Projectleider Vastgoed en Onderwijshuisvesting

Gemeente Gouda
  • Gouda
  • Detachering,  ZZP
  • HBO, WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Robin Jongsma avatar
Robin Jongsma principal consultant on site

Gemeente Gouda is op zoek naar een projectleider vastgoed en onderwijshuisvesting bij voorkeur voor 36 uur per week. Voor deze leuke en uitdagende opdracht zoekt de gemeente Gouda versterking in een ervaren projectleider, die beschikt over uitstekende politiek bestuurlijke sensitiviteit. Als projectleider ben je betrokken bij de realisatie van één of (bij voorkeur) meerdere projecten.

Een van de projecten is een nieuwbouw (3400 m2) met een clustering van twee basisscholen (regulier en speciaal basisonderwijs), een kinderopvang en een gymzaal, waarbij de gemeente als bouwheer optreedt. Dit project heeft een stevige duurzaamheidsambitie, namelijk Nul-op-de-Meter. Opdracht voor de projectleider is om samen met gemeente, schoolbesturen, een ontwerpteam (incl. technisch bouwprojectmanager) en klankbordgroep dit project van start DO-fase naar realisatie te brengen, binnen de (financiële) afspraken/kaders die vooraf door de raad aan het project zijn gesteld. Werkzaamheden zijn onder meer: procesvoortgang en planning, voorbereiden stuurgroep en projectgroep, samenwerking met technisch bouwprojectmanager en ontwerpteam, participatie en communicatie met klankbordgroep (maximaal 20 uur per week).

Een ander project is een private gebiedsontwikkeling in Gouda, waar een functieverandering plaatsvindt. De gemeente heeft met twee mogelijke invullingen uit de gebiedsvisie ingestemd (zorg en wonen). Daarbij worden eisen gesteld aan het woonprogramma (aandeel sociale en middenhuur conform gemeentelijke beleid). Ook is een nieuwe zorgfunctie onderdeel van de gemeentelijke uitgangspunten/ ambities. Hiervoor is nog wel een verdere uitwerking van de plannen nodig en ook een planologische procedure. Vanuit de gemeentelijke afdeling maatschappelijk beleid is (later) de vraag gekomen of op deze locatie ook de jongerenopvang van ongeveer 12 intra en 12 extramurale zorg gerealiseerd kan worden. 

Opdracht voor de projectleider is om het project samen met de ontwikkelaar naar de volgende fase te brengen, waarbij goede participatie met de omgeving essentieel is. Hiervoor is een verdere uitwerking van de plannen nodig en ook een planologische procedure ​(circa 8 uur per week).

Het derde project betreft een herbestemming van een monumentale boerderij welke recent is leeggekomen. Het object heeft de monumentale status. De gemeente heeft geen belang meer bij behoud van eigendom en is voornemens het object, onder voorwaarden af te stoten. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van het object en de ligging van het locatie is het wenselijk om grip te houden op de nieuwe passende functie. 

Opdracht voor de te werven projectleider is om een haalbaarheidsstudie te (laten) verrichten naar mogelijke functies. Vervolgens is het doel om, in afstemming met interne vakdiscipline, zoals ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, verkeer en belangengroepen en belanghebbenden, keuzes te maken om te komen tot een haalbaar plan. Vervolg zal zijn om te verkennen in hoeverre marktpartijen bereid zijn om het plan uit te voeren en het gebouw in eigendom en exploitatie te nemen (circa 8 uur per week).

Functie-eisen

Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over….

·       minimaal een afgeronde HBO opleiding en drie jaar werkervaring met dit beleidsterrein in een (middel)grote gemeente;

·       je bent een stevige sparringpartner voor bestuurders, collega’s en schoolbesturen.

·       je bent een echte netwerker en relatiemanagement is een automatisme voor je.

·       je hebt een ‘aanpak’ mentaliteit, die past bij het DNA van de stad.

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 36, minder is ook bespreekbaar.

Duur opdracht: 12 maanden met optie tot verlenging

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Robin Jongsma avatar
Robin Jongsma principal consultant on site

Vragen?

recruiter Robin Jongsma

Robin Jongsma

principal consultant on site

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Robin Jongsma

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod