Medior Business Analist

DUO
 • Groningen
 • Detachering
 • HBO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Gregory van Os avatar
Gregory van Os junior talent acquisition specialist

Het programma ZK heeft de volgende doelen: 

 • Het toewerken naar een (virtuele) samenwerkstructuur, waarmee we beter gezamenlijk, continu en bestendig klantwaarde kunnen blijven generen; 
 • Realisatie van producten die direct voor klanten bedoeld zijn.

Voor de realisatie van de verschillende producten dienen analyses te worden uitgevoerd waarmee het bouwteam Zakelijke Klant en andere BAT/DevOps in de organisatie hun werkzaamheden kunnen verrichten. Daarnaast moeten er organisatorische randvoorwaarden worden ingevuld om de dienstverlening continu (blijvend) te kunnen verbeteren. Werkzaamheden bestaan o.a. uit het opleveren van impact en detail analyses.


Achtergrond opdracht


In opdracht van het Bestuur DUO zijn in het kader van het rapport “Werken aan Uitvoering” (WAU) een aantal opdrachten neergelegd bij een aantal directeuren. Bij de directeur OI is de opdracht neergelegd om de dienstverlening voor de zakelijke klant te verbeteren. Het programma Zakelijke Klant (ZK) gaat zich met name richten op twee WAU-perspectieven, namelijk ‘het verbeteren van de dienstverlening’ en ‘het versnellen van het digitaliseren’. Dit betekent dat de organisaties en bedrijven kunnen rekenen op een deskundige overheid, die op eenvoudige wijze toegankelijk is voor iedereen. Naast de verdere digitale dienstverlening zal ook een beroep kunnen worden gedaan op fysiek persoonlijk contact met de overheid. Begrijpelijke taal, eenvoudige(re) procedures en waar nodig dienstverlening op maat. Ook is de overheidsdienstverlening verschoven van een sterk proces-georiënteerde ‘one size fits all’ inrichting en aanpak van de publieke dienstverlening, naar een aanpak waarin de behoefte van organisaties en bedrijven centraal komt te staan. Bij digitalisering betekent dit gemak en minder verrassingen in het contact met uitvoeringsorganisaties en een proactieve overheid.


Binnen het programma ZK is door analisten en vertegenwoordigers van SEK, RnE en OI een lijst met bekende problemen die door de zakelijke klant worden ervaren, opgesteld. Deze is opgesteld in de vorm van een Excel, waar de problemen zijn geclusterd in 14 EPICS. In 2022 zijn er 2 gebruikersonderzoeken geweest (ervaringen van de beheerder en de gebruiker van Mijn DUO) en 1 groot klanttevredenheidsonderzoek (algemene tevredenheid over de DUO dienstverlening + uitvraag over concrete problemen die worden ervaren, met een door de klant aangegeven prioritering daarvan).


Voor het optimaal kunnen opleveren van klantwaarde over de hele keten is betrokkenheid gevraagd van de analist van het programma ZK en de analisten van de betrokken directies – RnE, SEK en OI. Voor het programma wordt inzet van analisten voorzien op : 

 • Programma overstijgend;
 • Gericht op OI;
 • Gericht op SEK;
 • Gericht op RNE.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Aantoonbare kennis op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy;
 • Ruime kennis en ervaring van en met bedrijfsanalyse en/of informatieanalyse methodieken;
 • Ervaring in het uitvoeren van informatieanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe stakeholders en ketenpartners (2 jr.);
 • Opstellen van requirements en opstellen van analyses, procesbeschrijvingen en - schema’s op systeemniveau (2 jr.).

Nice to have

 • Consultancy ervaring;
 • Ervaring met het werken in een (overheids-) organisaties met minimaal 1000 medewerkers;
 • Een proactieve, autonome verbinder.

Competenties

 • Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens;
 • Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen;
 • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
 • Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie;
 • Legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken;
 • Onderscheidt oorzaak en gevolg;
 • Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken;
 • Adviesvaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Deze opdracht staat ook open voor doorleen en zzp'ers. 

Bedrijfsinformatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Gregory van Os avatar
Gregory van Os junior talent acquisition specialist

Vragen?

recruiter Gregory van Os

Gregory van Os

junior talent acquisition specialist

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Gregory van Os

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod