. Mensen die ons op de vlakken van DISC verder brengen, die ons helpen om die uitdagende doelen te bereiken.”

Gerelateerde artikelen & blogs

Sluit je aan bij het Urban-Innovators netwerk Banner

Sluit je aan bij het Urban-Innovators netwerk

Groeien als technisch professional in de bouw, infra of ruimtelijke ontwikkeling? Word dan member van het Urban-innovators netwerk: de exclusieve community voor Engineering-professionals om kennis te delen.

Meld je nu aan