Projectmedewerker/ Assistent Projectleider

Gemeente Gouda
  • Gouda
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 36 uur
  • € 4.048 per maand
  • Thuiswerken mogelijk
Fenna Meijer avatar
Fenna Meijer senior consultant on site

Gemeente Gouda: werken met hart en ambitie

Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieus en werken werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart.

plaats in de organisatie

Het leukste team van de gemeente Gouda (Projecten Openbare Ruimte) is op zoek naar extra capaciteit.

De projectmedewerker legt hiërarchisch verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd van de afdeling Projecten openbare ruimte (POR), functioneel legt de projectmedewerker verantwoording af aan projectleiders.

doel van de functie

De functie richt zich op het, projectmatig uitvoeren van taken in (civiel)technische grootonderhoud, vervanging- en nieuwbouw projecten in de openbare ruimte. Deze taken bevinden zich in alle projectfasen vanaf defintie t/m de overdracht naar het beheer. De projectmedewerker is taakverantwoordelijk. De projectleider is eindverantwoordelijk.

kerntaken

-     Opstellen en afstemmen van project gerelateerde documenten waaronder: opdrachtformuleringen, voortgangsrapportages, programma’s van eisen, plannen van aanpak, risicotabellen, planningen, ramingen, financiële overzichten, bewonersbrieven, offerteaanvragen, vraagspecificaties, communicatieplannen, etc

-     Interpreteren en afstemmen van civieltechnische en beleidsmatige uitgangspunten en deze verwerken in projectdocumenten

-     Toetsen, beoordelen, adviseren en terugkoppelen over door derden geleverde producten als: (UAV-GC) contracten, planningen, ramingen, RAW bestekken, ontwerpen, blvc plannen, etc.

-     Beheren van alle projectgerelateerde documenten in de daarvoor opgezette opslagstructuur

-     Organiseren, voorbereiden en deelnemen aan interne en externe overleggen waaronder: bouwvergaderingen, bewonersavonden, aanbestedingen, etc.

-     Beoordelen en adviseren over de technische status, situaties en oplossingsmogelijkheden van de boven en ondergrondse infrastructuur en objecten (kunstwerken) in de openbare ruimte

-     Adviseren over projectaanpak

-     SMART afspraken maken, nakomen en najagen voor eigen werkzaamheden en leveringen door anderen.

-     Voortgangsbewaking op GROTICK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit) aspecten.

-     Helder, tactvol en servicegericht communiceren, achterhalen van behoeftes en belangen van de ander, open vragen stellen, doorvragen en checken of de boodschap goed is overgekomen.

-     Zelfstandig afhandelen van projectgerelateerde vragen of klachten van oa. burgers, ondernemers, leveranciers, collega’s.

indicatieve contacten

-     interne en externe contacten

-     verkrijgen van medewerking

praktijkvoorbeelden

1.     Projectdocumenten (tekst, tekening, planning, financieel)

De projectleider geeft de projectmedewerker opdracht om projectdocumenten (waaronder offerte aanvragen, bewonersbrieven, opdrachtbrieven, etc) conform SMART afspraken op te stellen. De projectmedewerker stelt zelfstandig deze documenten op. Het document dient overeen te komen met de SMART afgesproken eisen omtrent: inhoudelijke compleetheid, nauwkeurigheid en gedetailleerdheid. De projectmedewerker stemt de inhoud van het document af met anderen. Andere in deze kunnen zijn: collega’s van diverse vakdisciplines en beleidsterreinen, burgers, belangengroepen, nutsbedrijven, vervoerders, leveranciers, etc.  

De projectmedewerker is hier zelf verantwoordelijk voor en checkt deze dus alvorens het over te dragen.

Documenten sluiten qua leesbaarheid aan bij de gebruikers. Teksten zijn kort en zakelijk, eenduidig en compleet. Alle documenten welke voor het project van belang en van toepassing zijn worden eennduidig opgeslagen in de daarvoor opgezette mappenstructuur.

2.  Timemanagement en voortgangsbewaking.

De projectmedewerker werkt vaak voor meerdere projectleiders en aan meerdere opdrachten tegelijk. De projectmedewerker werkt projectmatig en stuurt voor de voortgang van zijn taken op de SMART afspraken op basis van de GROTICK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit) aspecten. Het zwaartepunt ligt hierin wel op de inhoudelijke aspecten van het project. De projectmedewerker bepaalt zelf de prioriteiten binnen zijn opdrachten portefeuille. De projecten op zich staan onder invloed van allerlei in- en externe invloeden. De projectmedewerker kijkt vooruit en analyseert de voortgang en mogelijke invloeden op het resultaat, komt met interventiemogelijkheden en oplossingen. De projectmedewerker is constant bewust of en wanneer bepaalde documenten, onderzoeken, vergunningen, e.d. (nog) nodig zijn. Hij rapporteert hierover naar de projectleider.

3.   Toetsen, beoordelen, adviseren en terugkoppelen

De projectmedewerker bewaakt, toetst, beoordeelt, geeft advies over de kwaliteit, tijdigheid, compleetheid van door derden te leveren of geleverde producten. De projectmedewerker spreekt de leverancier aan bij het al dan niet nakomen of niet tevreden zijn over de geleverde producten.

De projectmedewerker beoordeelt de technische staat van het plangebied van de projectopdracht(en) en komt met advies naar de projectleider omtrent het zo goed mogelijk invulling te geven aan de vraagstelling van het project.

4.   Taak helder en tactvol communiceren

In bewonersavonden, in overleggen, bij klachtafhandeling en bij afwezigheid van de projectleider heeft de projectmedewerker contact met andere personen. In dit contact is het van belang dat de projectmedewerker goed luistert en zorgt dat de gesprekspartner zich gehoord voelt. De gesprekspartner voelt zich serieus genomen. De projectmedewerker stelt open vragen, vat samen en is helder in taal gebruik in standpunten van de gemeente. Indien nodig bevestigt de projectmedewerker een en ander duidelijk en eenduidig op schrift.

Functie-eisen

Afgeronde Civiel-technische HBO/WO opleiding: (geen bouwkunde, planologie of electrotechniek)

Afgeronde Civiel-technische MBO-opleiding is ook mogelijk mits kandidaat tenminste 3 jaar ervaring heeft in deze functie.

Hoeveelheid werkervaring voor HBO kandidaat: minder relevant. (mag een kandidaat zijn die pas is afgestudeerd) Het gaat vooral om competenties, drive en leervermogen.

Competenties

Kerncompetenties

Klantgerichtheid

Samenwerken

Resultaatgerichtheid

Functiegerelateerde competenties

Probleem oplossend vermogen

Communiceren

Nauwkeurigheid

Flexibiliteit

Taakgebonden competenties

Zelfstandigheid

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 32/36

Duur opdracht: 12 maanden 

Mogelijkheid tot verlenging: n.v.t.

Aantal uren week (32/36)

Bedrijfsinformatie

gemeente Gouda

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Fenna Meijer avatar
Fenna Meijer senior consultant on site

Vragen?

recruiter Fenna Meijer

Fenna Meijer

senior consultant on site

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Fenna Meijer

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod