Projectleider Civiele Techniek

Gemeente Gouda
 • Gouda
 • Detachering,  ZZP
 • HBO, WO
 • 36 uur
Rafik Lazar avatar
Rafik Lazar recruitment consultant

Het leukste team van de gemeente Gouda (Projecten Openbare Ruimte) is op zoek naar extra capaciteit.

Ben jij een ervaren projectleider civiele techniek en houd je van gevarieerd werken in een stad met een grote historie en een gevarieerd areaal aan civieltechnische kunstwerken? Dan zoeken wij jou!

De projectleider richt zich op het realiseren van strategische en tactisch, multidisciplinaire projecten en bestuursopdrachten met een onzeker eindresultaat en meerdere belanghebbenden.

Kerntaken

 • initiëren, coördineren en evalueren van grote, complexe, multidisciplinaire technische projecten 
 • betrekken van en afstemmen met bewoners en belanghebbenden door onder andere particpatietrajecten
 • analyseren van de vraag, opdracht en/of probleemstelling, concretiseren en overeenstemmen van de te behalen resultaten
 • op (laten) stellen en beoordelen van hoogwaardige (eigen) ontwerpen, begrotingen, planningen en tussentijdse rapportages en hierover informeren en adviseren richting opdrachtgever, management en verantwoordelijk bestuurder
 • bewaken, bijsturen en evalueren van (grootschalige en/of complexe) werkzaamheden (door derden); bewaken van voortgang, budget, kwaliteit en informatievoorziening
 • aanbesteden van diensten en werken aan derden
 • zorg dragen voor administratieve organisatie, en procesbewaking
 • zorgen voor kennisoverdracht naar andere medewerkers binnen en buiten de afdeling
 • functioneel coördinerende werkzaamheden met betrekking tot de projectmedewerkers. 

Indicatieve contacten

 • interne en externe contacten 
 • verkrijgen van medewerking
 • verkrijgen van draagvlak 

Praktijkvoorbeelden:

De projectleider is verantwoordelijk voor het projectmatig definiëren, voorbereiden en realiseren van gezamenlijk overeengekomen projectopdrachten (IOO) op regiebasis. Met als beoogd resultaat dat alle projectopdrachten binnen de overeengekomen kaders van tijd, geld en kwaliteit (beleidsuitgangspunten en projectdoelstellingen) gerealiseerd zijn.

Integraal projectmanagement

Het integrale projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming zodat het gewenste projectresultaat behaald wordt. De projectleider is hierin project verantwoordelijk vanaf opdrachtaanname in de definitiefase t/m de oplevering aan het eind en de overdracht naar het dagelijks beheer. Hiervoor past de projectleider alle benodigde IPM (integraal projectmanagement) rollen toe. 

Om de opdracht helder te krijgen zorgt de projectleider er voor dat hij in overleg met de opdrachtgever en belanghebbenden de projectuitgangspunten en doelstellingen zo duidelijk en eenduidig mogelijk krijgt. De projectleider is er voor verantwoordelijk dat de vraag achter de vraag duidelijk is zodat het uiteindelijke projectresultaat een invulling geeft aan de kern van de projectaanleiding en dat hierover overeenstemming is. 

Projectbeheersing

De projectbeheersing is gericht op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten (tijd, kwaliteit, geld, communicatie, organisatie en informatie) van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s die invloed hebben op het overeengekomen projectresultaat. Daar waar nodig wordt in overleg met de opdrachtgever aanpassingen gedaan in de aanpak of uitgangspunten om resultaten te behalen. 

Omgevingsmanagement en participatie.

Bij omgevingsmanagement en participatie is het de taak van de projectleider om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. Hierin is de projectleider dus verantwoordelijk voor het contact met de omgeving. 

De projectleider draagt (mede) zorg voor het creëren van begrip en draagvlak voor gemeentelijke uitgangspunten als mede het behartigen van de belangen van burgers en andere stakeholders. Daar waar mogelijk betrekt de projectleider burgers en belanghebbenden voor participatie in een project. Zeker als het direct betrokkenen betreft. Het honoreren dan wel afwijzen van participatie inbreng wordt onderbouwd teruggegeven aan de participanten en andere belanghebbenden. Gehonoreerde oplossingen komen in het ontwerp en de contractdocumenten. 

Daar waar projecten de burger direct fysiek raken, bijvoorbeeld daar waar openbare ruimte moet aansluiten op particulier eigendom of daar waar gewerkt moet worden aan of in particulier eigendom is de projectleider verantwoordelijk voor het verkrijgen van medewerking. 

Contractmanagement

Om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen heeft de projectleider de verantwoordelijkheid voor de contacten en contracten met de verschillende marktpartijen

Voor de realisatiefase delegeert de projectleider taken mbt. de fysieke realisatie van het project over aan het uitvoeringsteam van directievoering en toezicht. De projectleider blijft eindverantwoordelijk.

Technisch management

Om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen heeft de projectleider de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project. Toepassing van duurzaamheidsafwegingen en LCC (lifetime cycle costs) of TCO (total cost of ownership) en het behalen van de projectdoelstellingen worden door de projectleider gebruikt als basis voor de technische oplossing. De projectleider kiest in overleg met de opdrachtgever de definitieve oplossing. 

Aansturing projectteam leden / inbreng derden

Het projectteam bestaat enerzijds uit medewerker(s) vanuit de afdeling die een bijdrage leveren aan het project. De projectleider geeft altijd functioneel leiding aan deze medewerkers voor het deel van het project waarvoor ze ingezet worden.

Functie-eisen

Afgeronde HBO/academische opleiding Civiele Techniek

Tenminste 5 jaar relevante (civieltechnische) ervaring waarvan tenminste 1 jaar in de rol van projectleider civiele techniek.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Functiegerelateerde competenties

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Flexibiliteit
 • Onderhandelen
 • Delegeren

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 32/36

Schaal 11

Duur opdracht: 9 maanden met optie tot verlenging

Mogelijkheid tot verlenging: Ja

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Rafik Lazar avatar
Rafik Lazar recruitment consultant

Vragen?

recruiter Rafik Lazar

Rafik Lazar

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Rafik Lazar

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod