Concern controller

Gemeente Eijsden-Margraten
  • Margraten
  • Detachering
  • WO
  • 24 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Jenny Heugen avatar
Jenny Heugen Consultant Finance

Hoe ziet jouw dag als concerncontroller bij ons uit?

Als concerncontroller wordt je rechtstreeks aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, 

maar heb je ook een eigenstandige adviesbevoegdheid richting het Managementteam en Burgemeester en 

Wethouders. Je bent sparringpartner voor bestuur en management. Vanuit deze hoedanigheid heb je 

periodiek overleg met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de burgemeester en ben je een 

kritische sparringpartner vanuit een verbindende maar ook kritisch reflecterende rol richting MT en bestuur.

Afstemming met het afdelingshoofd bedrijfsvoering, de business controllers en business consultants van de 

lijnafdelingen en het gesprek met de afdelingshoofden gericht op verbetering van processen, besluitvorming, 

sturing en verantwoording van de organisatie en organisatieonderdelen, behoren tot de werkzaamheden die 

structureel plaatsvinden. 

Elke maandagochtend sluit je als onafhankelijk adviseur aan bij het MT. Daarnaast ben je dagelijks bezig 

met het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van de managementcyclus en de 

besluitvormingsprocessen. Dit omvat onder andere het toezicht houden op de effectiviteit van de sturing in 

het bereiken van de strategische en financiële doelstellingen, evenals het bevorderen van gewenst gedrag 

en interactie tussen management en medewerkers. 

Je opdracht luidt:

In het bestuursakkoord 2022-2026 'Goed leven in elke Kern´ zijn de bestuurlijke ambities beschreven. Op 

basis van de organisatiekoers geef je op intrinsieke wijze sturing aan de uitvoering van de bestuurlijke 

ambities. 

Changing the business

Je levert een belangrijke bijdrage aan de koers en de professionalisering van de organisatie: 

Je signaleert, rapporteert en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen, trends, kansen, 

bedreigingen en risico´s voor een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding en 

ondersteunt bij de opvolging van je adviezen. 

Professionalisering van de organisatie

Je stimuleert de professionalisering van de organisatie m.b.t. nakomen en opvolgen van afspraken en acties. 

Je houdt periodiek de vinger aan de pols of afspraken worden nagekomen en verbeteracties gerealiseerd 

worden. O.b.v. je bevindingen benoem je gedragsmatige patronen die je constateert en je analyseert deze 

om te komen tot grondoorzaken.

Je stimuleert het lerend en kritisch vermogen van de organisatie: 

Je stimuleert de verbetering van de (beleids)processen, besluitvorming en bedrijfsvoering en daarnaast lever 

je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van sturing en verantwoording van de organisatie. Voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden kun je, in afstemming met het afdelingshoofd bedrijfsvoering, 

gebruik maken van de business controllers, overige financials en business consultants.

Je adviseert de organisatie over een passende inrichting van het 3 lines of defence model:

Je adviseert over een passende inrichting van het 3 lines of defence model behorende bij de 

organisatiekoers en de vereisten vanuit de rechtmatigheidsverklaring en de eisen van de externe 

accountant.

Running the business

Interne Controle/Rechtmatigheid

Je stelt jaarlijks het interne controleplan op inclusief normenkader en controleprotocol in afstemmening met 

de externe accountant. Je zorgt voor de uitvoering/laten uitvoeren daarvan en levert een tijdige rapportage 

van bevindingen aan het management. 

Hierbij gaat de aandacht onder meer uit naar: 

- Rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsprocessen; 

- De betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging; 

- De naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures; 

- Risicomanagement. 

Je toetst de opzet en werking van de administratieve organisatie, voert de interne controle uit op de Sisa 

verantwoording.

Je bereidt de rechtmatigheidsverantwoording van het college richting raad voor. 

Je ziet er op toe dat dat de aandachtspunten van de accountant worden opgevolgd en uitgevoerd.

P&C proces

Je adviseert over de opzet, inhoud en kwaliteit van de P&C-producten en overige periodieke 

voortgangsrapportages.

213A

Je verricht op eigen initiatief onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van bestuur (college), 

beheer (bedrijfsvoering) en beleid in de vorm van art. 213a onderzoek. 

Gemeenschappelijke regelingen

Je regisseert het proces van de jaarlijkse zienswijze bij de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling 

en zorgt voor een analyse notitie hiervan en maakt een overall advies voor de gemeenteraad.

Je beoordeelt de handreiking gemeenschappelijke regelingen en doet voorstellen ter verbetering.

Je adviseert over de implementatie van het 3-linesmodel en ziet toe op een eenduidige inrichting en werking 

hiervan binnen de organisatie. 

Functie-eisen

• Een academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bestuurskunde;

• Ruime ervaring in een vergelijkbare (control)functiec met bedrijfsvoeringsprocessen en relevante wet- en regelgeving en de P&C-processen, bij voorkeur binnen de lokale overheid;

• Ruime kennis en ervaring met het doen van (ambtelijk en politiek) gevoelige onderzoeken;

• Een heldere visie op organisatiebeheersing, de invulling van de controlfunctie en de toepassing van het 3-linesmodel;

• Met jouw adviesvaardigheden ben je in staat om tactisch en strategisch te adviseren in een complexe, politiek-bestuurlijke omgeving;

• Je hebt een hoog analytisch vermogen en goede onderhandelings- en rapportagevaardigheden;

• Je bent in staat om boven de partijen te staan.

Competenties

Inhoudelijk zoeken wij een concerncontroller die primair bezig is met ´changing de business´ in plaats van ´running de business´. Signaleren, adviseren en monitoren vormen hierbij de basis om de bedrijfsvoering te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren. 

Als mens en als collega beschik je over een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht. Je bent omgevingsbewust, politiek sensitief en bent strategisch/analytisch sterk, denkt conceptueel en weet de  organisatie vanuit een verbindende aanpak te motiveren, te stimuleren en te laten groeien naar een hoger niveau. 

Bedrijfsinformatie

Wij zijn 180 professionals die elke dag met veel energie werken aan de ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. We doen dat vanuit aanpak gericht op een viertal principes: optimale bedrijfsvoering, veerkracht & wendbaarheid, vitaliteit en resultaatgerichtheid. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol die hoort bij een gemeentelijke organisatie, publieke middelen en democratische besluitvorming. Sterker nog: dat drijft ons. We zijn trots op onze collegiale sfeer, met daarin veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Steeds staat de inwoner en de gemeenschap centraal. Immers, voor hen doen we het allemaal. We koesteren onze tradities, beschermen ons landschap, spelen in op transities en bieden ruimte voor innovaties. We doen het samen en we doen ertoe. Elke dag investeren we in onszelf en streven we naar het realiseren van tevreden inwoners, tevreden bestuurders en tevreden medewerkers. Dit doen we vanuit ons motto: Dicht bij het leven, vanuit het hart.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Jenny Heugen avatar
Jenny Heugen Consultant Finance

Vragen?

recruiter Jenny Heugen

Jenny Heugen

Consultant Finance

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Jenny Heugen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod