Beeldspecialist

Belastingdienst B/CIE
 • Utrecht
 • Detachering,  ZZP
 • HBO
 • 32 uur
Nathalie de Munnik avatar
Nathalie de Munnik recruitment consultant

Er wordt gewerkt vanuit een slagvaardige Corporate Dienst Communicatie met vijf teams die bestaan uit sterke communicatieprofessionals met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en up-to-date kennis van het communicatievak. De teams van CDC zijn goed op elkaar ingespeeld, zowel onderling als in de samenwerking met de interne- als externe stakeholders. Er wordt gewerkt binnen de (rijksbrede en/of belastingdienst-specifieke) kaders op het gebied van communicatie, en de doorvertaling daarvan naar een afgestemde en eenduidige werkwijze (richtlijnen, handvatten, formats etc.). 

Relatie en koppelvlakken

De Corporate Dienst Communicatie, waar jij deel van uit maakt, is verantwoordelijk voor de communicatie met burgers, bedrijven, medewerkers en stakeholders. Het betreft zowel de corporate communicatie over de Belastingdienst als geheel, als de communicatie richting burger en bedrijven en medewerkers over het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Werken aan vertrouwen en compliance gaan hand in hand. Het contact met interne en externe stakeholders speelt daar een belangrijke rol in. Aandachtgebieden zijn corporate communicatie, issue- en reputatiemanagement, onderzoek, publiekscommunicatie, stakeholdercommunicatie, campagnes, interne en verandercommunicatie. Communicatie beperkt zich niet tot advies en strategie, maar heeft ook een sterke focus op de realisatie. Vanuit een integrale planning verzorgen de professionals van CDC zelf, of via contractpartners, onder andere communicatiemiddelen, content(beheer) voor online kanalen en campagnes.

De Corporate Dienst Communicatie werkt nauw samen met de directie Communicatie van het departement en de directie Klantinteractie & services vanwege raakvlakken op het gebied van communicatie en dienstverlening.

Team Vormgeving en Realisatie zorgt voor een visueel herkenbare merkpositionering van de Belastingdienst. Het merkbeleid, en de Rijkshuisstijl vormen daarvoor het vertrekpunt. Het team realiseert en coördineert de totstandkoming van communicatiemiddelen en –diensten, of adviseert daarover. 

De beeldspecialist draagt zorg voor een eenduidige toepassing van het merkbeleid bij audiovisuele uitingen van de Belastingdienst. Bij het gebruik van fotografie, video en audio wordt gewerkt met de in het merkbeleid vastgestelde tone of voice en tone of visual , interaction en design van de Belastingdienst. De foto's, video's en andere audiovisuele uitingen of toepassingen worden gebruikt voor onder meer in en externe campagnemateriaal op banieren, infographics e.a., presentaties, folders, evenementen, corporate video's voor interne en externe communicatie. De beeldspecialist verzorgt niet zelf de productie van audiovisuele middelen.

 • Je hebt visie op de ontwikkeling van het beeld en toepassing daarvan en je adviseert oJe ondersteunt opdrachtgevers bij het ontwikkelen en produceren van audiovisuele media.pdrachtgevers daarover.
 • Je stuurt opdrachtnemers aan voor inhuren en maken van audiovisueel materiaal. Je coördineert deze aanvragen inhoudelijk en zorgt voor de borging van de kwaliteit. En ondersteunt tevens een adviesfunctie richting het MT over de ontwikkeling van goed beeldmateriaal. 
 • Je adviseert op de (on)mogelijkheden, sturen/begeleiden op het gebied van vormgeving, regie, opname en montage van audiovisueel materiaal.
 • Je bespreekt scenario’s met de verschillende opdrachtgevers zowel binnen de Belastingdienst maar ook DPC en overige ministeries bij coproducties.
 • Je vertaalt de wensen van de opdrachtgevers naar een briefing: in beeld en geluid.
 • Je geeft advies over inzet en overleg met externe freelance regisseurs, producenten, geluid/cameramensen en fotografen.
 • Je stelt i.s.m. je collega’s van jouw team een beeldstrategie op en draagt deze uit op basis van het vooropgestelde merkbeleid.
 • Je draagt zorg voor voldoende beeldmateriaal als het gaat om Belastingdienst specifieke beelden passend binnen het merkbeleid.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor beheer van het beeldmateriaal.
 • Je zorgt voor de archivering en beheer in mediatheken of mediabanken en kent de regels van privacy, AVG en toegankelijkheid. Je geeft hierover advies.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van het team en binnen de directie aan merkpositionering, waarbij jij het voortouw neemt voor de tone of visual.
 • Je hebt contact met opdrachtgevers en externe leveranciers. 
 • Je onderhoudt een netwerk van leveranciers (binnen de mantelovereenkomst) en stuurt deze aan.
 • Je werkt nauw samen met de traffic medewerker en de medewerker communicatie, huisstijl coördinator, adviseur corporate identiteit en de collega’s van Online Redactie. 

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een relevant hbo-diploma, zoals (digitale) communicatie, multimedia.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als adviseur over het gebruik van beeld en audiomedia design of in een vergelijkbare richting.

Daarnaast :

 • Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen, methoden en technieken van film, geluid en alle (aJe hebt visie op beeld en affiniteit met corporate identiteit en merkbeleid.udio)visuele uitingenJe bent in staat om opdrachtgevers goed te adviseren op toepassen van het merkbeleid op beeldmateriaal.
 • Je hebt kennis van beeld, merkbeleid en de Rijkshuisstijl en vindt creatieve oplossingen bij het gebruik van film en fotografie.
 • Je hebt kennis van vormgeving en opmaak.
 • Je kunt goed samenwerken met opdrachtgevers en bureaus
 • Je hebt meerjarige ervaring in het zelf maken van audiovisueel materiaal en je weet deze ervaring in te zetten om goede opdrachten te verstrekken en de kwaliteit te borgen.
 • Je weet wanneer en waar je binnen de organisatie kennis van relevante wet- en regelgeving voor de productie en publicatie van audiovisuele middelen kunt ophalen. Dit geldt ook voor aanbestedingsregels en content beheer

Competenties

 • Analyseren 
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht 
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Zelfontwikkeling
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Netwerken 

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Nathalie de Munnik avatar
Nathalie de Munnik recruitment consultant

Vragen?

recruiter Nathalie de Munnik

Nathalie de Munnik

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Nathalie de Munnik

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod