Afdelingshoofd ruimtelijke ordening

Yacht Inhouse Services B.V.
  • Hoogkarspel
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 32 uur
  • € 125 per maand
  • Thuiswerken mogelijk

Afdelingshoofden zijn zowel inhoudelijk deskundigen als krachtige leidinggevenden. Zij zijn primair verantwoordelijk voor het leveren van de producten en diensten van de afdeling. Zij vertalen strategie naar haalbare opdrachten en zien toe op een goede integrale samenwerking binnen de eigen afdeling en met andere afdelingen. Zij zien wat individuele medewerkers nodig hebben en passen hun leiderschapsstijl daarop aan. Zij zijn fysiek en emotioneel beschikbaar voor hun medewerkers, stellen duidelijke kaders en sturen bij waar nodig. Zij hebben oog voor talenten binnen de teams en zetten die optimaal in. Zij geven actief feedback op het functioneren van medewerkers, coachen medewerkers bij hun ontwikkeling en treffen zo nodig maatregelen wanneer een medewerker niet aan de functie-eisen kan voldoen. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de continuïteit in de uitvoering en de bestuurlijke advisering. Zij hebben een prominente rol in het portefeuillehouders overleg en faciliteren een goede opdrachtgever/opdrachtnemersrelatie tussen portefeuillehouders en medewerkers.

De hoofdprocessen binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening zijn:

-Ruimtelijke ordening in de drie gemeenten die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen (woonbehoefte), economische ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van zorg, sport, recreatie en toerisme. Dit alles met participatie van inwoners, de drie gemeenteraden, en in samenspraak met de Westfriese gemeenten en de provincie. 

-Zorgen voor beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, werkvoorbereiding, werkuitvoering, uitvoering van wet- en regelgeving. Evaluatie alsmede het formuleren van bestuursopdrachten op het gebied van de resultaatgebieden van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

-Projectmanagement van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

Specifieke uitdagingen:

- De invoering van de Omgevingswet, het ontwikkelen en werken met de omgevingsvisie is voor de organisatie en besturen van de drie gemeenten een grote omslag in denken, werken en gedrag.

- De uitvoering van het programmaplan Duurzaamheid.

- Het mede ontwikkelen en uitvoering geven aan de (boven)regionale energietransitie

- Diverse lopende projecten in de drie gemeenten

Resultaatgebieden van de opdracht:

- Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling.

- Heeft voldoende kennis van de inhoud van de werkzaamheden om medewerkers te kunnen adviseren en om als gesprekspartner voor bestuurders te fungeren.

- Stuurt op het realiseren van afdelingsdoelstellingen en resultaten en draagt bij aan het realiseren van concernplannen.

- Maakt afspraken met portefeuillehouders over kwaliteit en planning van ambtelijke adviezen en bewaakt de termijnplanning v.w.b. de eigen medewerkers.

- Bewaakt de capaciteitsinzet van medewerkers.

- Draagt bij aan het realiseren en het onderhouden van de gewenste cultuur binnen de organisatie. 

- Brengt medewerkers in optimale positie (begrensde autonomie).

- Draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel.

- Bewaakt integraliteit van beleid en uitvoering op afdelingsniveau.

- Begeleidt medewerkers in veranderopgaven.

- Neemt deel aan relevante (boven)regionale overleggen.

- Zorgt voor de uitvoering van de PIOFA taken

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Vragen?

recruiter Habib Qadirzadeh

Habib Qadirzadeh

Recruiter

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Habib Qadirzadeh

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod